Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Netjes

De winnaar schrijft de geschiedenisboeken.

 

Je leeft in revolutionaire tijden als die boeken worden verbrand, en ingeruild voor een nieuwe versie, met nieuwe helden, nieuwe slechteriken, en nieuwe slachtoffers. Wie zich ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ bevindt, moet zich zorgen maken. 

 

De geschiedenis, van een land, van een volk, zelfs van een familie, is nooit een ‘dode letter’. Er zit altijd rek in, waar zekere feiten ook anders geïnterpreteerd kunnen worden, door meer ‘aspecten’ erbij te betrekken waardoor de ‘context’ verandert. Voor mij is journalistiek in zijn klassieke vorm wetenschap, waar een journalist tracht feiten op te sporen, en ‘zichtbaar’ te maken, zonder een bepaald belang. Helemaal zuiver is dat nooit, want welk mens kan nou claimen zonder belangen te zijn? Maar er zijn mensen die het als een ‘roeping’ zien op onder de steen van de consensus te kijken, om te zien wat daar is weggemoffeld. In die geest schrijf ik hier mijn dagelijkse bijdragen. 

 

Dat houdt je ‘netjes’, zouden ze vroeger zeggen. Maar met de introductie van de ‘wetenschap’, de op consensus gebaseerde tegenhanger van de wetenschap, is dat radicaal veranderd. Dat experiment bevalt mij niet, omdat het eerder is geprobeerd. Toen noemden we het ‘religie’. En hoewel ik besef dat de mens behoefte heeft aan meer dan de wetenschap kan bieden, wordt het precair als de consensus zich tegen de wetenschap keert. En dat is op dit moment beslist het geval. 

 

Feiten zijn ‘zichtbaar gemaakte’ gebeurtenissen, die zelf veelal zijn opgebouwd uit elementen die vatbaar zijn voor ‘interpretatie’. Als ‘zichtbaar’ is dat het aantal besmettingen met ‘Covid’ juist spectaculair oploopt in landen en regio’s met de hoogste ‘vaccinatiegraad’, dan is dat een feit. Je kunt er niet omheen. Maar wat is de reden? En wat betekent het? 

 

Waar de moderne kijk op ‘nieuws’ is dat het de consensus dient te verdedigen, of de consensus dient voor te gaan in het gebed, staat de moderne ‘journalist’ voor de keuze. Verzwijgen, verdraaien, of ‘interpreteren’? Feiten die niet bevallen, omdat ze het ‘verhaal’ van de ‘wetenschap’ geweld aandoen, of volledig op zijn kop zetten, zijn er inmiddels zoveel, dat het steeds lastiger wordt om het eindresultaat min of meer logisch voor het voetlicht te brengen. De narigheid is, dat degenen die zich geen knollen voor citroenen laten verkopen, of erg gehecht zijn aan de geschiedenisboeken waar ze mee opgroeiden, het verzwijgen, verdraaien en ‘interpreteren’ gaan zien als even zoveel bewijzen voor een ‘Groot Complot’. Terwijl die ‘misdienaren’ en lagere goden in de liturgie van de ‘wetenschappelijk uitleg’ zich van geen kwaad bewust zijn. In hun eigen beleving doen ze gewoon ‘netjes’ wat er van hen verwacht wordt. Ze zijn ‘goede soldaten’. Maar ‘goede soldaten’ in een ‘foute oorlog’ zijn geen aanwinst voor de mensheid als geheel. 

 

Daar staat tegenover dat degenen die een probleem hebben met die ‘foute oorlog’ weg kunnen lopen met bepaalde feiten, zonder zich er rekenschap van te geven dat er elementen in dat feitelijk juiste beeld zitten die wel degelijk vragen om ‘interpretatie’, als men vat wil krijgen op de oorzaken, en gevolgen. Was die ontwikkeling vooraf bekend? Wie wisten dat? Waarom zwegen zij? Of hadden ze het kunnen weten, maar dwong hun passie hen om weg te kijken, en te hopen dat een bepaalde ontwikkeling zich niet zou manifesteren? Of is het opgeroepen beeld onjuist, en is er een onschuldige verklaring voor? Wellicht iets in de geest van onbetrouwbare testen, of bedenkt u het maar. 

 

Trouwe lezers van dit blog zullen niet verrast zijn door deze ontwikkeling, waar ik u eerder al vertrouwd maakte met artsen en wetenschappers die ernstige bedenkingen hadden. Tegen de vaccins, tegen bepaalde ‘maatregelen’, en tegen het vaccineren tijdens een pandemie met een ‘lekkend’ vaccin. Waarbij u echter in het oog moet houden dat die critici als zodanig onderling ook zo hun ‘turfoorlogen’ hebben, wat betekent dat ook zij elk een eigen ‘interpretatie’ zullen hebben om te verklaren wat we nu zien. Het maakt uiteraard nog wel enig verschil of een viroloog die waarschuwde voor nieuwe mutanten als gevolg van het vaccineren met een ‘lekkend’ vaccin gelijk heeft, of dat degenen die stelden dat die vaccins zelf niet deugden gelijk hebben gekregen. Of dat het een combinatie is. En dat staat dan weer los van de kritiek die betrekking had op het idee dat de ‘spike’-proteïne gevaarlijker is dan dat hele virus. 

 

Hoe we het ook wenden, of keren, we hebben nog geen winnaar die de geschiedenisboeken mag schrijven, en waakzaamheid is geboden, omdat in de kantlijn degenen die nattigheid voelen zich opmaken voor een échte oorlog over de vraag of iemand, of een land, aangewezen kan worden als ‘schuldige’ voor deze hele pandemie. Wat u daarbij goed in de gaten moet houden, is dat er een ontwikkeling in die consensus zit die weinig goeds voorspelt. Het zijn ‘babystapjes’, maar van het virus als een product van natuurlijke processen, en iets waar we rekening mee moeten houden voor de toekomst, naar een theorie over een ‘lek’ vanuit een laboratorium, wat verwijst naar iets héél anders, zegt mij dat het volgende ‘babystapje’ zal zijn dat het een biowapen was, dat opzettelijk in circulatie is gebracht. 

 

Zoals ik u hier al heb laten zien, circuleert die theorie al, buiten de consensus, maar als de consensus zich er meester van maakt, weet u niet waar u blijft. Om die reden heb ik u hier op dit blog alvast vertrouwd gemaakt met zekere feiten die voor bepaalde belangengroepen beslist ongemakkelijk zijn, waar zij degenen zijn die de patenten in bezit hebben, het onderzoek hebben opgezet, en het geld ervoor hebben vrijgemaakt. Als we in die fase terechtkomen, zal het nagenoeg onmogelijk zijn om dat soort informatie nog met u te delen, zo valt te vrezen. Als we kijken naar de stortvloed aan ‘alternatieve waarheden’ die nu al over ons worden uitgestort, op jacht naar de overwinning van ‘nieuwe inzichten’ op het gebied van ras, geslacht, seksuele voorkeur, en de economie, of wat goed is voor de mens van de toekomst, en de planeet, alles gedragen door een consensus binnen de ‘wetenschap’, dan kunt u er vergif op innemen dat u straks denkt dat onder in werkelijkheid boven is, links rechts is, en zwart is wit. En de dader is slachtoffer. 

 

Maar als u een goede, sluitende, wetenschappelijk verantwoorde verklaring heeft voor het simpele feit dat het aantal besmettingen juist spectaculair oploopt in landen die voorop lopen met hun vaccinatieprogramma, anders dan dat die vaccins niet deugen, dan houd ik mij aanbevolen.

Go Back

Comment