Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Mythisch

De mythische beschrijving van het leven van Christus krijgt meer aandacht dan de historische versie.

 

We zijn verslaafd aan 'verhalen'. Zeker waar de feiten fragmentarisch zijn, zoals bij de pogingen om te weten te komen wie die Christus nou écht was, als onomstotelijk kan worden geconcludeerd dat iemand zoals Hij bestaan heeft, is de interesse in het échte verhaal gering. Voor gelovigen is het helemaal geen punt van discussie, uiteraard. Die begrijpen helemaal niet wat ik bedoel, ook al wemelt het in hun eigen kring van de 'interpretaties' van de 'Bijbelteksten', die in het 'Nieuwe Testament', zelf ook weer een selectie uit het totale aanbod, waar religieuze scherpslijpers tijdens het 'Concilie van Nicea' een volledig arbitraire selectie uit maakten, een 'punt op de horizon' zien. De rest van het beschikbare materiaal werd begraven, net als de 'onderste stenen' waar ik het in mijn vorige bijdrage over had. Slim! Maar niet intelligent.

 

Zelf ben ik niet religieus opgevoed, maar waar ik 'Hij' met een hoofdletter schrijf in de voorgaande tekst probeer ik te onderstrepen dat ik mijn medemens respecteer, en er niet op uit ben hem of haar mijn eigen 'verhaal' door de strot te wrikken. Sterker nog, ik heb geen eigen 'verhaal'. Slechts snippers informatie die, in toenemende mate, indruisen tegen wat 'Mainstream' ons aan fabeltjes tracht te verkopen als het 'juiste verhaal'. Het kan u niet ontgaan zijn dat er veel te doen is over wat nou 'juist' is, en wat niet. Geen gebrek aan 'Fact-Checkers' en andere niet geheel betrouwbare 'filters'. Als u hier al langer leest bent u bekend met feiten die het 'Grote Publiek' zijn ontgaan, omdat 'Mainstream' het er niet over wil hebben. Of omdat 'Mainstream' er luidruchtig tegen optreedt, waar het hun 'verhaal' ongeloofwaardig maakt. Maar ook degenen die hier nog nooit op bezoek kwamen, en ook niet op vergelijkbare blogs of websites die de andere zijde van het 'verhaal' belichten, krijgen het nu ook voor de kiezen. 

 

Er is een campagne gestart om aandacht te vragen voor bedreigingen van journalisten, en mensen werkzaam bij de (westerse) 'Mainstream Media'. Die campagne gaat overigens hand in hand met een vloedgolf aan pogingen om berichten die niet in het 'verhaal' passen te censureren, en de repressie van 'Mainstream Media' die niet onder controle van westerse conglomeraten staan. Citeren uit dergelijke niet-geautoriseerde bronnen, of het toevoegen van een 'link' naar die bronnen, werd al langer verdacht gemaakt, maar de invoering van een 'Inquisitie' is niet ver af. 

 

Uitgangspunt op dit blog is steeds geweest dat er geen sprake is van een 'Groot Complot'. Een journalist, een 'pratend hoofd', een politicus, kan een 'Ware Gelovige' zijn, en met verve het 'verhaal' uitdragen waar hij of zij in gelooft, samen met iedereen op de redactie, of in de partij, maar dat betekent nog niet dat die trouwe vazal 'In Het Complot' zit. Zelfs niet als diegene wéét dat het 'verhaal' grotendeels verzonnen is, en mooi om waar te zijn. Het is mensen eigen om te hechten aan een 'Mythische' versie die alles verklaart. Ver voorbij de feiten. Dergelijke loyaliteit wordt giftiger als de bewijzen zich opstapelen dat men al veel langer in een leugen leeft. 

 

Natuurlijk is het ironisch als ze vervolgens aandacht vragen voor de 'Free Press'. Die Orwelliaanse omkering van de betekenis van woorden, zoals 'Free', neemt in deze tijd epidemische vormen aan. Het heeft geen pas om de priesters en zeloten die ons hun 'verhaal', hun mythe, proberen te slijten naar het leven te staan. Ze liegen, ze laten informatie die niet in hun 'verhaal' past weg, of ze 'spinnen' het uit het zicht, maar slechts een cynische enkeling beseft dat ze daarmee de 'Duivel' dienen die ze menen te bestrijden, en dat ze al doende de 'Apocalyps' naderbij brengen. Althans, de volledige ineenstorting van de wereld die ze zeggen te verdedigen, door doelbewust 'andersdenkenden' op te jagen, verdacht te maken, en af te voeren naar de brandstapel van de 'social shaming', of erger.

 

Onze complexe wereld is complex. Niet te verklaren via de adoptie van een eenduidig 'verhaal'. Hele generaties die groot zijn geworden met 'enen' en 'nullen', en digitale contrapties met hun 'keuzemenu's', zijn het contact met de nuancering kwijt. Voeg daar de omkering van de betekenis van bepaalde begrippen aan toe, en je blijft zitten met een 'Doos met Gezichtjes'. Mijn stelling hier is, dat je weg moet blijven van pogingen alles te willen zijn voor iedereen. Mondiale politieagenten falen keer op keer. Het begint ermee dat iemand bedenkt hoe je een zeer bescheiden hoeveelheid historische feiten 'logisch' kunt verbinden. Slim! Maar niet intelligent, zoals ik in mijn vorige bijdrage betoogde. En het loopt beslist uit op tranen als de feiten ook nog eens niet blijken te kloppen. Dan denk je dat je over water kunt lopen, maar verzuip je omdat je ook niet eens kunt zwemmen. Het was een mooi 'verhaal', maar met geloof alleen wordt het nog geen werkelijkheid.

Go Back

Comment