Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Plot Twist

Zelfs scenario-schrijvers van slaapverwekkende ‘soaps’ houden van de ‘Plot Twist’.

 

De zorgzame, sympathieke ‘Alpha’-man die in de film een bloeddorstig monster blijkt, en de empathieloze, stugge tegenspeler die uitgroeit tot de ‘Reddende Engel’. Zie HIER een artikel over de ‘Alphas’ bij FTX, waarin het fenomeen van ‘Gell Mann Amnesia’ wordt aangestipt, wat suggereert dat je beter had moeten weten, en op je hoede had moeten zijn. Het is daarvoor niet nodig om een gedetailleerde studie te maken van wat je koopt, maar als de krant, of de zender, de overheid of het bedrijf, je belazert met een onzinverhaal over een onderwerp waar je toevallig heel precies van weet hoe het zit, sla dan niet de bladzij om en lees verder in die ‘Kwaliteitskrant’ zonder je er rekenschap van te geven dat ook die andere ‘Kwaliteitsartikelen’ wellicht totale onzin zijn. Het komt er in die context op neer dat je moet leren ‘om een hoekje te kijken’. 

 

Anderzijds is een empathieloze bruut soms gewoon een empathieloze bruut. En ook rasleugenaars spreken, of schrijven zo nu en dan de waarheid. Wat mij brengt bij het fenomeen van de ‘Empathie’. Recent verwees ik u naar een kort fragment waarin een vermaarde psycholoog de vloer aanveegde met de ‘onechte’ Meghan Markle, en vrouwen zoals zij, die de drijvende kracht zijn, in zijn op ‘wetenschappelijk’ onderzoek gebaseerde conclusie, achter de ‘Cancel Cultuur’. Daarmee maakte hij geen vrienden onder de schare vrouwen die op weg zijn naar hun ‘Positief Gediscrimineerde’ plek in de ‘Raad van Commissarissen, en hun ‘Alpha’-man supporters. Bedenk echter, dat er ook hoog gekwalificeerde, bijzonder capabele vrouwen zijn die veel last hebben van die handel in fictieve empathie. 

 

Empathie’ in zijn oorspronkelijk betekenis betekent ‘Inlevingsvermogen’. De kwaliteit van vrouwen, én mannen, om zich te ‘verplaatsen’ in een ander, om zich langs die weg een beeld te vormen van wat die ander nodig heeft om zich te verbeteren, of een crisis te overwinnen. Is dat een ‘knuffel’? Of een ‘pak slaag’? Met andere woorden, in zijn oorspronkelijk betekenis was het oneindig veel meer dan de projectie van het eigen 'Gutmensch' sentiment en de eigen emoties op anderen. Steeds als ik lees in promotiemateriaal voor de bevordering van de ‘Woke’-Cultuur die ons gaat redden, met tirades tegen ‘Autoriteit’ en ‘Autocratische’ leiders of landen, en pleidooien voor meer ‘Consensus’, waarin vrouwen worden getypeerd als leidinggevende groeibriljanten vanwege hun ‘Verbindende’ gaven, wordt ik eraan herinnerd hoe ver we zijn afgedreven van het ‘Ken Uzelve’ als vertrekpunt. 

 

Bij vrouwen als Meghan Markle, en ongeacht of ze een vals loeder is dat uit pure berekening leurt met haar ‘Zachte Kant’, of dat het organisch is gegroeid onder invloed van haar omgeving als een uitgebouwde aanleg, zie ik haar maatschappelijk functioneren niet als iets dat ik zou willen kwalificeren als ‘Verbindend’, anders dan in de betekenis van ‘Omzwachtelen’ tot er geen geluid meer uit de oppositie komt. ‘Empathie’ in de betekenis van ‘Inlevingsvermogen’ stelt degene die erover beschikt voor de keuze: Cijfer ik mijzelf weg, en maak ik mijzelf dienstbaar voor die ander, die mij nodig heeft om te groeien, of een crisis te overwinnen? Of is het offer dat van mij wordt verwacht te groot? Zij of hij die handelt vanuit ‘Empathie’ treedt buiten zichzelf, en die ‘Vervreemding’ is dragelijk als de periode te overzien is, maar leidt tot existentiële stress als de ‘Claim’ die de ander op jou legt wordt opgerekt, waardoor een zieke symbiose ontstaat die energie vreet, en pathologische kanten heeft die mensen met ‘Goede Bedoelingen’ volledig uit de bocht kunnen laten vliegen. 

 

De door mij gehekelde ‘Cancel Cultuur’, een product van moedwillig doorgevoerde ongelijkheid in de maatschappij om ‘minderheden’ een kans te geven, en een misselijkmakende handel in sentiment en emotie die de redelijkheid en toegang tot échteEmpathie’ afknelt, is nu uitgelopen op een tirannieke lynchpartij die het heeft voorzien op ‘Unieke’ personen die creatief en origineel zijn, hard werken, en lak hebben aan de politieke correcte gehoorzaamheidstests. En dat gaat ons op een spectaculaire wijze opbreken als het geld op is, en dat moment is niet ver meer. Die ‘Plot Twist’ gaat pijn doen. ‘Gell Mann’ hééft ons gewaarschuwd, maar tóch doen.

Go Back

Comment