Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Mui

Over timing gesproken…….

 

De inkt van mijn bijdrage die ik gisteren schreef, en vannacht publiceerde, was nog nat, toen Facebook en Instagram met het nieuws kwamen dat ze alle berichten en groepen die iets te maken zouden kunnen hebben met 'Q-Anon', zouden verwijderen van hun servers. Nou is mijn blog geen platform voor 'Q-Anon', en heb ik zeker het afgelopen jaar ruim afstand genomen van de meest wilde beschuldigingen uit die hoek, maar toch…..

 

Het is geen toevalstreffer dat ik uitgerekend gisteren schreef over die trend. Je kon die stap zien aankomen, al was het exacte moment uiteraard lastig te voorspellen. De berichtgeving in de 'Schaapachtige' media houdt ons voor dat we dit moeten zien in de context van een eerder verbod op het posten van oproepen tot geweld. Om te beginnen is daar geen sprake van, in die zin dat je zonder problemen geweld mag verheerlijken op Facebook, en andere 'platforms' die de 'sociale' media domineren. Als je maar 'onze vriend' bent. Dat er onder de aanhangers van 'Q-Anon' lui zitten die al druk oefenen voor een gewelddadig antwoord op wat zij zien als een 'coup', als 'hun' Trump niet wint, en de 'Deep State' achter de steeds senieler ogende Biden de macht terugpakt, dat hoeft u mij niet te vertellen. Zoals er omgekeerd ook steeds nadrukkelijker wordt gespeculeerd over een gewelddadig 'antwoord' als Trump zich na drie november niet direct gewonnen geeft. 

 

Draagt een verbod op 'Q-Anon' nou bij aan de-escalatie? Of is het olie op het vuur? In mijn perceptie is het olie op het vuur. En dat komt ook door het gegeven dat deze ingreep samenvalt met de openbaring dat 'RussiaGate' wel degelijk een 'hoax' was. Een doelbewuste poging van de 'omgeving' van Hillary (in de ogen van Trump's aanhangers: De 'Deep State') om Trump op oneigenlijke wijze pootje te lichten. Waarbij het pikant is dat de door Trump als hoofd van de CIA aangestelde mevrouw Haspel prominent in beeld is als een spil in dat plan. Daar berichten de 'Dociele' media niet over, want ze zaten allemaal 'in het complot'. Maar niet, en dat wil ik nog maar eens met kracht onderstrepen, in die zin dat elke redacteur, en elke columnist, en elke journalist, die ook dagelijks als 'pratend hoofd' te bewonderen zijn op de televisie, naast de pennenvruchten waar ze ons op trakteren, 'onder contract' stonden om ons voor te liegen. Die zijn er ook. Maar het gros hobbelt gewoon 'Dociel' achter de consensus in eigen gelederen aan, en legt zich toe op 'zichtbaarheid' als 'vakbroeder' of 'vakzuster'. Zoals de 'reclamemaker' ook geen begin van enige interesse heeft in wat men verkoopt, als de omzet maar stijgt dankzij zijn of haar vindingrijkheid.

 

Die diepgewortelde corruptie valt velen die deel uitmaken van dat enorme bouwwerk niet, of nauwelijks aan te rekenen. Ze zijn er mee opgegroeid. Ze worden er mee wakker, en gaan ermee naar bed. Ze zijn 'embedded'. Ingekapseld. Gefêteerd. 'Groomed'. Op tijd beloond en binnengeharkt. En ze zouden niet weten hoe het anders zou moeten.

 

Voor mijzelf komt daar bij dat ik als blogger die geen onderdeel uitmaakt van die mallemolen, en die er zonder voorbehoud kritisch over schrijft, maar zich ook niet rijk rekent met een 'alternatieve' aanhang die 'bediend' moet worden, het mij opviel dat er een stevige 'spike' zichtbaar was in het aantal 'pageviews', kort nadat ik 'Zerohedge' er op had geattendeerd dat de organisatie die bij hen de advertentieruimte vult, mij 'boodschappen' stuurt met een wel héél curieuze lading. De 'advertenties' voor een 'anti-Kremlin-blog', van een organisatie die moeite doet om niet traceerbaar te zijn, verstopt achter een 'Cut-Out' in een slaperige Amerikaanse stad die dat soort 'diensten' levert, en die blijkbaar 'diepe zakken' heeft. Het leek mij opportuun om 'Zerohedge' daar op te wijzen, omdat diezelfde multinational die hun advertentieruimte vult onlangs dreigde die website droog te leggen als ze niet bepaalde reacties onder hun artikelen zouden uitgummen. Iets waar 'Zerohedge' zich toen over opwond. Een antwoord van 'Zerohedge' laat nog op zich wachten, en wellicht hebben ze die mail zelfs nooit ontvangen, maar was die 'spike' nou toeval?

