Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Murphy

Alles wat verkeerd kan gaan, gaat op enig moment verkeerd’.

 

Dat is ‘Murphy’s Law’. En hier op dit blog is het voor mij de inspiratie om de ontwikkelingen in ons deel van de wereld te zien als een reeks opeenvolgende missers. Als het falen van een ‘modelmatig’ gebouwde wereld, waarbij de uitkomsten van het beleid niet slechts afwijken van wat werd verwacht, maar in steeds meer gevallen daar haaks op staan. Of bepaalde aspecten die niet zijn ‘meegenomen’ in het model (zoals de economie, de cultuur en de sociale cohesie), omdat in het model slechts wordt gestuurd op ‘IC-capaciteit’, bijvoorbeeld, blijken in de praktijk niet verwaarloosbaar. 

 

Als dan doordringt dat er consequenties aan het beleid kleven die niet waren voorzien, en correcties in de marge, zalvende woorden van onze politieke leiders, en veel geld, héél veel geld, de spanningen niet wegnemen, dan wordt het spannend. ‘Complot-Denkers’ nemen geen genoegen met die uitleg. Ze menen dat mannen en vrouwen die decennia lang druk zijn geweest met het maken van gedetailleerde plannen, waarbij ze internationaal werden gefêteerd op conferenties met ‘pandemie’ als expliciet thema, niet zo stupide kunnen zijn. Mijn weerwoord is dan dat je de televisie maar aan hoeft te zetten, of de krant maar open hoeft te slaan, om ‘live’ te kunnen zien hoe al die ‘experts’ elkaar in de haren vliegen, om te beseffen dat er slechts op papier feilloze modellen zijn. 

 

Zeker in landen zonder voorafgaande ervaring met een serieuze pandemie die om regie vroeg, en in het bijzonder als in dat land ‘autoriteit’ een vies woord is, en een prima argument om die ‘idioot’ die de 'autoriteit' uithangt de maat te nemen, en twijfel te zaaien over zijn of haar expertise, zit je als land al snel in de hoek waar de klappen vallen. Nu even terug naar mijn vorige bijdrage, over een spectaculaire afname van het aantal ‘unieke bezoekers’, wat nog steeds zichtbaar is. Zijn dat nou de ‘Complot-Denkers’ die dit blog de rug toekeren, omdat ik te ‘mild’ ben in mijn oordeel, en niet ‘zie’ dat het boze opzet is? Zijn het de ‘algoritmes’ van Google, die nu ook ‘roetveegpieten’ uit beeld drukken, en die moeite hebben met mijn kritische blik op hun functioneren, of dat van hun ‘wetenschappelijke’ souffleurs die hen vertellen welke sites ‘gevaarlijk’ zijn? Is het een technisch verhaal? 

 

We leven in onzekere tijden wat dat betreft. Ik heb goede redenen om niet te denken aan technisch falen, maar kan het in dit stadium niet geheel uitsluiten. Wat nou als de ‘machten’ die waarschuwen voor het gevaar van ‘Complot-Denkers’, maar die blind zijn voor het gegeven dat bepaalde stellige beweringen in eigen gelederen iedere grond missen, of zelfs bewezen onwaar zijn, moedwillig proberen de chaos te vergroten door falend beleid te implementeren? Dat is een variant op het ‘Complot-Denken’ van degenen die menen dat wat we zien gebeuren, wereldwijd, geregisseerd is. Ook op dit blog heb ik er op gewezen dat een wereld waarin het toerisme de nek om wordt gedraaid, kantoren binnenkort ingericht kunnen worden voor huisvesting, of kunnen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen en/of ‘Groen’ en windmolens, omdat iedereen die nog werk heeft thuis werkt, terwijl iedere excursie vanuit huis wordt afgeraden, onplezierig wordt gemaakt, en traditionele kinderfeesten als Sint Maarten en Sinterklaas nu radicaal de nek om worden gedraaid, en er in de marge aan tal van nieuwe wetten wordt gewerkt die Orwell nog niet had kunnen bedenken, in harmonie zijn met idealen die bij ‘Pseudo-Links’ al veel langer leven.

 

Vanuit die constatering naar de aanname dat we helemaal niet getuige zijn van een jammerlijk falen, maar van de executie van een plan dat ‘op rails’ loopt, en alleen maar de indruk wekt dat er geen controle is, is maar een kleine stap. Een verleidelijke stap, omdat mensen chaos nog angstaanjagender vinden dan een fascistische machtsgreep. In Frankrijk raak ik recent aan de praat met iemand die voor een grote bouwmarkt werkt, die mij vraagt hoe het in Nederland is. Ik leg hem de overeenkomsten en verschillen voor, zonder waardeoordeel, waarna hij mij toevertrouwt dat het een ‘Groot Complot’ is, met als doel de Katholieken uit te moorden. Ah! Ja! Die had ik nog niet eerder gehoord, maar dat verklaart wellicht ook waarom ze bij de ‘Brocante’ de kruisbeelden sterk in prijs hadden verlaagd..........? Ineens valt alles op zijn plaats! ('Just kidding!')

