Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Schoonmaak

De grote schoonmaak is begonnen.

 

Trump en zijn vertrouwelingen worden verbannen van de ‘Sociale Media’, en ze waren al ‘Persona Non Grata’ in de ‘Gevestigde Media’. Maar ook alternatieve ‘Platforms’, zoals ‘Parler’, worden geweerd van toestellen die werken met ‘besturingssystemen’ van de ‘Grote Jongens’. ‘Mozilla’ roept op tot maatregelen die veel verder gaan om de ‘Bad Actors’ uit het publieke discours te halen. En wie weet waar dit gaat eindigen, mag zijn vinger opsteken. 

 

Hier op dit blog heb ik steeds gezegd dat enig commercieel bedrijf de vrijheid heeft om een bepaalde mening, en nieuws, door te geven, of niet. En net als iedereen heb ik wel een lijstje met ‘Bad Actors’, die echter niet noodzakelijk samen hoeft te vallen met wie u als zodanig aanmerkt. In de basis maakt bijna niemand bezwaar tegen het onderscheppen van berichten van terroristen en criminelen, maar we zijn het onderling niet eens over wanneer iemand een ‘terrorist’ of een ‘crimineel’ is. Hier op dit blog tracht ik al jaren het evenwicht te herstellen, dat decennia geleden verloren ging toen wij van Al Qaida ‘vrijheidsstrijders’ maakten. En blijf ik zeuren over bitter noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de rechtsstaat, opdat alle wetten weer klip en klaar zijn, en voor alle ingezetenen in gelijke mate gelden, zonder gedoogconstructies, ‘positieve’ discriminatie, uitzonderingsbepalingen, prioriteiten en vriendendiensten. Maar die kant gaat het niet op. En waar 'Tech Miljardairs' nu bepalen wat u wel, en wat u niet mag horen, zien of voelen, en ze ook onafhankelijke bronnen onder druk zetten, wordt het precair. Overigens geen nieuwe observatie.

 

De giftige strijd op de sociale media, maar ook in de ‘Gevestigde Media’ tegen bepaalde personen, groepen binnen de samenleving, wereldleiders en hele landen, culmineerde in hysterische chaos en vergaande paranoia, waarin een hele waaier aan ‘Complot-Theorieën’ uitstekend gedijde. Helaas ziet ieder zijn eigen onbewezen ‘Complotten’ als de correcte toedracht, en is het ontbreken van bewijs dan geen bezwaar. Om niet te zeggen dat men bewijs dat het onwaar is wat men beweert terzijde schuift omdat het zonder enige twijfel 'Russische desinformatie' betreft, of anders zijn de 'Chinezen' niet te vertrouwen in dit opzicht. Niet alleen dat, maar waar iemand met dat bewijs blijft leuren om de leugen uit de discussie te halen, is de reflex om die ‘onruststoker’ de mond te snoeren nu de dominante ‘Modus Operandi’. 

 

De échte wereld is complex, maar die willen we niet meer. We willen een wereld die we kunnen ‘begrijpen’, ook al bestaat die niet. Een groeiend aantal mensen heeft genoeg van ‘De Oeverloze Discussies’, in het bijzonder waar steeds weer blijkt dat ze informatie hebben gemist, waardoor hun standpunt onhoudbaar is in een confrontatie met iemand die beter geïnformeerd is. De verwachting die ik hier uitspreek, is dat de mensen die ‘Rust’ willen, ‘Rust’ krijgen. Een gedeelde collectieve leugen die waar nodig ‘Virtueel’ zal worden ondersteund met ‘Deep Fake’ materiaal, en medicatie op maat, waarbij de jacht geopend zal worden op wie tegenstribbelt. En we noemen het ‘Democratie’. Maar de DDR was ook een ‘Democratie’, zoals de naam aangaf, en toch vonden wij destijds van niet. Zijn we van ons geloof gevallen?

 

Ja.

