Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Multiculti

Is een multiculturele samenleving mogelijk?

 

Ja, die is mogelijk, en zelfs wenselijk, waar we daaronder verstaan dat mensen met een verschillende culturele achtergrond elkaar met rust laten, binnen een logisch en fatsoenlijk raamwerk van wetten en regels. Wanneer loopt het uit de hand? Als een culturele groep het raamwerk begint in te kleuren en de bewegingsruimte voor mensen met een andere cultuur wegneemt. En het loopt geheid uit op bonje als die cultuur die gedwongen wordt om plaats te maken tegelijk wordt gedwongen om te betalen voor de luxe die de opdringerige cultuur eist, omdat zij daar 'recht' op hebben. 

 

Nog niet zo héél lang geleden verwees die vraag naar uiteenlopende 'zuilen' in de maatschappij. Religieuze, ideologische en economische groepen die onderling ook weer verdeeld waren in groepen die verwezen naar ras, sekse, leeftijd of geaardheid. Een smeltkroes waar de overheid zich verder niet mee bemoeide. De achterliggende filosofie verwijst naar de opdracht om 'Kerk' en 'Staat' gescheiden te houden. De 'Staat' zorgt in dat concept voor een gelijk 'speelveld', en treedt op als de arbiter bij conflicten. Als de ene groep respect eist voor de 'zondagsrust', en de andere groep beschouwt het als een feestdag waarop je je te buiten kunt gaan aan feesten, recreatie en festivals, dan moet je bepaalde afspraken maken om ervoor te zorgen dat ieder zijn 'ding' kan blijven doen. 

 

Cultuur verwijst niet naar ras, leeftijd, sekse of afkomst, maar naar een geadopteerde kijk op mens en maatschappij, die in de praktijk vaak wel samenvalt met die eerdergenoemde categorieën, maar zoals er ook 'Oudere-Jongeren' zijn, zijn er mannen die van 'vrouwendingen' houden, en vrouwen die van 'mannendingen' houden, en zijn er ook volop Moslims die niet uit Marokko of Turkije komen, om het maar even door dat Nederlandse prisma te bekijken. 

 

Hoewel de 'Staat' zich altijd al heeft bemoeit met zekere excessen, zoals offers, steniging, en het besnijden van kinderen, maar dan alleen van meisjes, is de 'Staat' zich allengs meer gaan bemoeien met de 'Kerk', en inmiddels is het onderscheid praktisch weggevallen, waarbij de 'Staat' een geheel nieuw soort 'Verlichtingsreligie' in elkaar heeft geknutseld dat vol zit met ongerijmdheden, en onnavolgbare Houdini-acts die van de wet- en regelgeving één grote, onontwarbare Gordiaanse knoop heeft gemaakt. Een oersoep vol met Gedoogvermicelli en Discriminatieballetjes, waarin geld als water verdwijnt om het nog semi-vloeibaar te houden. Maar dat geld verdampt nu zo snel, dat de hele boel is gaan klonteren. 

 

Hoewel iedereen de mond vol heeft over 'Vrijheid', bedoelt men 'Vrijheid-voor-mij', en 'Betaald-door-zij'. In de oorspronkelijke opzet betaalde iedereen voor zichzelf, en was de belasting er exclusief voor de 'collectieve lasten'. Veel van wat voorheen collectief werd betaald, werd echter 'geprivatiseerd', om vervolgens terug te komen als een 'subsidieregeling' voor de 'kwetsbare groepen'. Schofterig veel duurder, én bovendien hét recept om 'multiculti' de nek om te draaien, en bepaalde culturen die niet bijster succesvol zijn in het genereren van een inkomen door te produceren geld toe te spelen van culturen die het beter voor elkaar hebben. 

 

Als je vertegenwoordigers van de 'Staat' er op wijst dat ze nu een 'Kerk' zijn, begrijpen ze niet waar je het over hebt. De passie die zij preken vloeit immers rechtstreeks voort uit 'wetenschappelijk' onderzochte opties, die resulteerden in 'modellen' die op de universiteit en hogeschool exact de gewenste uitkomsten gaven? Precies! De 'wetenschap' is een religie geworden onder druk van bepaalde culturele groepen die op zoek zijn naar een mecenas voor hun culturele wensen, wat in de praktijk uitmondt in een ordinaire koehandel en richtingenstrijd tussen onverenigbare visies op de mens en de samenleving.

Go Back

Comment