Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Niet op dat knopje drukken!

Doe dat nou niet, want daar komt gelazer van.

 

Hier op dit blog laat ik geen gelegenheid voorbijgaan om te pleiten voor een kleine, terughoudende overheid en een 'Vrije Markt' waar de 'Vrije Burger' mag spelen voor eigen rekening. Mijn argument is dat we als mens de complexe markt niet kúnnen 'sturen'. Laat staan dat we bij machte zouden zijn dat 'sturen' zo in te kleden dat niemand iets tekort zou komen. Iemand als Karl Marx en zijn volgelingen wezen dat radicaal af, en introduceerden in de Sovjet Unie de 'Planeconomie'. Wat een belangrijke reden was dat het enorme land getroffen werd door de 'Holodomor'.

 

Het 'Polit Bureau' in Moskou had 'uitgerekend' dat de productie omhoog kon door te 'collectiviseren'. Inplaats van duizenden 'keuterboertjes' grote collectieve landbouwbedrijven die planmatig produceerden, waar al die 'boertjes' bij in dienst waren. Ze kwamen van een koude kermis thuis. De 'boertjes' vraten het gras op om de productie van hun eigen boerderij op te krikken, waarbij ze elkaar op weinig transparante wijze hielpen middels onderlinge afspraken, maar eenmaal 'werknemer' werden ze ingevangen in de 'Nine-to-Five' mentaliteit, met volop tijd voor vergaderingen, 'inspraakrondes' en 'werkoverleg'. Samen met een periode van extreme droogte zorgde dat voor voedselschaarste, hongersnood, en vele doden. 

 

Moderne auto's zitten vol mogelijkheden waarvan de eigenaar zich niet of nauwelijks bewust is. In het verleden had ik wel eens mensen in de auto die zich vergaapten aan 'features' die ze niet kenden uit hun eigen voertuig, en als ze dan vroegen: 'Waar dient dit knopje voor?', dan grijnsde ik breed, en zei ik: 'Dat is de schietstoel! Als passagiers een bedreiging vormen, dan kan ik ze daarmee lanceren om van ze af te zijn, voordat ze gevaarlijk worden!' Dat doe ik niet meer, want er zijn mensen die onmiddellijk de conclusie trekken dat dát niet waar kan zijn, waarop ze er meteen op drukken of aan draaien om te zien wat er gebeurt. En mijn auto is niet 'kleuter-proof'. Het kán kapot, en je kúnt het weggedrag van de auto tijdens het rijden dramatisch beïnvloeden, of een 'alarmdienst' het signaal geven dat er iets mis is. 

 

Of het nou de economie betreft, het klimaat, onze gezondheid, of vraagstukken van oorlog en vrede, steeds weer komen we mensen tegen die zich niet kunnen bedwingen, en als je hen de kans geeft drukken ze op knopjes zonder zelfs maar in het 'instructieboekje' te kijken. Voorop de mensen die wij 'gekozen' hebben. Samen met 'experts' die op een deelgebied van de wetenschap héél veel weten, maar net zomin als u of ik het geheel kunnen overzien. Waarbij er in beide groepen ook nogal wat lieden zitten die het helemaal niet zo best voor hebben met ons. Die menen dat sommigen binnen onze eigen leefgemeenschap geen bestaansrecht hebben, of juist de leefgemeenschap uit willen breiden tot die de hele mensheid omvat, met de ambitie om 'eerlijk te delen' op een manier die sterk aan Karl Marx doet denken. En daar komt gelazer van. 

 

Aangaande het klimaat heb ik hier mijn vingers 'blauw' getypt om te benadrukken dat we geen 'domme dingen' moeten doen door aan knopjes te draaien zonder dat we begrijpen wat de gevolgen zijn. Niks mis met 'hergebruik', zuinig met grondstoffen, isoleren zolang we de noodzaak van ventileren niet vergeten. Nadenken over voedselproductie, transport en comfort, afgezet tegen de 'footprint' die we achterlaten in de 'ongerepte' natuur, zolang dat niet leidt tot een verlangen om anderen onze keuzes op te dringen. Want daar komt gelazer van. En 'netto' meer schade, in het bijzonder als het uitdraait op oorlog. 