 

Hier op dit blog heb ik de afgelopen jaren met zoveel woorden gezegd dat mensen die niet ‘vrij’ waren zoals wij, toch heel tevreden konden zijn met hun bestaan. Sterker nog, alle experimenten met het brengen van ‘vrijheid’ zoals wij die tot voor kort koesterden, in de veronderstelling dat daaruit als vanzelf een volwassen, democratisch geregeerd land zou ontspruiten, was een gruwelijke dwaling. En niet alleen dat, maar waar in onze voorheen zo welvarende en weldadige landen de ‘volgende stap’ in de ontwikkeling werd gezet, omdat we toch allemaal ‘volwassen’ waren, en ons ‘gezonde verstand’ ons tot gids zou zijn, leidde dat niet tot intellectuele emancipatie, maar tot toenemende verloedering, omdat iedereen ‘recht’ had op een mening, wat in toenemende mate betekende dat alle meningen ‘gelijk’ waren. 

 

Op de televisie zijn we dagelijks getuige van een niet aflatende optocht van warrige types die geen idee hebben waar het over gaat, maar met een microfoon onder hun neus, en een camera op zich gericht, kunnen ze het niet nalaten hun mening te geven. Als die vervolgens worden afgeschoten door iemand anders die overduidelijk wél weet hoe het zit, volgt niet de concessie, maar betrekt men de stellingen, opgehitst door de ’Talkshow-host’ die tot taak heeft de ’show’ gaande te houden. En voor je het weet verdwijnt wat ‘waar’ is uit beeld, en kiest het publiek op basis van emotie voor degene die ‘zielig’ is. 

 

Mijn grootste vrees op dit moment is dat de schoonmaak die we nu op ons af zien komen die perfide cultuur tot norm zal verheffen, waardoor ‘exact’ en ‘waar’ tegen de muur worden gezet als ‘ook maar een mening’, om te worden afgeknald als iemand het bestaat om te zeggen dat het geen mening is, maar een onweerlegbaar feit dat verifieerbaar waar is, en niet omdat een consensus van ‘experts’ het zegt, maar omdat je het kunt meten, en met eigen ogen kunt aanschouwen. Daarnaast zullen we gaan zien dat bepaalde vragen domweg niet meer gesteld mogen worden. Omdat van die vragen de veronderstelling uitgaat dat er twijfel is aan wat de ‘experts’ zeggen. Terwijl iedere échte expert die vragen juist verwelkomt, omdat het hem of haar de kans geeft uit te leggen hoe het zit. En die vragen ook richting geven aan het onderzoek dat nog moet worden uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen. 

 

Hoe het dit blog zal vergaan weet ik niet. Bepaalde twijfels (vragen) die ook hier volop aandacht kregen, zijn nog niet weggenomen. Bewijslast die niet wordt gewaardeerd in die kringen die de lijnen uitzetten en ‘Rust’ willen brengen, zal lastiger te vinden zijn. Op zeker moment kan de nu door bedrijven geïnitieerde censuur overgaan op de overheid, en kunnen bepaalde meningen, maar ook vragen, leiden tot vervolging, en dan is de lol er wel een beetje af. Ik wordt niet gedekt door een organisatie of politieke partij, en ik moet het hebben van het recht op vrije meningsuiting. Dat recht staat al langer op de tocht, zoals de strapatsen rondom tal van ‘Klokkenluiders’ en journalisten als Assange laten zien. Maar ik ben niet in de wieg gelegd om als martelaar aan mijn eind te komen, door voor enkele honderden lezers per dag, waar dat er voor de censuur op gang kwam nog duizenden waren, obstinaat tegengas te blijven geven. 

 

Mijn veronderstelling is dat de leugen uiteindelijk toch zal worden onttroond door de waarheid, ook als ik niet help om de ‘Naakte Keizer’ aan te wijzen. De opkomende ‘Digitale Werkelijkheid’ kan niet overweg met onzin. We bewijzen onszelf alleen geen dienst als we het er op aan laten komen. En het is ook geen slimme oplossing om aan die ‘Digitale Werkelijkheid’ te ontsnappen en de controle te behouden. Integendeel! Nu is het belangrijker dan ooit om wat waar is niet te verhullen, en af te dekken met leugens, als we zicht willen houden op wat de ‘Vierde Industriële Revolutie’ ons te bieden heeft. Uw nageslacht zal het u niet vergeven als u nu gemakzuchtig en moe kiest voor de ‘Rust’ van een huisdier op het vloerkleedje voor de open haard in het huis van ‘Big Brother’.

Go Back

Comment