Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Ontkenner

Bent u een ‘Ontkenner’?

 

Klimaathysterici’, ‘Covidhysterici’ en ‘Russofoben’ hebben gemeen dat ze beducht zijn voor de vijanden in hun midden. De mensen die hun zekerheden in twijfel trekken. De ‘Ontkenners’. Voorheen ‘Sceptici’ genoemd, een gewaardeerde, gerespecteerde functie in de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek, en in de wereld van de ‘Geheime Diensten’. De voormalige CIA-medewerker Larry Johnson noemde dergelijke ‘Truth Sayers’ de ‘Dutch Uncles’. Mensen die tot taak hadden de ‘Dromers’ bij de les te houden. Mensen die de wetenschap, de bedrijven, de politiek en de ‘Geheime Diensten’ behoeden voor catastrofale fouten, waar medewerkers claimen te ‘weten’, terwijl ze het hebben over een ‘aanname’, of een ‘meerderheidsstandpunt’, wat niet gelijk staat aan kennis gebaseerd op onweerlegbare feiten. 

 

Helemaal aan het begin van dit blog, vele jaren geleden, verwees ik mijn lezers naar het werk van Dr. Michael Shermer, de oprichter van de publicatie ‘Skeptic’, tegenwoordig ‘On Line’. Carl Sagan was ook uit dat hout gesneden, en genoot veel aanzien in de wereld van de exacte wetenschap. Wat van het allergrootste belang is om te weten hoe zij denken, is dat ze allerminst wegkijken van fenomenen die ze niet begrijpen. Ook een ‘Scepticus’ kan ‘Spoken’ zien, of ‘UFO’s’. De hele term ‘UFO’ (Unidentified Flying Object) suggereert dat de kennis over dat vliegende object weliswaar ontbreekt, maar niet dat het uitgesloten is dat er een moment komt waarop het een ‘Identified Flying Object’ zal zijn. Sterker nog, ofschoon het voor de waarnemer een ‘UFO’ is, is er altijd de mogelijkheid dat het een door mensenhanden in elkaar geknutseld object is waarvan het bestaan ‘geheim’ is voor u en mij, maar niet voor de overheid. 

 

Een vliegtuig komt uit de lucht omlaag vallen. Was het een bom? Was het een luchtdoelraket? Was het een mechanische storing? We weten het niet. Maar als er opzet in het spel was, zijn er wel daders die het exact weten. U en ik speculeren. Zij weten. En er is altijd een grote kans dat de daders ons wel willen helpen de verkeerde aanname te omarmen, zodat zij vrijuit gaan. Dus ‘ligt voor de hand’ is gemakzuchtig en maakt ons kwetsbaar. 

 

Gisteren schreef ik op het ‘In English’ gedeelte van dit blog over de dood van ‘Poetin’s Chef’, de kleurrijke figuur Prigozhin, die volgens alle berichten in een privé-jet zat onderweg van Moskou naar St. Petersburg, maar St. Petersburg nooit haalde. Noodlottig ongeval? Bom aan boord? Luchtdoelraket? En in die laatste twee gevallen: Van wie was die bom? Van wie was die raket? Het is gezond om in deze fase een ‘Ontkenner’ te zijn. Geen keuze te maken. Veel teveel mensen die door Prigozhin tegen de haren in werden gestreken, of door zijn 'Wagners' werden beschoten, of baat hebben bij de creatie van een ‘Martelaar’. 

 

Een ‘Ontkenner’ is niet iemand die één bepaalde lezing afwijst, omdat hij/zij een andere lezing geloofwaardiger vindt, zonder bewijs. De ‘Ontkenner’ zegt gewoon: ‘Geen idee’. Maar tegen de tijd dat de bewijzen binnen rollen, blijft hij/zij niet hangen in ‘Geen idee’. Diegene is niet ‘In Denial’ na het overlijden van een dierbare these. Een ‘Scepticus’ is alleen maar voorzichtig met zijn of haar oordeel. Als Wopke Hoekstra de benen neemt naar ‘Brussel’, om de nog warme zetel van Frans Timmermans te bezetten, na een ‘selectieprocedure’ waar geen mens, buiten de kleine groep ‘Prutsers’ die ons land besturen, zicht op heeft, en waar geen mandaat van kiezers voor nodig is, dan wil de ‘Scepticus’ best meegaan met de stelling dat we te maken hebben met ‘Vluchtgedrag’, gelet op een patroon dat zich aftekent. Voordat de PvdA implodeerde, vluchtte Frans Timmermans naar ‘Brussel’, en op de vooravond van een dreigend debacle voor het CDA, geslacht door ‘BBB’ en ’NSC’, en de als leider van die partij falende Hoekstra, wordt de trouwe ‘WEF’-gezel, ‘geroepen’ om zijn grote vriend Frans op te volgen, in een functie waar hij de ‘ballen’ verstand van heeft. Toeval? Zou kunnen. Maar niet erg waarschijnlijk. 

 

Zelf blijf ik ‘Ontkennen’ dat dit het bewijs is dat we te maken hebben met een ‘Groot Complot’. Het zijn gewoon ‘Prutsers’ die elkaar de bal toespelen, en uit de wind houden. Wopke een vriend van Frans? Te gemakkelijk. Maar hoe werkt het dan wel in die kringen? Zeker, via het ‘Functie Elders’ debacle weten we hoe ze ervoor zorgen dat vaardige mensen die weten waar ze het over hebben niet tot hun selecte groep doordringen. En dat je pas meetelt als je glashard blijftOntkennen’ ook al is het onweerlegbare bewijs geleverd. Maar dat zijn dan toch andere ‘Ontkenners’ dan de ‘Sceptici’ waar ik eerder zo hoog over opgaf, en waar ik mij nog steeds mee verwant voel. Voor Wopke en Frans is de oorlog tegen Rusland op het grondgebied van Oekraïne een doorslaand succes, ook al stelt de hoogste Europese militaire vakman, die de Spaanse ‘Prutser’ Josep Borrell adviseert, een Oostenrijkse generaal Brieger in ‘Die Welt’, dat Oekraïne kansloos is. Dat soort ‘Ontkenners’ als Frans en Wopke, Ursula, Josep en Mark, zijn natuurlijk zielig, maar ook gevaarlijk, anders dan de ‘Sceptici’, die domweg voorzichtig zijn. 

Go Back

Comment