 

Natuurlijk, er zijn altijd bezoekers die op mijn blog stuiten, en bedenken dat het interessant is wat ze lezen, en het dan niet bij één artikel laten. Of bezoekers die al enige tijd niet meer langs zijn geweest, en nog een inhaalslag moeten maken, voorzover ze niks willen missen. Een 'spike' van enkele duizenden 'Pageviews' op een dag, die niet samenvalt met een navenante groei van het aantal bezoekers, betekent echter dat iemand een 'site-sucker' op je website heeft losgelaten. Nog steeds geen reden om paranoïde te reageren, want er zijn ook 'partijen' die op zoek zijn naar 'investment-opportunities', en die mij op gezette tijden een aanbieding doen om de site te kopen, of met de vraag of ze kunnen adverteren, of artikelen kunnen aanleveren waarvoor ze bereid zijn mij te betalen. Het antwoord is onveranderlijk dat ik mij daar niet voor leen, en dat deze site niet te koop is, maar die 'partijen' doen uiteraard 'research' vooraf. Daar komt bij dat het scenario dat ik voor mijzelf heb ontwikkeld, over 'Geïndividualiseerde Reclame', in dit geval eerder mijn argwaan is, zonder concreet bewijs, die ook zichtbaar is in mijn vorige bijdragen, waarin ik stel dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat 'zekere spelers' uit zijn op het aanwakkeren van oorlog, omdat het nou eenmaal hun 'verdienmodel' is. Al is dat niet zomaar wilde achtervolgingswaanzin, en heb ik ook stevige argumenten voor die stelling, vind ik zelf. Culminerend in dat verhaal over de 'logische' ontwikkeling van het geld waar ik in mijn vorige bijdragen uitvoerig bij stilstond. 

 

Kortom, het is zaak om niet gemakzuchtig conclusies te trekken die logisch lijken, maar toch louter op toeval berusten. Eén van de aantijgingen die 'Q-Anon' voor de voeten wordt geworpen, is dat ze zonder spoor van bewijs het verhaal verspreiden dat 'pedoseksuelen' het voor het zeggen hebben in de 'Deep State'. Probleem is echter dat niet alleen de ontwikkelingen rond Epstein en Maxwell, met hun machtige vrienden, die verdenkingen voeden, maar dat ook juist nu de veroordeling van Clare Bronfman koren op de molen is van mensen die daar toch een patroon in zien. En ik kan het ze lastig kwalijk nemen, waar het steeds weer over 'well-connected' klanten gaat die chantabel zijn, maar ook de macht hebben om bewijzen voor hun eigen betrokkenheid te laten verdwijnen. Bedenk ook dat het gebruik van 'bordelen' en 'honey traps' door geheime diensten verre van nieuw is. Dus idioot is het niet om te bedenken dat in tijden waarin simpel 'overspel' en homoseksuele contacten nauwelijks nog werkt in die 'business', de inzet is verhoogd naar pedoseksualiteit, drugsgebruik en andere vormen van criminaliteit, waaronder 'computervredebreuk' en het 'rotzooien' met gif en terroristen. En het is niet ongezond als burgers eisen dat er op het hoogste niveau geen 'gedegenereerde' mensen aan de touwtjes trekken. 

 

Zeker, het is nog iets anders om daar aandacht voor te vragen, en te eisen dat Trump, of wie dan ook, schoon schip maakt, en die 'Augiasstal' uitmest, of dat je alvast gaat oefenen in het neerknallen van verdachten. Er kan geen misverstand over bestaan dat ik mordicus tegen die laatste optie ben. Maar zo'n verbod op 'Q-Anon' brengt die uitkomst volgens mij alleen maar dichterbij. En ik kan mij niet voorstellen dat ze dat bij Facebook zelf ook niet beseffen. Dus wat is het plan? En als dat plan is Amerikanen tegen elkaar op te zetten, hoe kunnen we daar dan de stekker uit trekken? U zult niet verbaasd opkijken van mijn oplossing, mag ik hopen. Maar ik zie geen andere mogelijkheid dan dat de media weer ouderwets aan de slag gaan met hun journalistieke roeping, of dat 'klokkenluiders' die de media ter verantwoording roepen door de burgers, via hun politieke vertegenwoordigers, en particuliere blogs en forums in bescherming worden genomen, anders ziet het er niet best uit, ben ik bang. En vandaar dat ik in mijn vorige bijdrage ook anticipeer op een uitkomst die niet in ons belang is, ook omdat die enkeling in de 'Schaapachtige' media die wellicht een aanvechting heeft om zich van zijn of haar professionele kant te laten zien, er door het proces tegen Assange, waar hun kranten en zenders over zwijgen als het graf, aan wordt herinnerd dat dat niet zonder risico is. En zij hebben ook allemaal een hypotheek, een leaseauto, 'dure kinderen', en de hoop op een 'onderscheiding', toegekend door de 'Herder'.

 

Elke badgast hoort te weten wat je moet doen als je terechtkomt in een mui. Dat is een sterke stroom die ontstaat waar zandbanken paralel aan de kust een obstakel vormen voor het water dat met eb en vloed tracht die zandbank te passeren, en dan de makkelijkste weg kiest, die niet altijd de kortste is, waardoor het water sneller gaat stromen. Je beste kans is je te laten meevoeren door de stroom, zelfs als die zich ontwikkelt tot een draaikolk, om bij de 'uitgang' pas weer een poging te doen om het veilige strand te bereiken. Beter is het uiteraard om uit de buurt van muien te blijven. Ik van mijn kant tracht wel die muien in de ons omringende wereld te lokaliseren, en u te waarschuwen niet de zee in te gaan als er gevaar dreigt, maar ik ben niet toegerust met de capaciteit om u te redden als u mij maar een vervelende querulant vindt. Laat staan dat ik de pretentie heb een waterbouwkundige te zijn die bij machte is de kuststrook veilig te maken. Een 'obscuur' blog als dit is niet opgewassen tegen een om zich heen grijpende (zelf-) destructieve tendens in de samenleving, al was het maar omdat het bereik véél te gering is om het verschil te maken. Ik ben geen 'influencer', en heb die ambitie ook niet. Daarvoor moet je in 'Jip en Janneke'-taal communiceren, of nog enkele gradaties daaronder. En dan ben je bezig met beïnvloeding, waar ik, in alle bescheidenheid, mik op emancipatie en kennisoverdracht.

Go Back

Comment