Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Slavernijverleden

Wij zijn allen slaven van het geld.

 

Niet van het 'Grote Geld', maar letterlijk van het geld, waarmee wij betalen voor onze levensbehoeften, of waarmee anderen betalen voor onze levensbehoeften als we niet voor onszelf kunnen, of willen zorgen. Dat is niet altijd zo geweest. Na de voltooiing van mijn opleiding, klaar voor de 'arbeidsmarkt', moest ik nog enige tijd 'in dienst'. Dat was toen nog zo geregeld. In mijn geval betekende dat 'zeeën van tijd' om je te vervelen, of iets nuttigs te gaan doen 'in de tijd van de baas'. Uit fascinatie voor de vraag 'hoe het zo gekomen was', begon ik aan een studie geschiedenis. In de hoop dat die dieper op de materie in zou gaan dan wat mij op de Lagere en Middelbare school was voorgezet, maar helaas. En die studie heb ik dan ook nooit volbracht. Inplaats daarvan ging ik zelf op onderzoek uit door veel te lezen.

 

De weerslag daarvan treft u hier op dit blog aan, als 'snippers' commentaar. Een blog leent zich niet voor een diepgaande analyse, en de moderne mens heeft geen tijd voor 'lange verhalen', tenzij het 'entertainment' is, of 'verplichte kost', opgelegd door degenen die bepalen of we een 'diploma' krijgen, of niet. En dat 'diploma' bepaalt meer en meer of we voldoende geld zullen hebben, of moeten sappelen om de eindjes aan elkaar te knopen, eventueel met ondersteuning van anderen, al dan niet door tussenkomst van de overheid. We zijn slaven van het geld, en de tijd is haar zweep. 

 

'Houd het kort!', of 'De Korte Versie Graag!' komen in mijn wereld regelmatig voorbij. In stilte denk ik dan altijd: 'Jullie weten niet wat je mist!', maar anderzijds zijn de gehaaste mensen, in hun eigen beleving, niet ongelukkig met de status quo. Relatieve welvaart doet dat met mensen. En op het moment dat die als sneeuw voor de zon verdwijnt, en het een kwestie wordt van overleven, hebben ze daadwerkelijk geen tijd meer om de kennis op te doen die hen had kunnen verrijken, en had kunnen wapenen tegen wat onvermijdelijk zou komen. Hoe het komt dat ik zo nieuwsgierig was dat ik de 'zeeën van tijd' benutte voor het vergaren van kennis over wat er 'vooraf ging', inplaats van te 'zwieren en te zwaaien', kan ik u niet vertellen. Het volstaat dat ik op dat laatste punt, van dat 'zwieren en zwaaien' ook niks tekort gekomen ben. Wat deels weer te maken heeft met 'voldoende geld'.

 

Een lovenswaardige poging om duizenden jaren menselijke ontwikkeling beknopt weer te geven, met een focus op de rol van geld, vindt u in DIT artikel. Zelfs als u de opening lastig vindt, of bij de introductie na de opening denkt: 'Dat heb ik op de Basisschool al gehad', zou ik u aanraden door te bijten, en het artikel vooral helemaal te lezen, als u interesse hebt in wat u nog te wachten staat. Maar als u geen tijd heeft, omdat u nog naar het debat van Trump versus Biden moet kijken, of benieuwd bent naar het laatste nieuws over Gordon, en hoe 'Corona' het doet, dan kan ik u niet dwingen. 

 

Hoewel het een lang artikel is, en de auteur er nog twee in het vooruitzicht stelt, is het nog altijd de 'Korte Versie', ben ik bang. Achter sommige begrippen gaan hele werelden schuil. En waar ik zelf het 'Kapitalisme' laat beginnen met Adam Smith, schuift de auteur van dat artikel het een stukje door, naar de 'uitvinding' van het 'Fiat Geld'. Bij mij in eerdere artikelen ook wel toegeschreven aan Mayer Amschel Bauer, die zijn naam veranderde in 'Rothschild', en een imperium opbouwde dat is gestoeld, tot op de dag van vandaag, op 'Fiat Geld'. Bij mij is dat noch een blijk van antisemitisme, noch respect voor iemand die daadwerkelijk iets 'uitvond' wat nog niet bestond, want op kleinere schaal was het al veel langer bekend, voordat Mayer Amschel in het Verenigd Koninkrijk het vorstenhuis zo gek wist te krijgen op die manier het Britse koloniale imperium uit te bouwen. 

 

Het is bij mij geen kwestie van 'schuld' toewijzen, en waar u er zelf comfortabel van leeft, zonder te beseffen hoe dat mogelijk is, maar het ook niet wílt weten als ik u voor de voeten werp dat we ons in de positie van 'slavendrijvers' hebben genesteld, op golven 'nep-geld', begrijp ik het als u het liever 'Kort' houdt. Met mijn vorige bijdrage, over de 'Moderne Geld Theorie', wees ik u al de weg naar mijn eigen visie op de toekomst. Anderzijds ben ik daarin niet dogmatisch, zoals ik in dat artikel ook laat zien. De afloop hangt af van de kwaliteit van onze leiders. Beseffen ze waar ze mee bezig zijn, en wie er de feitelijke macht hebben, en hoe die wordt aangewend? Of zijn ze de 'loopjongens' van een systeem die zelf ook zijn ingevangen door de illusie dat we ons rijk kunnen kopen met 'nep-geld'?

