Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Sisser

Omdat de ‘Democraten’ in Georgia ook twee omstreden zetels voor de Senaat gewonnen hebben, zit Joe Biden in theorie op rozen.

 

Iedereen stelt de verwachtingen bij voor zo’n ‘Blue Wave’-scenario. Alleen kun je politieke processen niet ‘modelleren’. En dat geldt ook zeker voor geopolitieke processen. Ondertussen houdt Trump vol dat de verkiezingen gestolen zijn, en niemand die weet of dat een correcte bewering is, of niet. Toen dit spektakel over de ‘uitslag’ losbarstte stelde ik dat de ‘Democraten’ en Biden er verstandig aan deden mee te werken aan een ‘audit’. Tenzij zij dondersgoed wisten dat Biden door fraude aan een meerderheid was geholpen. Alleen een ‘audit’ kan zekerheid verschaffen temidden van alle verhalen, en dat kon voorkomen dat het nu opnieuw gonst van de geruchten waar het die Senaatszetels betreft. Gewoon de geldende wet erbij pakken, ontdaan van alle franje die er door rechters en bureaucraten in ‘swing states’ op het laatste moment aan werden gehangen met een beroep op ‘Covid, waartoe zij volgens de wet niet gemachtigd waren, en de werking van alle computers, en de machines die de ‘tabellen’ bijhouden tegen het licht houden, tellen, en dan (zo mogelijk) een verifieerbare uitslag presenteren.

 

Dat laatste was de insteek van ‘Republikeinen’ in het Congres die worden gezien als ‘Trump-adepten’, waarbij ze een beroep deden op Vice-President Pence om gebruik te maken van zijn in de wet vastgelegde plicht om onbetrouwbare resultaten terug te sturen naar de betreffende Staten. Maar Pence bedankt voor die rol. Of er institutioneel is gefraudeerd, of niet, valt zonder ‘audit’ onmogelijk te zeggen. Wat betekent dat Trump en zijn aanhang Biden niet zullen erkennen als president van de Verenigde Staten, niet veel anders dan de aanhang van Hillary Trump niet erkende. Trump had niet alleen te maken met felle tegenstand van ‘Democraten, die vier jaar lang alles uit de kast hebben getrokken om hem tegen te werken op ieder gebied, maar ook het ‘Warparty’ gedeelte van de ‘Republikeinen’ was niet blij met Trump. 

 

In die zin zijn de rollen nu niet omgekeerd, want de ‘Democraten’ zijn versmolten met het ‘Militair Industrieel Complex’, ‘Big Tech’, en de banken, terwijl zelfs degenen die Trump nu nog steunen binnen de ‘Republikeinse Partij’ daar in meerderheid ook toe behoren. Hooguit hebben ze een ander lijstje met landen die nodig te grazen genomen moeten worden. Als ze nu, bijna te elfder ure, maar eigenlijk ‘ingestudeerd te laat’, alsnog Trump steunen, dan is dat niet van harte. De totaal onverwachte doorbraak van Trump verscheurde de ‘Republikeinse Partij’ vier jaar geleden, en tal van prominente ‘Republikeinen’ werkten nauw met de ‘Democraten’ samen tégen Trump. 

 

Het grootste gevaar voor de ‘Democraten’ komt dan ook niet van de tot op het bot verdeelde ‘Republikeinen’. Een veel groter risico vormen de ‘Democraten’ die, mede door Trump, zicht hebben gekregen op het ‘Warparty’-karakter van ‘hun’ partij, en die last krijgen van hun geweten. Daarnaast is de groep Amerikanen die zich nu vol walging af zal keren van ‘Washington’ een niet gering risico voor de bestuurbaarheid van dat immense, en tot de tanden bewapende, oorlogszuchtige land. Of de verkiezingen gestolen zijn, of niet, is na vandaag geen punt van discussie meer. Als ze gestolen zijn, dan zijn de Verenigde Staten nu een dictatuur, en zal die techniek nog verder worden verfijnd om die te bestendigen. Als ze niet gestolen zijn, dan zal het deel van de kiezers dat nu afhaakt nog altijd niet terugkeren naar de stembus. En om die reden konden die ‘Republikeinen’ niet veel anders dan meegaan met die laatste poging van Trump om een ‘audit’ af te dwingen. 

 

Eerder schreef ik dat de uitslag niet zou veranderen, tenzij er keihard bewijs boven tafel zou komen over systematische fraude. ‘Gehackte’ servers, ‘hardware’, namen, functies en adressen van alle betrokkenen. Meer iets in DEZE geest. Ik heb het niet langs zien komen, ondanks de ‘Indianenverhalen’ over invallen in serverruimtes in Europa waarvandaan de CIA de verkiezingen manipuleerde, die niet 'hard' werden gemaakt. Het verhaal in die laatste link ligt in het verlengde daarvan, maar 'Too Little, Too Late', en buiten beeld door de nu openlijke censuur. In hoeverre de massaal naar ‘Washington’ gekomen demonstranten nog hoop hadden op een heldenrol van Pence, weet ik niet. Trump verzekerde hen dat hij niet op zal geven. Maar nu er opnieuw geschoten is op Trump-aanhangers, vraag ik mij af waar dit gaat eindigen? Ziet u dit met een sisser aflopen? Hoe dan? In Europa wilde men Biden, en Biden wil blijkbaar Victoria ‘Fuck the EU’ Nuland weer aan zijn zijde, waarmee hij die coup in Oekraïne organiseerde. En natuurlijk lijkt 'Capitol Hill 2021' dan op 'Maidan', en alle andere 'Regime-Change' scenario's waar die dame de hand in had, en krijg je cynische reacties zoals HIER. Waarom Europa blij zou moeten zijn met deze ontwikkeling is mij een raadsel, maar het is niet het enige waarover ik mij verbaas als ik naar Europa kijk. 

 

Europa lijkt erop gebrand zelfmoord te plegen. Met ons land voorop. En als ik dat schrijf hoop ik echt, oprecht, dat ik mij verschrikkelijk vergis. In elk geval beweer ik niet dat het boze opzet is. In mijn extreem gezagsgetrouwe krant stond een column van weer een nieuw ‘pratend hoofd’, die mij als lezer voorhield dat ik te weinig zelfkritiek zou hebben. Obstinaat als ik ben bedacht ik dat NRC wellicht eens in de spiegel zou moeten kijken, om hun eigen ‘spinnenkop’ te bewonderen, waar ze recent zelfs een oud-journalist van hun eigen krant ‘Cancelden’, omdat de man, tevens oud-hoogleraar, het bestond om kritiek op de krant te hebben zoals die nu wordt volgeschreven met propaganda, en pogingen om ‘populaire’ partijen en politici de wind uit de zeilen te halen via lukrake beschuldigingen en karaktermoord. Dat alles om ook in ons land de ‘Warparty’ te steunen. En waar Michael Every Léon Trotsky citeerde in zijn bijdrage waar ik hierboven naar linkte, zeg ik het hem hier na: ‘You may not be interested in war, but war may be interested in you.’ Europa, let op uw zaak!

Go Back

Comment