Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Oplossingen

Onlangs werden bedrijven beboet die frituurvet opkochten, en prijsafspraken hadden gemaakt.

 

Er is een 'waakhond' die er op toeziet dat alleen de overheid de markt mag verstoren. De overheid duldt geen concurrentie. De perversie is dat dergelijke ingrepen ons worden verkocht als iets waar de consument baat bij zou hebben. In het onderhavige geval gaat het om bedrijven die frituurvet opkopen, wat een afvalproduct is, waar men biobrandstof van maakt. Het drukken van de prijs van dat afval komt uiteindelijk de consument van biobrandstof ten goede. Waarom zou de overheid daar op tegen zijn?

 

Omdat de overheid wil dat iedereen elektrisch gaat rijden, dus moet de prijs van fossiele brandstoffen omhoog. Prijsopdrijving is in het belang van de overheid, dus sturen ze er hun 'waakhond' op af om dat voor elkaar te krijgen. Als de prijs voor biobrandstof daardoor stijgt, en de consument andere keuzes maakt, dan blijven we met dat frituurvet zitten, dat dan als afval niks meer oplevert, maar waar de producenten van dat afval moeten gaan betalen voor de 'verwerking'. Aan wie? Aan de overheid natuurlijk!

 

Ook de olieboeren, waar 'Den Haag' innig mee samenwerkt, varen er wel bij, want als de prijs van reguliere brandstof dichter bij die van biobrandstof komt te liggen, schakelen consumenten over op die reguliere brandstof, waarvan het verbruik per kilometer gunstiger is, maar wat nu nog wel veel duurder is. 

 

Zo af en toe verzucht er wel eens iemand dat ik beter oplossingen kan aandragen, dan problemen identificeren. Het wordt dan pijnlijk als mensen er vilein aan toevoegen dat ik toch zo tegen 'klagen' ben? Nou dan! Maar dan begrijpt u volgens mij niet helemaal wat klagen is. Ik klaag niet. Ik beschrijf hoe een liegende, bedriegende, manipulerende overheid u een poot uitdraait, en waarom. En waarom zij in praktische zin een 'marktpartij' zijn, tevens een monopolie, en dat ze er niet voor terug schrikken hun macht te misbruiken waar het hen goed uitkomt. Ze zijn niet, zoals Adam Smith het zich voorstelde, een partij op afstand van die markt, en een neutrale rechter waar marktpartijen in een conflict belanden. 

 

Daarbij maken ze op mondiaal niveau 'gemene zaak' met de overheden elders, om te voorkomen dat consumenten zich onttrekken aan hun grijpgrage handen. Wie heeft nou met droge ogen kunnen kijken naar het spektakelstuk over een bescheiden investering van Wopke Hoekstra, die via de 'Maagdeneilanden' liep? Nederland is misschien wel hét belangrijkste belastingparadijs op aarde. Vele miljarden aan belasting worden ontdoken via Nederland. En dan is het een probleem als de demissionaire minister van financiën een belegging in een project in de 'Derde Wereld' liet lopen via een bevriende intermediair, die de route via de 'Maagdeneilanden' gebruikte om de Nederlandse staat niet mee te laten profiteren, alhoewel hij alles keurig opgaf bij de belastingen, en de hele constructie heeft gemeld bij de formatie van het vorige kabinet, waar niemand er een probleem in zag. 

 

Zelf houd ik mij niet bezig met dat soort opties, en betaal ik keurig, zonder vluchtroutes. Maar ik moet zeggen dat door al het gehuichel bij mij zo langzamerhand wel iets begint los te trillen. 

 

De belangrijkste reden voor mij om geen oplossingen aan te dragen, is gelegen in het feit dat de overheid inmiddels de reputatie heeft opgebouwd dat het een extreem ondankbare, en onbetrouwbare partner is. Op vrijwel elk terrein. Je kunt het niet één bepaalde politicus, of ministersploeg verwijten. Het is het hele systeem dat zo rot is als een mispel. Maar niet alleen in ons land. 

 

Neem het concept van 'thuiswerken', waar de regering bedrijven en werknemers toe oproept. Voeg dat in het beeld van exploderende woonlasten, en oplopende inflatie, bij een tombola aan regels, voorschriften en pesterijen. Waarom zou je dan niet je hele hebben en houden oppakken, en ergens gaan wonen waar de huizen een fractie kosten van wat ze hier kosten, je minder kwijt bent om je huis te verwarmen, omdat het er in de winter warmer is, de elektriciteit wordt opgewekt met kernenergie, natuurschoon meer is dan een 'MH17-bos', of een 'vogelreservaat' waar je niet mag komen, waar alle landbouwers naartoe trekken die met uw belastinggeld worden uitgekocht, omdat er nog volop aan landbouw wordt gedaan, terwijl de burgemeester er wordt gekozen, en dus ook naar je luistert? Zoals Frankrijk, bijvoorbeeld. 

 

Win-win, toch? Jij werkt lekker thuis, in de tuin, of ergens aan het strand met je laptop op je schoot. Je laat je woning achter voor een andere liefhebber, waardoor de prijzen omlaag kunnen. Je houdt die verbannen boer gezelschap in de kroeg. Je verbruikt alleen nog 'schone' elektra, inplaats van die bruinkoolstroom, of zogenaamde 'groene' stroom uit verbrande bossen, zoals in Nederland. Minder druk op de zorginstellingen. En je verlost 'Den Haag' van je belastingafdracht, zodat ze de handen vrij hebben om dat 'toeslagendossier' nou eens op orde te brengen. 

 

Geweldige oplossing. Maar reken er maar op dat 'Den Haag' daar anders over denkt, en dat ze u aan zullen slaan omdat het bedrijf waar u voor werkt in Nederland staat. Het gaat ze namelijk niet om het oplossen van al die punten waarvan ze zeggen dat ze er problemen mee hebben. Het gaat ze om geld en macht. En jij kunt tegenwerpen dat ze niet moeten zeuren, omdat het bedrijf waar jij voor werkt immers belasting betaalt over de winst, maar dat is alleen op papier zo. En de hele Covid-janboel, waardoor het reizen een soort 'Russische Roulette' wordt, maakt ook dat een oplossing die in de basis foutloos is, als je uitgaat van oprechte bedoelingen, opzettelijk onmogelijk wordt gemaakt. Als jij niet zeker weet dat je gewoon één keer per jaar even de TGV naar Nederland kunt nemen, omdat je geen 'negende prik' hebt gehaald, of omdat het 'vaccin' waarmee je bent geprikt ineens niet meer meetelt, of omdat een 'Wolkewietje' in een adviesraad er een quarantaine, of 'Lockdown' doordrukt, kun je niks oplossen. 

 

En dat is ook het hele idee. Jij moet niet eens wíllen denken in oplossingen. Je moet denken in gehoorzamen en betalen. En dankbaar zijn. En mensen met vragen afblaffen, omdat ze problemen veroorzaken. Het hele concept doet erg denken aan die zwakke leerkrachten, die niet wilden straffen, en daarom een hele klas na lieten blijven, om zo de onschuldigen te mobiliseren tegen de leerlingen die het hem of haar lastig maakten. 'The beatings will continue, until morale improves!'

 

Go Back

Comment