Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Onbaatzuchtig

Onbaatzuchtige mensen bestaan niet.

 

Dat besef ligt ten grondslag aan het idee dat Adam Smith had om de ‘Markt’ vrij te laten, elders ‘vertaald’ naar een pleidooi voor zuiver ‘eigenbelang’, puur ‘egoïsme’, zoals we dat terugzien in het ‘Financieel Kapitalisme’. Maar dat was allerminst wat de brave Schotse intellectueel voor ogen stond. Zoals mijn pleidooi op dit blog voor een ‘Basisinkomen’, en een stevig sociaal fundament onder de samenleving, tegen de laagste kosten, ook allerminst onbaatzuchtig is, maar niet ‘egoïstisch’. Als zo’n systeem ingevoerd zou worden, word ik er in materieel opzicht niet beter van, omdat ik via de ‘AOW’ al een ‘Basisinkomen’ ontvang, met daar bovenop een door mijzelf bijeen gesprokkeld pensioen, heb ik verhoudingsgewijs ook lage kosten omdat ik mijn schulden heb afbetaald. 

 

Goede kans dat iemand die dat leest nu met Eurotekens in de ogen naar mij kijkt, omdat ik ‘dus’ geld ‘over’ heb, dat mooi gebruikt kan worden voor dat ‘Basisinkomen’, maar die ‘dievenbende’ draag ik geen warm hart toe. Het idee achter een ‘Basisinkomen’ is dat je zelf bepaalt wanneer het ‘Genoeg’ is. Maar zeker níet dat anderen dat voor jou mogen bepalen. Met andere woorden, ik wi graag een samenleving waarin u vrij bent om ernaar te streven om uw welvaart op te hogen tot waar ik zelf genoeg aan heb, of door te werken tot u er bij neervalt, met veel hogere inkomsten, danwel eerder op te houden. Maar ik ga dat niet ‘betalen’. Het geld daarvoor komt uit de vereenvoudiging van het ‘systeem’, waardoor de ‘dieven’, maar ook de ‘loonslaven’ die gedwongen worden papier en geld rond te pompen, buitenspel worden gezet. Een onsympathieke aanduiding mijnerzijds voor mensen met ‘Goede Bedoelingen’ die 24/7 druk zijn met geld afpakken van de ‘Rijken’, om het aan de ‘Armen’ te geven, waarbij er voor hen zelf ook nog het nodige aan de strijkstok blijft hangen. Maar spreek hen daar niet op aan, want zij zijn 24/7 ‘onbaatzuchtig’ bezig. Hallo Pinokkio!

 

Dat brengt mij bij de precisering van ‘Baatzuchtig’. Zelfs Sinterklaas geeft niet ‘Onbaatzuchtig’, want hij heeft een ‘Groot Boek’ waarin staat welke kinderen ‘Stout’ zijn geweest, en dat is een boek waar je niet in vermeld wilt worden, als kind. Hij koopt met zijn cadeautjes dus ‘behoorlijk gedrag’, een omstreden methode waar het ertoe kan leiden dat kinderen groot worden met het idee dat ‘behoorlijk gedrag’ beloond hoort te worden met een weelde aan cadeaus. Maar meer dan een ‘Basisinkomen’ en fatsoenlijke sociale voorzieningen hoort dat niet op te leveren. En, voorheen, was er de ‘roe’ en het ‘zakje zout’, of ‘in de zak mee naar Spanje’ als je het bont had gemaakt, maar daar zijn we vanaf gestapt, om redenen die intellectueel invalide zijn, met een complex aan consequenties die de maatschappij ernstig belasten. Meer in het bijzonder dat je het ‘Recht’ hebt om te stelen van mensen die zo rijk zijn als ‘Sinterklaas’, die het niet in zijn hoofd moet halen om jou over te slaan. De waarde van jouw cadeaus mogen volgens de 'Rechthebbende Mens' best op een ‘Goudschaaltje’ gewogen worden, en als jij minder krijgt dan de andere kinderen, moet de overheid zich verantwoorden. 

 

In eerdere bijdragen waar ik schreef over Adam Smith en die ‘Vrije Markt’ hamerde ik erop dat degenen die zijn ‘Wealth of Nations’ lazen ook zijn ‘Theory of Moral Sentiments’ moesten lezen, om te begrijpen waarom Smith geen egoïstische samenleving, geen ‘Financieel Kapitalisme’ propageerde, maar ‘Industrieel Kapitalisme’, dat zich met de tijd zou ontwikkelen tot een ‘Socialistische’ samenleving, in die zin dat er steeds meer ruimte zou zijn voor ‘Sociale’ (collectieve) projecten die tekenend zijn voor de ‘Welvaart’ van het land. Uitbreiding van het collectief te verzorgen aanbod voor ‘Scholing’. Gratis ‘Openbaar Vervoer’. Betaalbare woningen, en gemeenschappelijke ruimten voor culturele activiteiten, of musea, maar zonder aanvullende vergoeding voor degenen die er gebruik van maken, anders dan uit de ‘recette’. 

