Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Rekensom

Wat gaat er om in het criminele brein?

 

Er zijn mensen binnen academische disciplines die daar, op kosten van de belastingbetaler, en/of ‘geïnteresseerde’ marktpartijen die het onderzoek steunen middels ‘sponsoring’, een antwoord op proberen te vinden. Dat laatste maakt al meteen duidelijk hoe kwetsbaar dergelijk onderzoek is. Een niet bijster rechtschapen ‘sponsor’ vormt direct al een terminale bedreiging voor de wetenschappelijke status. Maar ook waar het de belastingbetaler is die opdraait voor de kosten, is het uiteindelijk niet die belastingbetaler zelf die gezien wordt als de ‘opdrachtgever’, maar de overheidsfunctionaris die de geldbuidel in beheer heeft. In een bijdrage van vele jaren geleden wees ik daar al op toen de Nederlandse overheid in academische kring op zoek ging naar een ‘hoogleraar’ die bereid was om onze bemoeienis met de binnenlandse aangelegenheden van Syrië te legitimeren, wat uiteraard lukte, hoewel het openlijk een schending van het internationaal rechts was. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het een scherp afgebakend onderzoeksterrein, totdat je je er in gaat verdiepen, en beseft dat een ‘Verzetsheld’ uit de Tweede Wereldoorlog in de ogen van de Duitse machthebbers, en de vele 'burgemeesters in oorlogstijd', een crimineel was. Vervolgens reageer je dan wellicht aangebrand, omdat ‘dictatoriaal’ geregeerde landen hoe dan ook geen recht van spreken hebben. Maar Hitler kwam via verkiezingen aan de macht. En we leven in een tijd waarin uiteenlopende rechts-extremisten en andere totalitair denkende lieden, waaronder hele zwermen Jihadisten, openlijk onze ‘vrienden’ zijn. In mijn bijdrage van gisteren somde ik, zonder mij erg in te hoeven spannen, een hele reeks criminele activiteiten op waar ons eigen mini-landje een belangrijke rol in speelde, van nucleair terrorisme, het meewerken aan ontvoering en marteling, tot het inbreken op computersystemen, en noem het allemaal maar op. En ik hoor u brommen dat dat helemaal niet crimineel was, omdat we immers ‘Goede Bedoelingen’ hadden? 

 

Dat brengt mij bij een ander actueel voorbeeld, waar we er allemaal getuige van zijn dat hele volksstammen met ‘Goede Bedoelingen’ druk zijn met wet- en regelgeving rond ‘Covid’. In eerdere bijdragen wees ik op onderzoek, én spectaculaire cijfers, die er op wezen dat ivermectine, een spotgoedkoop medicijn, dat 0,003 Eurocent per milligram kost, werkt als profylaxe in India, en inmiddels zijn daar ook andere landen bijgekomen. Nadat ik een YouTube-filmpje zag van een gecertificeerde arts die uitlegde wat onderzoek had aangetoond, en dat het onderzoeksinstituut academische gelegitimeerd was, waaruit hij de conclusie trok dat het minimaal even belangrijk was als die ‘vaccins’ waar nu mee wordt geleurd, terwijl hij beslist géén tegenstander van die ‘vaccins’ was, was ik er zeker van dat het geen ‘nep-nieuws’ was. Geen wilde ‘Trumpiaanse’ kretologie. 

 

Toch ondernam een hooggeplaatste Indiase arts en medewerkster van de WHO onmiddellijk actie, en kreeg ze bepaalde autoriteiten in India zover dat die het gebruik van Ivermectine verboden. Haar argument was simpelistisch, maar kennelijk doeltreffend: ‘Er was nog geen ‘Peer Reviewed’ onderzoek dat de werking van het middel onomstotelijk aantoonde’. Wat juist is, want ‘Peer Reviewed’ publicaties weigeren dat soort onderzoek te ‘Reviewen’, en anders worden ze van bovenaf afgeschoten, terwijl de ‘Top Dogs’ van de ‘Sociale Media’ het nieuws over die ontwikkelingen verbeten onderdrukken. Daarmee is het nog niet gedaan, want er zijn in India ook andere autoriteiten die dat verbod naast zich neerleggen. Michael Every, van de Rabobank, stelde de vraag of er wellicht lieden verslaafd waren aan ‘stimulus’? Hij, noch ondergetekende, zijn medisch gekwalificeerd, maar het stinkt. Wat is daar aan de hand?

