Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Mispel

De praatprogramma's op de televisie, en de kranten en tijdschriften puilen uit van de mensen die 'meedenken'.

 

Als regel hebben ze echt de 'Beste Bedoelingen', maar ze overzien het probleem niet. Met als gevolg 'symptoombestrijding'. Wat in veel gevallen van een onbetekenend wondje een etterende, levensbedreigende zweer maakt, waardoor amputatie de enige manier is om tenminste het organisme nog te redden. En laat je dat ook na, dan volgt de dood. Maar we 'Deden Ons Best'. We hadden 'Goede Bedoelingen'. Ons valt niets te verwijten. 

 

Deels als gevolg van 'beroepsdeformatie' weet ik hoe betrokkenen bij serieuze ongelukken vrijwel altijd hun best deden, en dachten het goede te doen. De één door krampachtig binnen de lijntjes te kleuren, terwijl de situatie vroeg om improvisatie. De ander door buiten de lijntjes te kleuren, waardoor anderen de kluts kwijtraakten en onnodige fouten begonnen te maken, waardoor een bescheiden probleem uitmondde in een regelrechte catastrofe. Steeds had iedereen de 'Beste Bedoelingen'. Op het gebied van de 'systemen' zijn we inmiddels geweldenaren geworden door 'Kunstmatige Intelligentie' in te zetten, maar mensen zijn en blijven onvoorspelbare 'nodes', en sommigen zijn echt geboren 'stoorzenders' door hun onvoorspelbaarheid. Dan is er nog de 'Natuur', tegenwoordig ingekrompen tot het 'Klimaat', met zijn invloed van de zon en de maan, en andere galactische, biologische en tectonische variabelen waar we nog niet eens zicht op hebben. 

 

Daarom houd ik vol dat we niet zitten te kijken naar een 'Groot Complot', maar naar een 'Slow Motion Trainwreck'. Zonder te ontkennen dat er mensen zijn die complotten smeden in de hoop er zelf beter van te worden, maar ook zij hebben het overzicht niet. In het verleden heb ik wel bijdragen geschreven waarin ik stilstond bij het fenomeen dat je in het 'Financieel Kapitalisme' stinkend rijk kunt worden als het uitdraait op een ramp, door 'Short' te gaan, en op allerlei andere legale manieren waardoor je profiteert van de ellende van anderen. En dat ik er niet aan meedeed, omdat ik nog een ouderwets geweten had. Met als boodschap voor de samenleving dat je dat soort opties uit moest gummen, voor de schade niet meer te repareren was. En ik wijs er niet voor het eerst op dat in het 'Industrieel Kapitalisme' het systeem tenminste nog weerstand biedt, al zijn er ook in zo'n wereld uiteraard gewetenloze mensen. 

 

Op de televisie vanochtend een tuinder die ermee ophield, omdat de kosten voortvloeiend uit de hoge gasprijs, waar de regering ons mee heeft opgezadeld, hem de das om heeft gedaan. De 'Nitwit'-verslaggever van 'GoedeMorgenNederland' hield de tuinder de 'invulvraag' voor: 'De één zijn dood, is……?' Waarop de tuinder braaf zei: 'De ander zijn brood'. Inplaats van die gesubsidieerde uitvreter met zijn microfoon tenminste verbaal vol op de bek te slaan. Maar had hij dat wel gedaan, dan was het niet uitgezonden, dus veel had dat ook niet uitgehaald. En waarschijnlijk was hij er met zijn hoofd niet bij, want als je levenswerk in rook opgaat heb je wel andere dingen aan je hoofd. Tegelijk zeg ik niet dat die gesubsidieerde uitvreter met zijn microfoon (non-productieve 'rent-seeker') het slecht voorheeft met die tuinder. Hij begrijpt alleen niet dat hij zelf een onderdeel is van het probleem. 

 

Ander voorbeeld uit hetzelfde programma. René Peters is directeur gastechnologie bij het TNO. Iemand die heeft 'doorgeleerd' en is 'opgeklommen'. Zonder blikken of blozen schetst hij een volkomen verkeerd beeld van de realiteit waar het gaat over de vraag waarom de gasprijs zo hoog is. Weliswaar zag ik hem, in het fragment dat voorbij kwam, niet zo ver gaan dat hij Poetin de schuld gaf, waar het natuurlijk de sancties zijn die wij aan Rusland opleggen, en niet andersom, maar ondertussen 'verklaarde' hij dat de hoogte van de gasprijs het gevolg is van de grote vraag naar LNG, omdat ook landen als China en India actief zijn in die markt als kopers. Die krijgen nu echter 'ons' goedkope Russische gas, en waar ze het zelf niet nodig hebben verkopen ze het tegen recordprijzen aan ons als LNG. 