 

Bij ‘Pseudo-Links’ is zeker geen sprake van paniek. In die kringen is er helemaal niemand die er wakker van ligt als de luchtvaart volledig wordt geliquideerd, ‘cruise-schepen’ aan de ketting worden gelegd, om vervolgens te worden gesloopt, of nog slechts worden ingezet om meer vluchtelingen naar Europa te kunnen transporteren. ‘Iedereen een burqa’ (mondkapje), ook na de pandemie, wordt daar met gejuich begroet, als een klinkende overwinning op de racisten die eerder een verbod op het bedekken van het gelaat in de openbare ruimte afdwongen. Dat Sinterklaas is afgeschoten door de ‘maatregelen’ scheelt ook een hoop gesteggel, en smaakt als een overwinning. Dat de internationale handel, die al ernstig onder druk stond door de handelsoorlogen van Trump, en de diverse sancties tegen olieproducerende landen, nu de nekslag wordt toegebracht, betekent significant minder ‘CO-2’. 

 

Feest bij ‘Pseudo-Links’. Maar kregen ze die azen in de schoot geworpen, of heeft iemand uit hun entourage een virus losgelaten om dat te bewerkstelligen? En wie zou dat dan geweest zijn? Het virus werd weliswaar het eerst ontdekt in China, maar het wemelt van de aanwijzingen dat het al veel langer ook elders rondwaarde. Als het een ‘Groen Complot’ zou zijn, waarbij China als één van de meest vervuilende landen doelwit was, dan is het plan daar in elk geval al verschrikkelijk de mist ingegaan, want de Chinezen grepen dat virus bij de lurven, en stampten het uit. Voorlopig. Een gerichte herbesmetting zal inmiddels niet meer zo eenvoudig te verwezenlijken zijn. Terwijl wij met allemaal thuiswerkende ‘nietsnutten’ in onze 'service-economie', die niks produceren wat je kunt eten, wat je warm houdt, en gezond, daardoor nog een zware pijp gaan roken! Afhankelijk uiteraard van hoe je toekomstbeeld eruit ziet voor de mensheid als totaal. Als je zo ver bent doorgeschoten in het ‘Pseudo Linkse’ ideaal, op grote ‘Witte Wolken Neus Snoepgoed’, geestverruimende paddenstoeltjes, 'party-pillen' en ronkende propaganda, dat je meent dat een frisse golf ‘geassisteerde zelfmoorden’ als uitkomst van een gedeprimeerde staat van de geknevelde bevolking geen kwaad kan om het Klimaat te redden, dan heb ik misschien nog wel interesse in bepaalde spullen die u verder toch niet meer nodig heeft. 

 

De opportunist die een mogelijkheid ziet om een besluit in het eigen voordeel te beslechten, al heeft hij of zij er geen goede argumenten voor, is een opportunist. De ‘koehandel’ die wij ‘politieke besluitvorming’ noemen, is intellectueel corrupt. Omdat het niet nodig is een discussie met sluitende argumenten te beslissen. Waar het slechts nodig is om ’steun’ te krijgen voor je ludieke voorstel, met 'monster-allianties' van 'Pseudo-Links' met 'Gereformeerd-Rechts', is het wel ‘vals spel’, maar dat soort mensen is niet eens bij machte om te onderkennen dat ze worden gebruikt. Laat staan dat ze bij machte zijn om de regie te voeren. 

 

Het ‘Pseudo-Linkse’ feest is net zo bezopen als het ‘Complot’ tegen het Katholicisme, maar mocht u de uitgewerkte plannen in uw bezit hebben, en weten hoe de regisseur heet, dan houd ik mij aanbevolen. Tot die tijd blijf ik maar gewoon met verbazing kijken naar al die mensen die menen onderdeel te zijn van de ‘Oplossing’, terwijl ze in mijn ogen alleen maar meer problemen veroorzaken. Dat het mijn populariteit onder ‘Complot-Denkers’ en bij ‘Pseudo-Linkse’ voorstanders van censuur er niet groter op maakt, vind ik wel zorgwekkend, maar ik kan er niks aan veranderen.

Go Back

Comment