Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Pivot

In 2017 stelde 'The Diplomat' dat de 'Pivot to Asia' de grootste fout was van Obama.

 

Mijn idee over het Amerikaanse buitenlandse beleid, is dat het bepaald wordt door de 'Warparty', en dat de ogenschijnlijke tegenstellingen tussen opeenvolgende presidenten 'voor de show' zijn. Dat is wellicht een geringe overdrijving, maar u moet toch toegeven dat wat Trump nu doet naadloos aansluit op wat zijn voorganger heeft geïnitieerd. Het helpt om het als een continuüm te zien. 

 

De hamvraag is, of andere 'spelers' in de wereld het ook zo zien, en of ze hebben geanticipeerd op wat komen ging. Extreem cynische 'complot-denkers' menen zelfs dat het allemaal 'show' is, en dat China, Rusland, Iran en andere formele opponenten 'in het complot' zitten. Daar ga ik zelf niet in mee. Sterker nog, ik heb grote moeite om het te zien als een 'complot', juist omdat de koers vrij open en bloot al jaren van tevoren zichtbaar is. Het is de inertie van veel 'commentatoren' die zorgt voor het 'verrassingseffect'. Die traagheid wordt mede veroorzaakt door de angst om door collega's te worden afgeserveerd. Je kunt beter samen de plank finaal misslaan, dan achteraf gelijk krijgen, als niemand zich wil herinneren dat jouw analyse beter was, omdat zij het mis hadden. Dus verzinnen ze details die jij niet hebt voorzien, om te 'bewijzen' dat ook jij er naast zat, en vervolgens is het 'Press Repeat'. 

 

Wat dan naderhand lijkt op een 'geheim plan', en zelfs een 'complot', was dat helemaal niet, maar niemand wilde zien wat zich voor hun ogen voltrok. Het is ook geen nieuw fenomeen. In 'Mein Kampf' had Hitler geen geheim gemaakt van zijn expansiedrang in oostelijke richting. Noch had hij onder stoelen of banken gestoken dat hij Joden en Slaven minderwaardig vond. Zonder gedetailleerd te benoemen wat er exact op het programma stond. Zo gedetailleerd waren zijn eigen plannen ook niet. Maar veel Joden in Duitsland en omstreken begrepen wel degelijk dat het beter was om te maken dat ze wegkwamen, nog voor de 'Kristallnacht', en Stalin begreep ook wat er op het menu stond nadat de Britten en Fransen 'niet thuis' gaven toen hij het smeekte Hitler af te stoppen voor het niet meer kon. 

 

De Britten, en in mindere mate de Fransen, hadden er echter geen principiële moeite mee als Duitsland de Sovjet-Unie onder de voet zou lopen, en daarom sloten ze ook allerlei akkoorden met Hitler in de aanloop naar de ontknoping, die uiteindelijk voor de Britten en Fransen ook een koude douche waren. Een 'Naval Agreement' werd door Hitler gezien als de opening naar een Brits-Duits verbond gericht tegen de Sovjet Unie en Frankrijk, en het akkoord van 'München' bezegelde dat. Naderhand zeggen de Britten 'Wir haben as nicht gewusst', maar dat is Engeland ten voeten uit. Hoewel Hitler het als een dolkstoot in de rug zag van zijn Britse vrienden, verklaart het ook de nog altijd mysterieuze vlucht van de 'Deputy Führer' naar Engeland in 1941, pal voor de aftrap van 'Operation Barbarossa'. En waarom Duitsland niet direct aanstalten maakte om het Kanaal over te steken na de 'Blitzkrieg', en niet eens plannen had voor zo'n extensie van de verovering van continentaal Europa. Door geschiedschrijvers werd die vlucht van Hess naar Schotland weggezet als een privé-initiatief van de verknipte Hess, maar het voortraject had de Duitsers wel degelijk het idee gegeven dat de Bitten 'aan boord' waren, ondanks de pro-forma oorlogsverklaring nadat Duitsland Polen binnenviel. 

 

Zoals u weet schrijft de winnaar de geschiedenis, zeker als u meeweegt dat Churchill aan het eind van de Tweede Wereldoorlog klaar stond om het stokje van Hitler over te nemen, en samen met de Amerikanen de Sovjet-Unie op de nek te springen, een 'vergeten feit' omdat het pas decennia later in de openbaarheid kwam, en toen schouderophalend werd afgedaan als een voetnoot bij de reeds opgetekende geschiedenis, begrijpt ook beter waarom de term 'IJzeren Gordijn' een Britse uitvinding is, en wat de bedoeling was van de oprichting van de NAVO. En ja, het was de Sovjet-Unie die uiteindelijke de grens hermetisch afsloot, maar het kwam de NAVO-propagandisten niet slecht uit. Het was zeker niet zo dat het westen na de capitulatie van Duitsland loyaal de akkoorden van Jalta uitvoerden, en de diplomatie een kans gaven. En dan druk ik mij bescheiden uit. 