 

Wat daardoor ook buiten beeld blijft, is dat LNG structureel duurder is. En al helemaal als het uit de Verenigde Staten moet komen, door de aanzienlijk hogere productiekosten, de bijkomende transportkosten, en de peperdure 'Dollar'. Los van het gegeven dat de infrastructuur in Nederland ontbrak om dat LNG te ontvangen, wat kosten genereert die op de consument worden verhaald. En dat het gas niet één-op-één bruikbaar is als alternatief voor Russisch gas, omdat het van een andere kwaliteit is. Dat is dan geheel los van het gegeven dat LNG uit de Verenigde Staten krankzinnig slecht is voor het milieu door de toepassing van 'fracking', waardoor de maatschappelijke kosten onbecijferbaar zijn. Sterker nog, Europa zwemt in het gas, maar we willen het niet winnen omdat de schade te groot is. Vergelijk het met 'Groningen', maar dan naast de ingestorte huizen ook de vergiftigde waterbronnen en onbruikbare landbouwgrond. Als René Peters dat beeld had geschetst, dan had heel 'meedenkend' Nederland meteen begrepen dat er iets verschrikkelijk stinkt, en het is niet gas of olie, maar het gevoerde beleid. 

 

En tot slot een 'item' over 'schuldhulp', waar gesubsidieerde 'hulpverleners', betaald door de belastingbetaler, steeds vaker bedreigd worden door mensen die ze 'helpen'. Voorbeeld: Een man die verzuipt in de schulden krijgt een 'hulpverlener' op zijn dak die moet helpen om zijn huishoudboekje weer op orde te brengen. Door fors te snijden in bepaalde uitgaven waarvan de gesubsidieerde 'hulpverlener' vond dat de schuldenaar wel zonder kon, viel er geld vrij, waarvan de schuldenaar meende dat hij dan tenminste zijn dagelijkse boodschappen kon doen, terwijl de subsidievreter er beslag op legde om er de energieleverancier mee te betalen, teneinde te voorkomen dat de schuldenaar 'afgesloten' zou worden. Kwestie van prioriteiten. Er lekker warmpjes bijzitten met elektra voor je televisie, zodat je zonder eten of drinken en vervuild naar 'GoedeMorgenNederland' kunt kijken, terwijl de energiebedrijven en de omroepen binnenlopen.

 

In het verlengde daarvan zien we Rob Jetten, eveneens iemand die leeft op kosten van de belastingbetaler, beloven dat komende winter niemand 'afgesloten' zal worden. In Frankrijk is dat al sinds mensenheugenis bij wet vastgelegd, maar dan stoot je de 'schuldhulpverleners' het brood uit de mond, dus zo ver waren we in Nederland, het 'Financieel Kapitalistisch' bolwerk binnen Europa, nog niet. Maar wat nou als je weliswaar niet wordt 'afgesloten', maar de schuld ondertussen wel 'doortikt'? Terwijl de rente stijgt, en de door de overheid veroorzaakte en aangewakkerde inflatie je inkomen opvreet? Zie 'covid'. Ondernemers waren dankbaar voor de hulp die ze van de overheid kregen, maar waar ze die nu moeten terugbetalen, ontdekt iedereen in ondernemend Nederland hoe giftig die 'hulp' was. Daar gaat je bedrijf. 'De één zijn dood…….'. Is de subsidievreter zijn brood. Totdat er geen belastingbetaler over is, er geen geld meer binnenkomt, en we wel door moeten pakken naar slavernij waarin iedereen weer 'ouderwets' een 'horige' is van de 'landeigenaar', die in 'Davos' kantoor houdt.

 

Je kunt verdwaald raken in dat doolhof van fouten door eenieder die 'meedenkt' te beschuldigen van kwade bedoelingen, maar het systeem zelf is zo rot als een mispel. De ene 'meedenker' overziet niet wat het probleem is, en focust zich op de 'pijnbestrijding', en de volgende 'meedenker' heeft wel door dat het complex is, maar meent dat je die complexiteit beter niet in beeld kan brengen, omdat het leidt tot 'inertie'. En 'Goede Bedoelingen' vragen om 'Daden', of tenminste 'Aanwijzingen' en 'Adviezen' die om te zetten zijn in 'Daden'. 

 

Als de rot elke 'node' in de samenleving heeft aangetast, elk individu heeft bereikt, groeit de roep om verlossing, en dat is het waar de 'Build Back Better'-elite op gokt. Het moet eerst slechter gaan voor het beter wordt. Maar zelfs degenen die daar met hun hele ziel en zaligheid aan werken, hebben 'Goede Bedoelingen'. Ze willen immers dat het, na de onvermijdelijke 'dip', beter wordt? Maar ze overzien in nagenoeg alle gevallen het probleem niet, met als gevolg dat ze zelf ook verslonden worden door het gezwel dat ze hebben gekoesterd en gevoed. Als de basis niet goed is, kun je beter afzien van de bouw.

Go Back

Comment