 

De ‘complot denker’ ziet een criminele organisatie, en inmiddels zijn we zo ver heen dat er steeds luider wordt gesproken over oorlog met China. Want in ons deel van de wereld los je elk probleem op met oorlog. De ‘War on Poverty’, de ‘War on Drugs’, de ‘War on Crime’, de ‘War on Terror’, en de ‘War on Covid’. En steeds wordt een lastig probleem alleen maar erger. Hoe komt dat? 

 

Waar Michael Every denkt aan mensen die verslaafd zijn geraakt aan ‘gratis geld’, heb ik nog een andere verklaring in de aanbieding. In medische kring worden die revolutionaire mRNA ‘vaccins’ gezien als een Godsgeschenk. Ze zijn experimenteel, maar de belofte is dat de techniek gebruikt kan worden om een hele weelde aan ziektes te genezen. Het commerciële belang is onmenselijk groot, maar ook mensen met niets dan ‘Goede Bedoelingen’ zullen deze prachtige mooie mogelijkheid om het medicijn te testen, met dank aan ‘Covid’, niet graag uit handen geven. Het zou, in hun ogen, een catastrofe zijn als een pilletje dat praktisch gratis is ervoor zou zorgen dat de geldstromen voor mRNA nu opdrogen, en onderzoekers in China of Rusland daardoor een beslissende voorsprong zouden kunnen realiseren. En ja, er vallen dan meer doden nu door ‘Covid’, omdat die ‘vaccins’ nog niet overal beschikbaar zijn, en omdat de ‘bijwerkingen’ ook slachtoffers maken, maar denk je eens in hoeveel mensenlevens er in de toekomst gespaard zullen worden….!

 

Met zo’n muts op ben je niet crimineel bezig, maar een ware ‘Moeder Theresa’. Nog één stapje verder, en het ontketenen van een ‘pandemie’ rond een ‘Zware Griep’ is een zegenrijke interventie van mensen met niets dan ‘Goede Bedoelingen’. Zo kwamen we ook aan het ‘Stuxnet-virus’, de ‘Regime Change’ operaties in Libië, Syrië en Oekraïne, en de ‘Weapons of Mass Destruction’-leugen. Tony Blair zei het met zoveel woorden toen zonneklaar was gebleken dat hij had gelogen om de wereld de oorlog tegen Irak cadeau te doen. Toekomstige generaties zouden hem dankbaar zijn. Hij wist het zeker. Je moet een ei breken om een omelet te maken. 

 

Zelfde verhaal rond dat ‘Corona-Paspoort’. Het is niet zo dat die mensen die daar warm voor lopen criminelen zijn. Velen hebben niets dan ‘Goede Bedoelingen’. Ze overzien alleen de gevolgen niet. En daarbij zijn ze afhankelijk van informatie die niet deugt. Velen leven in de veronderstelling dat die ‘vaccins’ hen immuun maken voor ‘Covid’, maar dat is helemaal niet het geval. Ze kunnen besmet worden, er ziek van worden, en anderen besmetten. Zelfs de fabrikanten en artsen die wildenthousiast zijn over die ‘vaccins’ zeggen dat. Op dit moment weet niemand of de vrees van één van de topvirologen in de wereld, dat ‘vaccineren’ met een ‘lekkend vaccin’ leidt tot meer potente ‘varianten’ waar is, maar het lijkt er wel op. Dan biedt zo’n ‘Corona-Paspoort’ niet alleen ‘schijnveiligheid’, maar maakt dat paspoort het gevaar alleen maar groter. Dat is niet hun ‘Bedoeling’, noch staan ze te popelen van ongeduld om ‘Big Brother’ te helpen bij de ‘Big Reset’, het pakt alleen zo uit. 

 

In een wereld waarin bepaalde processen zich jarenlang voortslepen, tienduizenden pagina’s tekst en een stofwolk aan juristen nodig zijn om iemand te kunnen ‘framen’, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van de media, is ‘criminaliteitsbestrijding’ een doodgeboren kindje. Als je ziet hoe onze meest elementaire principes over discriminatie, racisme en de vrijheid van meningsuiting, getordeerd zijn om ze uit te kunnen leggen als het tegendeel van wat er ooit onder werd verstaan, terwijl we de meest obscure laaienlichters, haatzaaiers en koppensnellers in andere landen op een voetstuk hijsen, dan weet je dat je in een crimineel land woont. Dat evolutionaire proces drijft op ‘Goede Bedoelingen’, en de ontkenning van de eigen beperkingen, door de wereld binnen onze academische ‘modellen’ te verwarren met de realiteit. In de modellenwereld is het een simpele rekensom. In de wereld van échte mensen is het crimineel.

Go Back

Comment