Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Oversterfte

De ‘oversterfte’ in Nederland in ‘week 45’ liep vrij plotseling op, zo meldde het CBS.

 

Er stierven 850 mensen meer dan ‘verwacht’, waarvan 127 ‘Covid-patiënten’. Wat precies een ‘Covid-patiënt’ is, in die tekst, wordt verder niet nader gepreciseerd, maar ik denk dat bedoeld wordt dat iemand positief getest was op ‘Covid’. Dat laat de mogelijkheid open dat een andere kwaal de patiënt noodlottig werd, als je een patholoog zou vragen de doodsoorzaak vast te stellen. Niet anders dan bij een terminale patiënt die griep krijgt, of een ‘ziekenhuis-infectie’. Maar als er tegen de 4000 mensen overlijden, waarvan 127 die (ook) ‘Covid’ hadden, dan relativeert het de invloed van ‘Covid’ op dat totaal wel. 

 

Ook elders verschijnen er opvallende berichten over ‘plotselinge sterfte’, en serieuze hartklachten, met name onder sporters. En het behoeft geen betoog dat velen die gemotiveerd worden door de verhalen over ‘bijwerkingen’ van de ‘vaccins’, nu zoiets hebben van: ‘Zie je wel!’ Maar bereidt u er op voor dat degenen die de ‘weigeraars’ geen warm hart toedragen van hun kant aan zullen komen dragen met zaken als ‘uitgestelde zorg’, en in één moeite door de ‘weigeraars’ daar de schuld van zullen willen geven. Ook al ontstond die wachtlijst vooral door het falen van ‘Plan-A’, de ‘Intelligente Lockdown’. Maar bedenk dat er bij de ‘vaccinatie-test’ die Pfizer deed ook meer mensen stierven in de groep met ‘gevaccineerden’, dan in de ‘controle-groep’. En Alex Berenson, voormalig wetenschapsjournalist van de New York Times, toonde aan dat het nog erger was. Eénentwintig doden in de groep met ‘gevaccineerden’, en vijftien in de ‘placebo’-groep. Maar omdat er twee in de ‘placebo-groep’ overleden die gediagnostiseerd waren ‘met Covid’, en slechts één in de groep ‘gevaccineerden’ die ‘met Covid’ overleed, werd het ‘vaccin’ effectief verklaard, en wereldwijd uitgerold. Dat er in de groep ‘gevaccineerden’ vier overleden omdat hun hart het begaf, terwijl dat er in de ‘placebo’-groep maar één was, geeft te denken als je die berichten over hartfalen leest als mogelijk gevolg van 'vaccinatie' leest. 

 

De hele test werd daarbij echter verstoord door op enig moment ook de ‘niet gevaccineerden’ alsnog te ‘vaccineren’, wat van het hele idee van ‘double blind’ testen een complete aanfluiting maakte. Peter Doshi, van het ‘British Medical Journal’, legde tijdens een ‘hearing’ een publieke verklaring af waarin hij de vloer aanveegde met wat ‘iedereen weet’. Hij hoopte met die verklaring ‘kritisch denken’ te injecteren in de discussie over de ‘vaccins’, en ‘weigeraars’, maar waar dat ‘wat iedereen weet’ de ‘consensus’ is, is het onbegonnen werk, zo vrees ik. Waar hij zich concentreert op de Britse situatie, lijkt DEZE interpretatie van de ONS-data hem echter wel gelijk te geven. Anderzijds blijft voorzichtigheid bij het interpreteren van cijfers geboden, maar wordt dat Britse beeld ook voor ons land ondersteund waar een Diederik Gommers nu stelt dat 60% van de 'Covid'-patiënten in zijn praktijk 'volledig gevaccineerd' is.

 

Van mijn kant wil ik niet gemakzuchtig de conclusie trekken dat de voorspelde ‘bijwerkingen’ van die ‘vaccins’ nu hun tol beginnen te eisen, en dan ook nog onder relatief jonge en gezonde mannen, zoals je nu steeds vaker leest, maar ik werp elke verwijzing naar de ‘ongevaccineerden’ als oorzaak van deze nieuwe piek in de ‘oversterfte’ rigoureus van de hand. Niet in de laatste plaats door het welhaast ‘anekdotische’ bewijs waar bijna elke ‘expert’ zijn eigen ‘cijfers’ heeft over de verhouding tussen ‘gevaccineerden’ en ‘ongevaccineerden’ die een beroep doen op enig ziekenhuis. Op de website van ‘Euromomo’ kunt u die vreemde trend zien, dat in de landen die participeren de ‘oversterfte’ nu vergelijkbaar is met vorig jaar rond deze tijd, maar dat er minder ouderen, en meer jongeren en jong-volwassenen sterven. En wat veranderd is, dat is het gegeven dat nu zoveel mensen ‘gevaccineerd’ zijn, en vorig jaar rond deze tijd praktisch niemand.

