Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Ontwapenend

Complexe keuzes terugbrengen tot hun essentie wordt steeds lastiger, omdat…………

 

Deels omdat bepaalde individuen, organisaties en regeringen er baat bij hebben om hun werkelijke agenda 'In the Cloud' te verstoppen, om vervolgens via de achterdeur bepaalde keuzes erdoor te drukken waarvoor geen draagvlak is als het aan de kiezer ligt. Maar het ligt ook aan onze eigen 'hebberigheid', waardoor we gretig, of zelfs gulzig zijn om ons bepaalde spullen of rechten toe te eigenen, of te pleiten voor maatregelen die de wereld beter moeten maken, zonder ons te realiseren welk prijskaartje daar aan hangt. En tot slot heeft het te maken met de kwaliteit van het onderwijs, en dan meer in het bijzonder het 'hoger' en 'universitair' onderwijs, waar simpele kwesties moedwillig complex worden gemaakt.

 

Tot slot, en ook niet onbelangrijk, is er het 'geëvolueerde' beeld van wat 'democratie' inhoudt. 

 

Hiermee is niet gezegd dat de wereld simpel in elkaar steekt. Integendeel! Die is oneindig complex, en simpele 'oplossingen' doen daar geen recht aan als men de ambitie heeft alles, maar dan ook alles te 'regelen'. Veel, zo niet alle pijn die leeft bij mensen die zich afzetten tegen de Europese Unie zit 'm in het gegeven dat ze menen dat 'Brussel' zich teveel met hun leven bemoeit. Een economische unie, zelfs een gemeenschappelijke munt, en zonder 'binnengrenzen' kunnen reizen, kan nog steeds op een solide draagvlak rekenen. Sterker nog, zelfs 'Forum voor de Democratie', dat in Nederland gezien wordt als fel 'anti-Europa', lijkt daar wel oren naar te hebben. 

 

Probleem is, dat lieden die 'In the Cloud' willen blijven werken ook de indruk wekken dat ze simpele, heldere keuzes voorstaan, zoals 'Voor' of 'Tegen' (de EU, vrouwenemancipatie, defensie, zorg voor het milieu, goede zorg……..), maar als je 'Voor' stemt, ze ongevraagd een greep in de kas doen om dingen te 'regelen' die daar volgens hén vanzelfsprekend uit voortvloeien, en een weelde aan beleid langs de 'Volksvertegenwoordiging' jagen die in sommige gevallen compleet haaks staat op het concept waar jij 'Voor' was. 

 

Zo zit ik op 'Wereldvrouwendag' te kijken naar het 'Journaal'. Wereldwijd is er aandacht voor de positie van vrouwen, en de redactie toont Poetin te paard, geflankeerd door twee amazones. Veel krachtiger kan het niet, in termen van symboliek. Al betwijfel ik dat het gros van de kijkers zich realiseert waar 'Amazonen' voor staan. Maar na dat beeld komt er een Russin in beeld die stelt dat het 'zelfmoord' is in Rusland om jezelf te profileren als 'feministe'. Terwijl, met dank aan het communisme, de 'participatiegraad' van vrouwen in de economie, en ook in leidinggevende functies, bijna nergens in de wereld zo hoog is als in Rusland. Dus wat versta je dan onder 'feminisme'? Wel, dat wordt duidelijk met het vervolg, waar de redactie de nieuwslezeres laat zeggen dat het beter is geregeld in het Verenigde Koninkrijk. Wat wordt geïllustreerd met een beeld van de hoogzwangere 'Royal' en 'roddelobject' Meghan, die wat brabbelt conform haar 'media-training' over haar ongeboren kind voor de kwijlende pers, met als toegift een 'shot' van de Britse vorstin. Wáááát?!? Is dat serieus? Of is dat een cynisch grapje? 

