Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Oplichters

Hoe word je een oplichter?

 

Sommige leugenaars en oplichters starten op jeugdige leeftijd. In een bescheiden aantal gevallen is het een pathologische aandoening in de geest van ‘Tourette’. Men wil wel stoppen met stelen, maar een kracht die ze niet kunnen beheersen dwingt hen. ‘Experts’ hebben daar een ‘label’ voor bedacht. Die mensen zijn ‘kleptomaan’, of iets in die geest. De tragiek is, dat anders dan bij ‘Tourette’, het voor de oplichter ook een ‘Uit de Gevangenis Zonder te Betalen’-kaartje kan zijn, als je een therapeut zo gek weet te krijgen dat ‘label’ op je te plakken. En omdat het tevens een uitdaging is om die therapeut op te lichten, slaat zo’n oplichter meteen een dubbelslag. Overigens leven we nu in een wereld waarin ook iemand met ’Tourette’ interessant gevonden wordt, met als gevolg een tsunami aan ‘influencers’ die doen alsof ze gedwongen worden tot gedrag dat aanstoot geeft.

 

In mijn bijdrage van gisteren verwees ik u middels een ‘link’ naar een ‘YouTube-kanaal’ van JoeyBToons, die grossiert in het verzamelen en aan elkaar plakken van ‘clips’ van volledig gestoorde medemensen die veelal miljoenen ‘volgers’ hebben, en op jeugdige leeftijd stinkendrijk zijn geworden door de inkomsten die dat genereert. Niet zelden doen ze zich daarbij voor als zeer ‘betrokken’ wereldburgers, zoals HIER, of HIER. Het commentaar van Joey spreekt mij wel aan. Anderen zullen er echter op wijzen dat Joey zelf een oplichter is, omdat hij via dat ‘YouTube-kanaal’ leuk meelift met die ‘influencers’, en met miljoenen ‘views’ wordt hij er ook niet slechter van. Bovendien heeft hij een eigen ‘kledinglijn’, wat kenmerkend is voor ‘influencers’. 

 

U zult het hopelijk met mij eens zijn dat die hele wolk van ’nietsnutten’ betrekkelijk onschadelijk is. Zoals de ‘conferencier’ die leuke ’sketches’ maakt voor zijn ’show’ aan het eind van het jaar, of waarmee hij of zij op ’tournee’ gaat, ook lekker verdient aan de ‘misstanden’ die hij of zij op de hak neemt. Zonder die ‘misstanden’ geen brood op de plank. Met andere woorden, je bent al snel een oplichter, leugenaar of hypocriet als je geld verdient met je grappen en grollen, waar dat autonoom een argument wordt om ‘spijkers op laag water’ te zoeken, en kwetsbare mensen door de drek te slepen, omdat jij ook moet eten. 

 

Mijn keuze om geen reclame te accepteren, of tegen betaling artikelen te plaatsen, is een luxe, maar tevens een vorm van zelfbescherming, waar het in de praktijk veel vaker voorkomt dat mensen niet van de ene op de andere dag besluiten om anderen op te gaan lichten, of gedreven door een pathologische aandoening geen keuze hebben, maar het eerder een sluipend proces is. Ik kan mij voorstellen dat menige ‘influencer’ begon met de beste bedoelingen, of uit verveling, om te eindigen in een web van leugens en bedrog, en oplichting. Maar het is een luxe als je je het kunt veroorloven die wereld buiten de deur te houden. 

 

Het verwijst van mijn kant ook naar de veel belangrijker sectoren van de journalistiek, de wetenschap of het bestuur. Individuele integriteit is daar oneindig veel belangrijker dan in de sectoren van het commerciële vermaak. De sleutel daar is dat je de oplichters primair herkent aan hun behoefte om geluiden die hen niet bevallen uit de vergelijking te drukken. Recent schreef ik een bijdrage over ‘AIDS’, wat een reactie van Willem uitlokte, die vertelde hoe hij zelf pas vrij recent ontdekte dat wat er in de leerboeken stond niet het ‘laatste woord’ is. Dan maakt het niet uit of je in de jaren daarvoor zelfs hebt bijgedragen aan het versterken van dat dogma, als je maar de integriteit bezit om conflicterende informatie tot je te nemen, en te onderzoeken. En als je dan tot de slotsom komt dat het andere standpunt valide is, in het geval van ‘AIDS’ gedragen door een weelde aan wetenschappers die zelf onderzoek hebben gedaan, met liefst drie Nobelprijswinnaars in hun midden, waaronder de wetenschapper die ‘HIV’ identificeerde, maar vervolgens concludeerde dat het niet de oorzaak van ‘AIDS’ kon zijn, dan dien je de bakens te verzetten. Maar als dat je geplande carrièrepad, met een ministerschap voor ‘volksgezondheid’ in het vizier, bijvoorbeeld, zou blokkeren, omdat mensen je er van zouden betichten dat je de boel hebt opgelicht, wat doe je dan? Pas op het moment dat je wéét dat je standpunt onhoudbaar is, word je een oplichter en een leugenaar als je zwijgt. 