 

Er is dus geen pasklaar ‘frame’ voor die ontwikkeling van een bescheiden fundament, met daar bovenop een ‘Vrije Markt’, naar de vervolmaking van de ‘Welvaartsstaat’, maar op het moment dat de ‘Welvaartsstaat’ wordt afgebroken door het ‘Collectieve Bezit’ te privatiseren, moeten bij de burger alle alarmbellen afgaan. En al helemaal als het geld dat zo wordt binnengeharkt door de ‘dievenbende’ wordt geïnvesteerd in oorlogen ver van huis, en ‘hulp’ aan uiteenlopende ‘NGO’s’ die in praktische zin eerder een ‘Witwas-operatie’ zijn waarbij crimineel vermogen, afgepakt van burgers en ‘gesanctioneerde’ landen, in de zakken verdwijnt van ‘Vrienden van de Regering’

 

In Davos kwamen, naar verluid, duizend privévliegtuigen aan, waarbij de kortste vlucht niet langer was dan vijfentwintig kilometer, om te beraadslagen over de volgende fase, na ‘Covid’, ‘Alles Groen’ en de oorlog in Oekraïne, op weg naar een wereld waarin u niets meer bezit, maar intens gelukkig zult zijn met een beeldscherm en aangepaste medicatie. Rusland is daar niet langer welkom, en China moet ook oppassen. Hoe het die ‘dievenbende’ lukt om u wijs te maken dat hun onbaatzuchtigheid boven elke twijfel verheven is, en dat u bij Bill Gates, George Soros, de ‘Clinton Foundation’, en de ‘Young Global Leaders’ moet zijn als u een vreedzame, harmonieuze wereld nastreeft, dat is mij een eeuwigdurend raadsel. Mijn bijdragen aan dit blog waarin ik u waarschuw voor mensen met ‘Goede Bedoelingen’ die binnen de matrix van Cipolla ‘Stupid’ zijn, omdat ze aan de lopende band keuzes maken die slecht zijn voor de samenleving, én voor henzelf, past naadloos op dit betoog. Die mensen zijn niet onbaatzuchtig, ook niet als ze hun hele inkomen doneren aan een ‘Goed Doel’, of zich aanmelden voor de ‘Gehaktmolen’ in Oekraïne, om daar aan het front te worden vermalen tot menselijk offer. Hun baatzuchtigheid heeft alleen geen materieel, maar een immaterieel karakter. Het geeft het een ‘Goed Gevoel’. Ze zijn het ideale ‘kanonnenvoer’ in elke strijd die de ‘dievenbende’ op het programma heeft staan. Sommigen zijn hoog-opgeleid, anderen kunnen amper tot tien tellen.

 

Kortom, onbaatzuchtigheid is een illusie die blind maakt voor de gevolgen. De Katholieke kerk werd schat-hemeltje rijk door gebruik te maken van die goedgelovige sullen, die dachten dat hun donatie ‘voor de armen’ terecht kwam bij de meest behoeftigen op aarde, terwijl de kerk er mee deed wat goed was voor de clerus, met een paar kruimels voor de armen. Soms gemotiveerd door de noodzaak om middels pracht en praal God te laten weten hoe belangrijk Hij voor de gelovigen was. In de volle overtuiging dat de verantwoordelijken die gingen over al dat geld daar goed aan deden. Of ze begrepen zelf ook wel dat het je reinste oplichterij was. Zo zijn er mensen die oprecht menen dat ze Oekraïne helpen door meer en meer wapens te sturen, en hun eigen ‘Welvaart’ in het toilet door te spoelen om voor al die tanks en munitie te betalen. Maar dat zijn niet dezelfden die met die duizend privévliegtuigen in Davos overleggen over hun ‘witwas-operatie’, en welke dementerende trekpop ze bij de volgende verkiezingen naar voren zullen schuiven om ons een ‘Goed Gevoel’ te geven, terwijl ze onze bankrekeningen en pensioenfondsen leegzuigen, en de laatste collectieve voorzieningen alsnog ‘privatiseren’.

Go Back

Comment