 

Mijn vrees is, dat het serieus is. Dat het de reflectie is van een totaal corrupte manier van denken, die volledig gefocust is op macht en geld. En geld en macht. Terwijl ik zelf sterk het gevoel heb dat het de meeste mensen die zich druk maken over emancipatie gaat om gelijkwaardigheid en respect. 'Royals' zijn de meest extreme vorm van ongelijkwaardigheid, en bij de geboorte vergeven maatschappelijke posities zijn de antithese zijn van respect zoals dat bedoeld wordt door mensen die emancipatie op de kaart hebben gezet. Het is 'Full Orwell'. 

 

Ander voorbeeld. Rosanne Hertzberger componeerde een column over haar worsteling met 'idealisme'. Leven volgens je idealen, zo stelt ze, is een vorm van 'eenzijdige ontwapening'. Ze illustreert dat aan de hand van voorbeelden die betrekking hebben op de 'Academische' praktijk, en de vraag of geld steken in Air France, teneinde de 'mainportfunctie' van Schiphol te kunnen bewaken, een goede keuze is. Of dat we beter Schiphol af kunnen breken, en de Rotterdamse haven dempen, zodat we kunnen genieten van eindeloze groene weilanden. Breng het terug tot zijn essentie, en de keuze wordt een stuk eenvoudiger. Wil je ook nog wat te eten hebben, en een dak boven je hoofd, terwijl je geniet van die weilanden, maar zonder de bevolkingsdichtheid van ons land geweld aan te doen? En liefst ook de welvaart nog een beetje op peil houden? Dan zal je toch wegen moeten zien te vinden om te blijven participeren in de wereldeconomie. 

 

Nog interessanter wordt het waar ze in haar column stelt dat we in Europa onze defensie hebben verwaarloosd. O ja? De EU-landen spenderen nog altijd meer aan dingen die 'BOEM!' zeggen dan onze buren. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk alleen al drie keer meer dan Rusland. En vlak die andere landen niet uit. Best mogelijk dat we het uitgeven aan de verkeerde systemen, en legereenheden, omdat we ons de afgelopen jaren meer en meer hebben toegelegd op offensieve taken in landen waar we niks te zoeken hebben. Maar breng het onderwerp terug tot zijn essentie, en herstel die fout. De bevolking wil in vrede en veiligheid leven. En nog vreemder wordt het waar ze lijkt te suggereren dat meer JSF's nodig zouden zijn om die defensie op peil te houden. Nee. Meer JSF's verzwakt onze defensie, omdat we in het geval van een conflict afhankelijk zijn van wapenproducenten buiten Europa. En als je niet beseft dat je bondgenoot van nu, je vijand van morgen kan zijn, heeft het onderwijs gefaald. 

 

Tot slot nog een ander 'ingewikkeld' verhaal dat binnenkort als een etterende wond openbarst. En dat is de kwestie van 'witwassen'. In NRC dit weekend een kort interview met de schrijver van het boek 'Moneyland'. Volkomen terecht stelt de schrijver dat er nu veel aandacht is voor die problematiek door de opzichtige ontsporingen in het voormalige 'oostblok', nadat het roofkapitalisme daar de vrije hand kreeg. Hij deed inspiratie op in Rusland en Oekraïne, en zag hoe een 'kliek' zich verrijkte over de ruggen van het 'gewone volk'. Maar anders dan je in ons 'vrije westen' veelvuldig hoort, wijst hij er op dat die corruptie in ons deel van de wereld begon, en eindigde. Een verhaal dat u hier ook al vaak bent tegengekomen. Toch zult u zien dat op macht en geld beluste lieden (m/v) u zullen proberen wijs te maken dat het probleem 'Rusland' is. En dat de 'Royals' in ons deel van de wereld echt het allerbeste met ons voor hebben. 'Neverland' is ontdaan van zijn feeërieke connotatie, maar pas als het moeras van 'Moneyland' is drooggelegd kunnen we het weer over idealen hebben.

Go Back

Comment