 

HIER een liefst vier uur durende marathon-discussie over ‘Covid’ waaraan verschillende artsen, wetenschappers en andere experts deelnamen die kritisch zijn over het officiële beleid, in Nederland, en elders. Wat mij vooral zo treft bij die mensen, is hun bereidheid om te discussiëren over hun standpunten, de feiten en de bewijzen die ze menen te hebben, versus de leerstellige, gepantserde tegenmacht van de ‘gevestigde’ types. Als Ronald Meester stelt dat de ‘gevestigde’ types ‘data’ en statistieken manipuleren en misbruiken, laat hij er op volgen dat ook onder de sceptici niet altijd integer met de bewijslast wordt omgesprongen. Dat voelt voor mij als een ‘warm bad’, waar ik hier op mijn blog steeds benadruk dat wetenschap draait om de bereidheid om te twijfelen. En waar je het niet wéét, je beter de ‘markt’ en het ‘gezonde verstand’ van ieder van ons kan laten beslissen, terwijl je meet wat daarvan de consequenties zijn, en dat open en eerlijk, en volledig transparant, deelt met je medemensen. 

 

Slechts een enkeling zal die hele marathon-discussie in zijn geheel zien, hoewel we gemiddeld genomen bizar veel tijd steken in al die totaal nutteloze ‘praatprogramma’s’, artikelen en ‘conferences’, of het volgen van ‘influencers’ op ’TikTok’, ‘YouTube’ en ‘Facebook’, waar we aan de lopende band worden opgelicht, en op het verkeerde been worden gezet. Ook ik stuit met grote regelmaat op websites van ‘fact-checkers’, of artikelen van de ‘gevestigde types’ die contraire geluiden rond ‘Covid’ afbranden. Ik leg die niet onmiddellijk naast mij neer, maar keer op keer stellen ze mij teleur. Geen begin van enige diepgang. Zo was er een ‘fact-checker’ die een artikel dat verschenen was op de ‘Dailyexpose’ website, waarin werd gesteld dat iedereen die was ingeënt aan het eind van januari ‘AIDS’ zou hebben, afserveerde met de stelling dat ‘AIDSveroorzaakt wordt door ‘HIV’. Einde discussie (maar wel pas nadat de hele website was afgebrand als een bron van ‘misinfomatie’ en complot-denken). Maar ben je daarmee geholpen als burger wanneer eind januari blijkt dat die ‘vaccinsinderdaad resulteren in ‘autoimmuniteit’, en een tsunami aan ziektebeelden die verdacht veel weg hebben van wat we zien bij ‘AIDS’? Nee natuurlijk. Dus moet je je afvragen wat ze bij de ‘Dailyexpose’ nou bedoelen als ze dat schrijven, en of hun bronnen accuraat zijn. Daarbij kan het geen kwaad om je te realiseren dat de ‘fact-checker’-industrie waar de ‘gevestigde types’ blind op varen niet bepaald zonder ‘bias’ naar de materie kijken, en onderdeel vormen van een constellatie die geworteld is in ‘Davos’. Het zijn geen wetenschappers die belangeloos naar een onderwerp kijken, maar die betaald worden door de een werkgever die is opgehangen aan een netwerk van donoren en opdrachtgevers. Wat corruptie in de hand werkt.

 

KRO/NCRV hadden kritiek op een Duitse viroloog/microbioloog, Dr Bhakdi, die prominent is bij ‘doctors4covidethics’, en bijgevolg alle sceptici die naar die website verwijzen, waaronder dus dit blog. Nergens in het artikel wordt inhoudelijk ingegaan op wat hij beweert. Ze slepen allerlei tegenstanders ten tonele, en doen het volume van zijn gepubliceerde werk af als inferieur, afgezet tegen wat Nederlandse concurrenten hebben geproduceerd. Nou begint het er al mee dat veel wetenschappers beter wat meer tijd kunnen vrijmaken voor serieus onderzoek, en wat minder gericht zouden moeten zijn op publiceren. Dat hele systeem werkt corruptie in de hand, en dan ben je wel ‘invloedrijk’, maar je helpt de wetenschap er niet mee vooruit. Zo’n flutartikel afsluiten met de opmerking dat je Dr Bhakdi gevraagd hebt om commentaar, maar dat hij niet reageerde, markeert de redactie van ‘Pointer’ als journalistieke charlatans.

 

Op dit moment ontaardt deze onfrisse handel in ‘opinies’ is een soort wedstrijd tussen de censuur en repressie, en de échte wetenschap en integere ‘bloggers’ en websites. Iemand als Dr. Malone, ook zo’n serieuze wetenschapper die niet claimt dat hij het laatste woord wil hebben, maar die wel mee wil praten, en serieus genomen wil worden, krijgt scheepsladingen mails en uitnodigingen voor spreekbeurten. Juist omdat de censuur het op hem heeft voorzien, maar meer nog, hoop ik, omdat hij onverstoorbaar blijft wijzen op nieuws dat door de ‘gevestigde types’ buiten beeld wordt gehouden, zoals HIER, waar hij inhaakt op een haast terloopse mededeling van een CEO van een grote verzekeraar in de Verenigde Staten, die een spectaculaire stijging van 40% ziet in het aantal sterfgevallen bij groepen met een veel hogere levensverwachting, en niet te herleiden tot ‘Covid’. 

 

Mijn waarschuwing hier, om niet iedereen die volhoudt dat wat de ‘gevestigde types’ beweren de ultieme waarheid is ook oplichters zijn, blijft relevant. Maar het aantal oplichters groeit wel. En dan heb ik het dus niet over lieden die smerige plannetjes bedenken om u een loer te draaien, maar over de mensen die op enig moment ontdekken dat wat ze dachten dat juist was volledig bezijden de waarheid blijkt te zijn, of tenminste twijfelachtig, maar die vervolgens besluiten te zwijgen, of er nog een schepje bovenop gooien. Het is geen schande om fouten te maken, maar het is crimineel om die fouten verborgen te houden nadat je tot het inzicht komt dat je fout zat, terwijl dat schade oplevert voor anderen. 

 

Go BackComment