Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Micro

Wordt het 'Macro', of (meer) 'Micro'?

 

Na alle ophef over 'Positie Elders', en wat daarmee samenhing, treedt er nu een 'Éminence Grise' aan die langs dezelfde lijnen denkt als de met pek en veren afgevoerde dames die hem voorgingen. Optisch niet, maar feitelijk wel. Wat goed zichtbaar is in zijn initiatief om eerst de 'kleine partijen' te horen, die in zijn beleving de meest zuivere representanten zijn van het 'nieuwe geluid', want er moet een 'nieuwe, moderne bestuurlijke stijl' worden geïntroduceerd. 

 

Meer 'Micro' dus. Meer met een scherp oog voor de trends. De 'Waan van de Dag'. Het 'Gezonde Volksgevoel'. Stoelen herschikken op de Titanic, en het avondvullende 'showprogramma' omgooien. De gewezen 'Onderkoning' van Nederland zal niet dezelfde fouten maken als de afgevoerde dames die hem voorgingen, maar tussen de regels door hoor ik al wel dat het CDA zich op mag maken voor een plek op de 'oppositiebanken', tenzij de partij die obsessie met 'Macro' loslaat.

 

'Macro' ligt, in die visie, op het bordje van 'Brussel'. Het 'Brussel' van de 'EU' en de 'NAVO'. Onze premier is de 'liaison' die verantwoordelijk is voor de 'afstemming', en die met zijn, of haar 'team' plooien moet gladstrijken. Daartoe moet er een 'regeerakkoord' komen op 'Hoofdlijnen'. Het briljante is dat 'Hoofdlijnen' klinkt alsof de PvdA-er Willink uit is op meer 'Macro', maar die kant gaat het niet op, en dat is ook niet de betekenis van 'Hoofdlijnen' in deze context. Wat hier wordt bedoeld, is dat er maximale ruimte wordt geschapen voor de 'stylisten' die in een oogwenk het complete stoelenplan, en het feestprogramma om moeten kunnen gooien. Als de zon schijnt, moeten de stoelen aan dek, en is het feestprogramma buiten. Varen we in dichte mist, op hoge snelheid tussen de ijsbergen, dan verkast de hele boel naar binnen. 

 

Je zou cynisch op kunnen merken dat het mooi aansluit bij mijn oproepen voor meer 'nederigheid', en was ik niet juist erg gecharmeerd van 'Europa'? Maar dan heeft u het niet goed begrepen, of heb ik het verkeerd verwoord. Dat laatste is altijd mogelijk, omdat de één 'Klare Taal' spreekt, en de ander 'Woke', oftewel 'Newspeak', om met Orwell te spreken. 

 

De tegenstelling 'Macro'/'Micro' heeft niets te maken met de klassieke tegenstelling tussen 'Links' en 'Rechts'. Die weelde aan nieuwe partijen, of ze zich nou afficheren als 'Links', of als 'Rechts', zijn overwegend, of expliciet 'Micro'. Ze staan voor een 'deelbelang' dat geen 'landsbelang' is. Maar daarmee is niet gezegd dat de grotere partijen wél oog hebben voor het 'landsbelang'. Laat mij toelichten hoe 'Macro' eruit ziet. Adam Smith. 'Macro' is wat de regering en de dienende ambtenaren van een land doen. 'Micro' is wat de ondernemers en de contract-bevolking doet. De kosten van 'Macro' moeten zo laag mogelijk worden gehouden, om 'Micro' de ruimte te geven het geld te verdienen. 

 

'Macro' kijkt wel naar wat andere landen doen, en hoe dat interfereert met de eigen strategie, maar bemoeit zich niet met die landen. Er is in Nederland geen partij die dat voorstaat. Allemaal puilen ze uit van de ambitie om landen 'elders' de les te lezen. En ze houden het in de meeste gevallen niet bij een dialoog. De bereidheid om handelend op te treden is ronduit ziek. En dan bedoel ik niet dat compassie een aandoening is, maar als je omkijkt naar wat we al hebben aangericht, dan hoor je je de ogen uit je kop te schamen. Dat is kenmerkend voor 'Micro'. Kenmerkend voor 'Identity Politicis'. Een universum niet groter dan je navel. En zolang een 'markt' de missers afstraft, en de mensen met visie beloont, blijft de schade beperkt. Maar hoed u voor het moment waarop de succesrijken binnen de 'Micro'-wereld de controle over 'Macro' overnemen, en zich bedienen van de staatsmacht om andere landen, en tegenstribbelende concurrenten en burgers, een lesje te leren. 

 

'Macro' is niet pacifistisch, maar beperkt haar militaire uitgaven en binnenlandse politie-apparaat tot 'defensie'. Eventueel samen met andere soevereine landen, maar onder geen beding opteren zij voor het 'uitlenen' van hun militairen aan ambitieuze privé-personen of groeperingen, of subsidiëren ze dergelijke partijen in een lokaal conflict, omdat het eindresultaat totale versplintering, en krankzinnige verspilling van 'resources' en mensenlevens is. Kijk even over uw schouder, en wijs mij de succesverhalen van ons westerse 'Micro/Macro'-huwelijk aan. 'Europa' wás een succesverhaal, zolang het exclusief 'Macro' was. 

 

'Macro' bemoeit zich niet met uw leven. Het zal 'Macro' een zorg zijn of u de dekstoel buiten zet, of binnen. 'Macro' zorgt voor een veilige vaart, tegen de laagst mogelijke kosten. 'Macro' kan hoofdschuddend op de brug van de Titanic staan, terwijl u uitgelaten feest viert, mokkend over de railing hangt, de overtocht benut voor het bijspijkeren van uw kennis, of plannen maakt voor wat u gaat doen als de bestemming wordt bereikt. 'Macro' verbindt het heden, met de toekomst. En 'Macro' zorgt ervoor dat 'Micro' niet op de brug komt, anders dan als geïnteresseerde bezoeker, op uitnodiging, en met een escorte die moet voorkomen dat ze aan de knopjes zitten, met hun feesthoofd. De reis is geboekt bij de verkiezingen, waar het volk de keuze kreeg tussen verschillende bestemmingen. En de mate van comfort. En akkoord was met de prijs van de overtocht. Maar daarna bent u 'consument'. Het is uit uw handen. Klachten bij de rederij na afloop van de reis als de praktijk niet overeenkwam met wat in de folder stond. Maar geen 'inspraak'. 

Go Back

Comment