 

Het wordt nu echt de hoogste tijd dat we afscheid nemen van ‘zoals iedereen weet’, en dat we weer wat strikter worden in wat feiten zijn, en wat we moeten scharen onder de noemer ‘gefantaseerde invulling’. Juist ook omdat al die ‘spin’ om mensen te dwingen zich te laten ‘vaccineren’ nu behoorlijk pijn gaat doen. Eerder schreef ik al dat als iemand aan de lopende band liegt, en halve waarheden verkoopt, of belangrijke informatie achterhoudt, diegene op een bepaald moment ook niet meer geloofd wordt als hij of zij uiteindelijk dan toch nog de ‘harde cijfers’ op tafel legt. Aan de andere kant, als die ‘harde cijfers’ ongunstig zijn voor ‘het verhaal’, dan kunnen we lang op die ‘harde cijfers’ wachten, vrees ik. Daarvoor staan er nu teveel ‘experts’ en beleidsmakers in de frontlinie, en hebben ze al teveel ‘geïnvesteerd’ in ‘wat iedereen weet’ om nog met fatsoen terug te kunnen als het toch allemaal niet zo fraai is. In degelijke situaties zie je onveranderlijk de vlucht naar voren. En waar de ‘experts’ eerste de ‘Intelligente Lockdown’ aanprezen, vervolgens de ‘vaccins’, zijn nu de ogen gericht op een experimenteel medicijn van Pfizer. Zelfde problemen als met het ‘vaccin’: Het is experimenteel, en er zijn artsen en wetenschappers die beducht zijn voor ‘bijwerkingen’, of menen dat de ‘werking’ niet alleen het virus bestrijdt, maar ook gezonde menselijke cellen, met alle gevaren vandien. En dan kijk naar India, met ‘Ivermectine’, en blijft het pijn doen dat we nu dan opnieuw iets experimenteels opgedrongen krijgen. Mij komt het voor dat nu het moment is aangebroken dat de ‘experts’ en beleidsmakers de medicijnkeuze na besmetting los moeten laten, en maar zien waar dat scheepje strandt. Geef het een kans.

 

Als dat nou een bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen in de overheid, en de wankelmoedige, maar tevens ernstig overbelaste zorg kan herstellen, zonder dat het schade toebrengt aan het absente traject in die vroegste fase van een besmetting, waar de ‘experts’ niet verder komen dan thuis in quarantaine, met een paracetamolletje, waarom dan wachten op weer een nieuw experimenteel medicijn waar nu reeds ophef over is, en wantrouwen, omdat die ‘vaccins’ van dezelfde firma ook geen vaccins bleken te zijn, maar op zijn best een experimentele profylaxe. Wat heb je te verliezen, als Mark Rutte, of Hugo de Jonge, of ’secretaris generaal’ op een ministerie in deze fase? Kijk om je heen. Welke 'expert', welke journalist, welke krant, gooit jou straks onder de bus? Welke 'expert' zal zeggen dat het allemaal mislukte omdat je niet, tot in detail, zijn of haar advies volgde, terwijl je daar niet eens kennis van droeg wat dat dan was, omdat het weggemoffeld was in 'consensus-BullShit'? Maar omdat hij of zij ergens bij 'Jinek', of de 'Dames' van 'GoedemorgenNederland' een tip van de sluier oplichtte, had jij dat moeten weten? Laat je niet langer om een boodschap sturen! Wat nou als er een paar grote ego’s sneuvelen van ‘adviseurs’ die het mis hadden? Nu kan je het vege lijf nog (net) redden, met een beetje geluk, omdat iedereen beseft dat jullie geen arts zijn. En omdat ze je willen geloven als je zegt dat je te goeder trouw handelde. Maar wacht nou niet te lang, want op zeker moment is dat geen argument meer. ‘Oversterfte’ kan lang weggeschreven worden onder redelijk geloofwaardige ‘noemers’, maar de rek is er nu wel uit. ‘Leiden van voren’ vergt zo nu en dan durf. Of, zoals de Britten dan zeggen: ‘Pick your poison’.

Go BackComment