Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Niets

In een wereld met een ‘Vrije Markt’, is ‘Duurzaam’ een ander woord voor ‘Efficiënt’. 

 

Niet slechts op het niveau van de productie, logistiek en detailhandel, maar ook op het niveau van de regelgeving. De verstorende factoren zijn ‘fiat-geld’ en de ‘politiek’. Beide frustreren de ‘Vrije Markt’, en maken alles, van producten tot diensten, onnodig duur. In die zin is ‘Duurzaam’ een beter woord voor wat onze politieke leiders op het netvlies hebben staan. Maximale verspilling op ieder niveau. 

 

Oorlog is het summum van inefficiëntie en verspilling. Op de voet gevolgd door een ‘circulaire economie’ die is gebaseerd op het rondpompen van geld, op jacht naar ‘werkgelegenheid’. Beide activiteiten bereiken in ons deel van de wereld nu hun crescendo. Wij leven op véél te grote voet door de ambities van onze politieke leiders, en de mensen die het geld mogen drukken. Toch zijn we, als groep, als westerse samenleving, niet te stuiten. Ja, het zijn onze politieke leiders en hun bankiers die ons naar de afgrond voeren, maar sla de krant open, zet de televisie aan, en het is één eindeloze litanie van petities die het leven duurder maken. 

 

De Britten en de Amerikanen vieren de overwinning op Rusland al. Ze hebben het land beroofd van honderden miljarden zuur verdiend geld dat was geïnvesteerd in westerse ondernemingen, of daar was geparkeerd in afwachting van mooie mogelijkheden om renderend te worden geïnvesteerd, of om de internationale handel in olie, gas en andere belangrijke grondstoffen te smeren. Daarnaast ‘zien’ de Britten en de Amerikanen louter gesneuvelde Russen, en militair materieel dat ten prooi is gevallen aan de wapens die ze acht jaar lang voor nop hebben geleverd aan Oekraïne, dat zelf het kanonnenvoer leverde. Larry C. Johnson, zelf militaire expert, staat versteld van het aantal ‘Kolonels’, in actieve dienst, of gepensioneerd, die het internet bestoken met ‘analyses’ die pure fictie zijn. Of beschikken zij over informatie die ons onthouden wordt? Kijken de realisten teveel naar Russische propaganda die is losgeweekt van de realiteit? 

 

Het komt de partij die liegt uiteindelijk duur te staan, zoveel is wel zeker, want dit vuurtje valt niet meer te blussen. Lavrov stelt onomwonden dat Rusland in oorlog is met de Britten en de Amerikanen, en dat het zinloos is om te praten over vrede met ‘Brussel’ of ‘Kiev’. Zowel Oekraïne als de EU-landen worden als dood gewicht in de vlammen geworpen, omdat ze niet kunnen bedenken wat het beste voor hen is. Ik zeg niet dat er in Oekraïne of in Europa geen redelijke leiders meer zijn, en ik sluit zelfs niet op voorhand uit dat leiders die nu goed zichtbaar zijn als voorvechters van oorlog met Rusland, tot en met Zelensky aan toe, eerder ‘dubbelagenten’ zijn, maar dat vergt enige souplesse in uw strategisch denken. In praktische zin heeft het geen zin daarover te speculeren, want je verdwijnt in een doolhof vol wilde theorieën die angst inboezemen, of hoop geven, afhankelijk van wie, of liever welk ’systeem’ u wilt dat er wint. ‘Davos’, zeg maar, of het concept dat door China en Rusland wordt gepropageerd met autonome landen en ‘handelsblokken’, elk met zijn eigen bestuurlijke structuur, en cultuur. 