 

Mij gaat het er zeker niet om het Stalinisme te verdedigen, maar een ontknoping die meer in lijn ligt met hoe uiteindelijk de 'dooi' intrad in de relatie met China was zeker niet geheel en al utopisch, als het respect voor de sovereiniteit had overheerst. Gelukkig hadden we echter nog wel de Verenigde Naties. Maar die zijn we nu de facto ook kwijt, door het volkomen eigenmachtig optreden van de Verenigde Staten. En nee, niet 'onder Trump', maar ten minste al onder Bush, zo niet al veel eerder, na de val van de Sovjet-Unie, en de installatie van een 'Chicago-Boys-regime' in dat land, waar we nu nog behóórlijk last van hebben. Met andere woorden: Trump doet ook alleen maar wat hem 'opgedragen' wordt. En, fascinerend genoeg, zijn het opnieuw de Britten die diep in het 'spel om de macht' in de Verenigde Staten zelf zitten, met 'Jan Klaassens' in beide partijen die ze aan een touwtje hebben. Het enige land met vergelijkbare invloed in de Verenigde Staten, is Israël. 

 

Het 'uitbreken van de vrede' in het Midden-Oosten komt voor mij, zoals mijn trouwe lezers weten, niet als een verrassing. Eén van de frequent terugkerende thema's hier op dit blog, is dat Israël en de 'Soennitische terreur' dikke maatjes zijn in de praktijk, gericht tegen seculiere regimes in het Midden-Oosten, en Iran en Shi'itische groeperingen. Ook daarin speelt de NAVO haar deuntje mee, met het ene land wat actiever dan het andere, maar Nederland, met haar goede banden met de Britten, de Amerikanen en Israël, is meer dan een 'nuttige idioot'. 

 

De 'Pivot' wordt door sommige commentatoren begrepen als een 'Nieuwe Koude Oorlog', maar verwacht er niet teveel van. In de propaganda is het 'vrije westen' de initiatiefnemer, en worden China, Rusland en hun bondgnoten buitengesloten. Mijn perceptie is dat het andersom is. Wij sluiten onszelf buiten. In feite het spiegelbeeld van de eerste versie. Maar wel onder regie van dezelfde 'spelers' als weleer. Opnieuw zijn het de Britten die een prominente rol voor zichzelf opeisen, en zeker ook waar het de strapatsen van geheime diensten betreft die voor een hoop chaos zorgen wat dienstdoet als een rookgordijn. 

 

Onlangs merkte een ingevoerde economische deskundige in mijn bijzijn op dat het een kwestie van tijd was voor China met de witte vlag zou gaan zwaaien. Waarop zijn in de 'informatica' ingevoerde zoon schamper opmerkte dat het hem zou verbazen als ze in China de alternatieven nog niet op de plank hadden liggen. En ik zeg het hem na. Dito waar het 'Nordstream II' betreft. Het verhaal bij ons is dat de Russen die pijpleiding nodig hebben, maar de realiteit is dat Europa niet zonder kan. Dat de Duitsers nu hun deuntje meezingen over sancties, voor Russen, Wit-Russen en Chinezen, zou zomaar een 'House-of-Mirrors' kunnen zijn, met Duitsland en Frankrijk die als gangmakers in Europa op het beslissende moment eieren voor hun geld kiezen. Dan maar geen Apple, Facebook, Twitter, Google en Netflix, maar klaar met 'Londen'! Ik hoef u niet te vertellen hoe groot de schok in onze porceleinkast zal zijn als dat de ontknoping is. Waar gaan we dan het geld vandaan halen voor nieuwe afleveringen van 'The Voice Senior'? Wie heeft er dan nog geld voor een abonnement op de krant? Of behoefte aan die propaganda? Waar moet 'Action', of 'Bol-com' dan al die leuke hebbedingetjes vandaan halen? Welke idioot bedacht die 'Pivot'? En waarom heeft niemand ons gewaarschuwd? En waarom was 'onze vergiftigde man in Moskou' een rechts-extremist? Was het nou echt onhandig dat we er zo'n gigantische kolerezooi van hebben gemaakt in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, en rechts-extremisten op het pluche hielpen in Kiev, en die MH-17 niet tegenhielden, terwijl we wisten dat er daar met scherp werd geschoten, en ook op grotere hoogte………?

 

En ineens gaat alles schuiven. Een 'Paradigma Verschuiving'. Of we pakken de wapens op. Dat laatste zou onvergeeflijk zijn. Maar de mens doet wel vaker domme dingen. Daar ging het in mijn bijdrage van de afgelopen twee dagen nog over. Je moet de charlatans en cynici alleen geen kans geven meer in te gooien dan hun eigen ruiten. En doe mij nou een plezier, begrijp dit nou niet als een poging de Britten als volk in het vizier te plaatsen. Die zijn net zo goed slachtoffer. Zie het als een 'Slow Motion Train Wreck'. Het hele treintje staat op een 'Atlantisch' spoor. Zelfs de locomotief heeft geen keuze. En al die wagonnetjes achter die locomotief doen ook alleen maar wat ze moeten doen. Ze kijken naar het wagonnetje voor hen, en reutelen braaf hun lesje op. Om dat treintje van het 'Atlantische' spoor te halen, is een wissel nodig. Een wisseling van de wacht. Een frisse kijk. Iemand met de blik op de toekomst gericht, en niet zwoegend in de weer met nieuwe kolen op het toch al behoorlijk brandende fik in de ketel van die ouderwetse geostrategische stoomlocomotief te smijten. Kan er niet iemand aan die ijverige machinist uitleggen dat we in de tijd leven van zweeftreinen en snelle vliegtuigen? De tijd van 'Empire' is geweest.

Go Back

Comment