 

Waar wij zelf in meerderheid stemmen op de man of vrouw die ons 'Gouden Bergen' belooft, komt er langs die weg niet snel iemand bovendrijven die het beste met ons voor heeft, als je dat ziet door mijn bril. Die leider zou ons bij de hand moeten nemen als collectief, en het systeem intelligent moeten benutten voor het streven naar collectieve welvaart, en optimalisatie van het beschikbare 'kapitaal'. In het volle besef dat dat 'kapitaal' niet het 'Geld' is, en dat zowel het 'Fiat-Geld', als de prachtige statistieken, en de 'enen' en 'nullen' in de computerbestanden van de banken, nep zijn. En waar onze rijkdom wordt uitgedrukt in 'schuld' en 'krediet' (aan en bij de banken), het onze slavernij bevestigt, en die van toekomstige generaties garandeert. 

 

Waar ik in tal van eerdere bijdragen stilstond bij het onvermijdelijke einde van de Amerikaanse Dollar als wereldhandelsmunt, en dat de wereld van de 'Identity Politics', met haar aanspraken op 'Gratis Geld', in de vorm van subsidies, toelagen of voorrang, gebaseerd op je status als 'behorend tot een minderheid', niet levensvatbaar is, neem ik daarmee geen voorschot op de afloop. Als we bij zinnen komen, als collectief, zijn we als mensheid tot grootse dingen in staat. Breken we de boel af om terug te keren naar onze 'natuurlijke staat' van jagers en verzamelaars, dan redden we misschien de planeet, maar met welk doel? En rammen we door op de ingeslagen weg, dan eindigt het volgens mij geheid in bittere tranen. Totale chaos en bestiale ontsporingen van een mensheid die zich bestolen waant, en op zoek gaat naar de schuldigen, zonder na te denken. Want dan zouden we zien: 'I saw the enemy, and he is us!'

 

Slavernij werd duizenden jaren geleden 'uitgevonden', zoals keurig uitgelegd in het artikel waar ik u naar verwijs. Geen enkel volk, geen enkel ras, kan aanspraak maken op het slachtofferschap. Dat slachtofferschap is een uitwas van 'Identity Politics' als de terminale fase van het 'Kapitalisme' in engere zin. Niet als een concept gebaseerd op de 'Vrije Markt', zoals Adam Smith het bedacht, maar als een wereld beheerst door 'Fiat Geld'. De status van de slaaf zegt niets over zijn of haar capaciteiten. Ook als slaaf kun je intelligent zijn, en jezelf verheffen, alsmede je volk als je hen tot inspiratie kan zijn. En dat is de sleutel. Je wilt een leider die over zijn of haar eigen schaduw heen stapt, en die dienstbaar is aan het 'landsbelang' uit plichtsbesef, of roeping. Als je dan nog eens de geschiedenisboeken openslaat, dan zie je hoe 'onderworpen volkeren' door een combinatie van toeval en 'manhaftige leiders' opstonden uit hun bondage, en de ketenen verbraken die tot dan van hen slaven maakten. Helaas niet zelden met een vervolg waarbij zij zelf bij eerste gelegenheid anderen aan zich onderwierpen.

 

De noodzakelijke stap die gezet moet worden, is de emancipatie van de mens langs een weg die hun trots niet knakt, die hen niet identificeert als slachtoffers, maar ook wapent tegen het gemakzuchtig wegglijden in de verslaving die 'genot' brengt, door een evolutionaire voorsprong uit te baten voor eigen gerief en comfort, zonder het besef waar die voorsprong vandaan is gekomen, en hoe die te onderhouden. Niks mis met gezond eten, een warm huis, goede zorg, gerief en comfort. En geen noodzaak om degenen die verslaafd zijn, of die weigeren zich te verheffen te 'bevrijden'. Laat staan dat je gehouden bent om ritueel zelfmoord te plegen omdat je het, verhoudingsgewijs, goed hebt. Maar in de basis moet iedereen de kans hebben om zich te ontplooien. Daar komt mijn inzicht vandaan dat een 'Basis-Inkomen' gewoon een kwestie van elementair fatsoen is. Maar dat het niet fatsoenlijk is om van je medemens te eisen dat ze je 'shot' betalen waardoor jij in coma op de bank kunt liggen terwijl zij werken. 

 

Er is niet maar één ideale 'matrix' voor het vervolg. Maar nóg meer 'helikoptergeld' voor de 'nieuwe vrijgestelden' die niet hoeven te werken, omdat ze emplooi vinden in de 'culturele sector', of een 'BullShit'-baan hebben gescoord bij de overheid, of een 'onderneming' die 'gebakken lucht' verkoopt en 'verse illusies', dat gaat ons de kop kosten. Die verslaving maakt ons hersendood, en vleugellam.

Go Back

Comment