 

Zoals de vlag er nu bijhangt, zijn we in het westen geconditioneerd om de Russen en de Chinezen te wantrouwen, of zelfs te haten, en ‘dan maar’ liever ‘Davos’ en ‘Big Brother’ met zijn mondiale ‘NAVO-Vredesengelen’. Dat laatste model is de antithese van ‘Efficiënt’, en vergeet ‘Duurzaam’ dus maar. Het wordt vooral onbetaalbaar voor u en voor mij, en je ziet dat ook terug in het beleid van westerse landen. Men heeft het opzettelijk niet over ‘Efficiënt’, maar over ‘Duurzaam’, en het belang van een ‘Grote Overheid’ die er op toe dient te zien dat alles voor u ‘Duur’ wordt, zodat u stukje bij beetje ophoudt met consumeren. Het doel is dat u dankbaar op een houtje bijt, met een dun dekentje in het opvangcentrum, levend van de ‘hulp’, omdat u ‘bevrijd’ bent van al uw kwalijke neigingen. U bent dan volledig afgericht om niets meer te willen wat ons in het recente verleden nog blij maakte. Eten en drinken alleen wat ‘gezond’ is, en in hoeveelheden die ‘gezond’ voor u zijn, zoals bepaald door de ‘experts’. Verblijfsruimte op maat, volgens de norm die door ‘experts’ is vastgesteld. Reizen alleen nog ten bate van de uitvoering van door de overheid uitgevaardigde opdrachten, en alleen met door ‘experts’ goedgekeurd vervoer. Uitsluitend goedgekeurd vermaak, en ‘correcte’ informatie, zoals vastgelegd in de ‘wet’, die alleen niet geldt voor de elite die door ons is ‘gekozen’, met een keuze uit goedgekeurde kandidaten, of ‘benoemd’ uit onze naam. En maandelijkse ‘vaccinaties’, anders geen ‘geld’.

 

Daarboven geplaatst een tot de tanden bewapende krijgsmacht, annex politiedienst en mondiale surveillance, gekoppeld aan ‘zorg’ die er op moet toezien dat u begrijpt wat uw ‘station’ in het leven is, en dat de tomeloze verspilling waar de elite zich schuldig aan maakt geen lust is, maar een last, omdat ze de verantwoordelijkheid dragen voor miljarden mensen. Hun ‘baan’ is loodzwaar, en het is volkomen logisch dat alleen mensen die ‘geroepen’ worden, op basis van hun geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd en een geweten van rubber, in de watten worden gelegd. ‘Uitverkoren’ zijn, ‘Exceptioneel’ zijn, door ‘Positieve Discriminatie’ gedwongen zijn om te leven in luxe is geen pretje. Echt niet.........

 

Vooralsnog trek ik het beeld dat de Britten en de Amerikanen ons schetsen van het verloop van de oorlog met Rusland in twijfel. Er zijn geslaagde operaties, en vermoedens van geslaagde operaties, waarbij ‘geslaagd’ staat voor pure destructie conform alle oorlogen die de NAVO de afgelopen decennia is gestart, of heeft uitgelokt. Waar Lavrov zich bezorgd toont over een nucleaire oorlog als finale, is dat niet iets waar ze in ‘Washington’ of ‘Londen’ bang voor zijn, al zullen ze alles op alles zetten om het beperkt te houden tot het vasteland van Europa en Rusland, door hun eigen intrigantenrol zoveel mogelijk te verdoezelen. Er is objectief geen weg terug meer, omdat ze de stekker uit hun economische model hebben getrokken, en ze onmogelijk al die ‘monden’ kunnen voeden. Een scherpe reductie in het aantal ‘monden’ komt hen niet slecht uit, zolang niemand op het idee komt hen de mond te snoeren, en hen de taart, de kaviaar en de champagne uit de mond te stoten. 

 

Al veel langer heeft u de berichten kunnen lezen over ‘asymmetrische’ oorlogen, en ‘Full Spectrum’ oorlogen waar het westen zich op voorbereidde, en nu zit u er middenin. Ik deel de prognose van Pepe Escobar dat als de Russen er voor zichzelf van overtuigd zijn dat de Moskva tot zinken werd gebracht door de ‘Britten’ en/of de ‘Amerikanen’, de handschoenen uit gaan, en we nog wat gaan beleven! Ook zonder dat gaan we het zwaar krijgen in Europa, als onze leiders niet bij zinnen komen, en zich herpakken. De ‘Britten’ en de ‘Amerikanen’ hebben ons niets te bieden. Niets

Go BackComment