 

Concreet heb ik mij veelvuldig uitgesproken tegen intensieve overheidsbemoeienis in de sfeer van wet- en regelgeving, dwang, sancties, boetes en subsidies, en een lans gebroken voor een andere, nederiger benadering die loopt via de weg van het 'faciliteren'. Als je het openbaar vervoer goed inkleedt, en gratis maakt voor iedereen, houdt je de kosten beter in de hand dan dat je gaat werken met geselecteerde groepen en een administratief waterhoofd dat daar dan weer toezicht op moet houden. Als je elektrisch rijden, elektrisch koken, en elektrisch verwarmen aantrekkelijk wilt maken, moet je zorgen voor een betrouwbaar, stabiel netwerk met ruim voldoende capaciteit, en stroom die niet veel kost, en niet elektrische kooktoestellen, warmtepompen en elektrische auto's subsidiëren of verplichten, om er vervolgens achter te komen dat je netwerk het niet aankan, en de stroom een fortuin kost. 

 

Daarnaast heb ik gewezen op de gevolgen van 'climate-engeneering' zoals die nu wereldwijd al wordt toegepast door mensen die geen idee hebben wat ze teweeg brengen. Neem het 'Dam Removal' project, een Europees initiatief om in heel Europa dammen en waterkeringen te slopen, om zo de natuur te 'herstellen'. Met als gevolg overstromingen als het een keer flink regent, en droogte als het niet regent. Ik heb ook geschreven over 'Cloud Seeding', niet te verwarren met de 'complot theorie' van de 'Chemtrails'. Niks geheimzinnigs aan dat 'Cloud Seeding', en wereldwijd toegepast in landen die snakken naar regen om gortdroge gebieden te irrigeren via een semi-natuurlijk proces. Overstromingen in de Emiraten, of Iran, zijn eerder het gevolg van dat ingrijpen van de mens in de natuur, dan van uw en mijn autootje. En geen hond die weet wat er gebeurt als je woestijnen 'groen' maakt, en wolken uit laat regenen op plekken waar dat voorheen niet het geval was. 

 

Van mijn zoon kreeg ik een 'Tik Tok' filmpje waarin prof. dr. ir. Herman Russchenberg uitlegt hoe het mogelijk is (zou moeten zijn) om water op te pompen uit de zee, met behulp van de kracht opgewekt door een windmolen, waarna dat water via een verstuiver in de atmosfeer wordt gebracht om een wolkendek te creëren, die uitregenen boven land, om zo de aarde af te koelen en de opwarming van de aarde te bestrijden. Geen idee of dat de reden is waarom het nu koel en nat is, of dat dat vooralsnog een andere oorzaak heeft, maar in mijn optiek is het totale systeem gewoon véél te complex om zomaar wat op knopjes te gaan drukken en kijken wat er gebeurt. Dat je het kúnt betekent nog niet dat je het ook moet doen.

 

Nikola Tesla voorspelde dat het weer, en dus ook het klimaat, beïnvloed kon worden op een andere, veel grootschaliger wijze. En sterke geruchten over experimenten in die richting door de Sovjet Unie zouden ten grondslag hebben gelegen aan de ramp met Korean Airlines vlucht 007. Ik benadruk dat ik daar geen bewijzen voor heb, en dat het een 'complot theorie' betreft waar het die ene ramp betreft, maar het verhaal is dat een Amerikaans spionagevliegtuig pal onder vlucht KAL 007 'in de schaduw' van dat passagierstoestel meevloog, met de transponder uitgeschakeld, om bepaalde geheime installaties op Kamchatka van dichtbij te kunnen bespioneren, terwijl de bemanning van dat passagiersvliegtuig deed alsof het van koers was geraakt. In elk geval kan ik wel melden dat de Chinezen er naar verluidt wel volop in investeren. 

 

Een andere 'complot theorie' die maar niet weggaat, is dat HAARP, een enorme installatie in Alaska, ook wordt gebruikt om het weer, en dus het klimaat te beïnvloeden, wat in alle toonaarden wordt ontkend door direct verantwoordelijken, met HIER een uitleg wat die installatie dan wel zou doen, voor de volledigheid. Maar als mijn brommer al verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, die bij ons nu voor guur en nat weer zorgt, dan mag ik toch ook wel vraagtekens zetten bij het effect van onze oorlog met Rusland als project om Rusland te destabiliseren, en de wildgroei aan windmolens, velden vol zonnepanelen, en gesloopte dammen, naast de nodige 'hush-hush'-experimenten waarvan we niet eens weten dat daar publiek geld naartoe gaat?

Go Back

Comment