Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Mensenwerk

Het blijft mensenwerk.

 

Mensen zoals u en ik schieten elkaar dood, bombarderen, saboteren, verwoesten, verspillen kostbare grondstoffen, en liegen over hun bedoelingen, of die van hun opdrachtgevers. De klassieke legitimatie voor een gewelddadige escalatie, is zelfverdediging. Op de voet gevolgd door het bieden van hulp. Dus wordt elke oorlog langs die lijnen gemotiveerd. Ook al is het glashelder dat het gaat om de macht, om de olie en het gas, of andere ‘strategische’ doelen en grondstoffen.

 

Door de eeuwen heen is getracht die slachtpartijen tot staan te brengen door het aanstellen van een ‘arbiter’, die op basis van ‘wijze wetten’ bindende uitspraken doet. Machtige, met superieure wapentuig toegeruste landen, worden daarbij geacht om zo verstandig te zijn zich te ‘onderwerpen’ aan het oordeel van de ‘arbiter’. Enige ‘arbiter’ die niet het gehele speelveld bestrijkt, en niet wordt gesteund door alle landen, is een roepende in de woestijn. Het wemelt inmiddels van de internationale organisaties die slechts een zeer bescheiden bereik hebben, zoals het ‘Strafhof’ in Den Haag. Landen als de Verenigde Staten en Israël erkennen dat ‘Strafhof’ niet. Of liever: Niet voor zichzelf. En ook de 'G-20' dreigt een 'naaikransje' te worden voor de economische grootmachten van gisteren door de eis van de 'Angelsaksische' bruten om Rusland buiten te sluiten, en een zieltogende dwerg als Oekraïne uit te nodigen. 

 

Daarnaast groeit het aantal landen dat deze of gene ‘expert’ een ‘excuusbriefje’ laat tekenen waardoor je wel degelijk een soeverein land binnen mag vallen, en terroristen mag bewapenen, zoals Nederland deed in Syrië, terwijl we ook in Irak leuk meededen met de Amerikanen en de Britten, die in strijd met het internationaal recht een alles verwoestende oorlog tegen dat land begonnen, om de olie en de macht in het Midden-Oosten. En ons land was ook als ‘Haantje de Voorste’ in Libië aan land met een marinehelikopter, ruim voor enig ander land, en we hielpen bij de nucleaire sabotage in Iran door een computervirus te verspreiden dat vervolgens wereldwijd grote schade toebracht. En we ‘hacken’ ons een ongeluk, waardoor we ongelukkig verzeild raakten in een schandaal in de Verenigde Staten door beeldmateriaal te verstrekken over wat er allemaal gebeurde op een toilet van een universiteit in Moskou, ter ondersteuning van een onderzoek naar ‘inmenging’ die nooit plaatshad.

 

Over de oorzaken van de oorlog in Oekraïne heb ik al genoeg geschreven, al lijkt het nooit genoeg als je door het metersdikke pantser van sommigen heen moet zien te dringen om ze de realiteit te tonen. Het heeft echter wellicht geen zin meer om te proberen mensen die het anders wíllen zien te overtuigen dat ze juist nu hun ogen en oren de kost moeten geven. Het grote verschil met al die andere oorlogen die we begonnen zijn de afgelopen twintig jaar, is dat Rusland atoomwapens heeft, en beloofd heeft ze te zullen gebruiken als Rusland zelf aangevallen wordt, en daardoor wordt bedreigd in haar voortbestaan als autonoom land. De Britse onderminister van oorlog zegt: ‘Kletskoek! 

 

Uiteenlopende commentatoren menen dat de Britten, meer nog dan de Amerikanen, niet zozeer steun verlenen aan Oekraïne in hun strijd tegen Rusland, maar dat ze de regie voeren. Onbevestigde berichten stellen dat Britse huurlingen en SAS-trainers omgekomen zijn toen Rusland een raket op een aluminiumfabriek neer liet dalen, die gebruikt werd als trainingsfaciliteit. Ruim vijfhonderd strijdlustigen zouden daarbij zijn omgekomen, en nog eens enkele honderden werden gewond, meldde iemand op 'Telegram', die zei die informatie te hebben van gehackte ziekenhuis rapporten ter plaatse. En niet alleen voor de strijd in Oekraïne, maar dat de Britten tevens de hand hebben in de sabotage-acties op Russisch grondgebied, en wereldwijd. Dan hebben we het nog niet over de vele rechts extremistische groepen die zich inmiddels in Oekraïne gemeld hebben, van Finse vechtjassen, tot een delegatie van drieduizend 'Grijze Wolven' uit Turkije, compleet met zwaar materiaal. Het is al vele jaren glashelder dat de Britten geen kans onbenut laten om de Russen te tarten, en laat mij u nog even herinneren aan het gegeven dat de auteur van het ‘dossier’ dat, samen met andere wilde beschuldigingen die nergens op gebaseerd waren, leidde tot ‘Russia-Gate in de Verenigde Staten, een Britse spion was die quasi zelfstandig was, maar ‘korte lijntjes’ had naar de Britse geheime dienst, en langs die weg ook verbonden kon worden met de Russische overloper Skripal, waar later zoveel over te doen was. 

 

De Britten stellen militair geen ruk meer voor, op de 'SAS'-eenheden na, die ruime ervaring opdeden in Noord-Ierland. Een soort 'Donbas', maar zonder zelfs maar het begin van een akkoord met Ierland om tot een federatieve schikking te komen, terwijl het evident onderdeel is van Ierland, en niet van dat oostelijker gelegen eiland voor de kust van Europa. Maar die militairen zijn een ‘kroonjuweel’ als het aankomt op ‘psyops’ en ‘False Flag’-operaties. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 hadden ze zowel 'De Donald', via ‘Cambridge Analytics’. als Hillary, via ‘Fusion GPS’ en Christopher Steele, ‘aan een touwtje’. En via hun ‘Witte Helmen’ voerden ze in Syrië verschillende ‘False Flag’-operaties uit om olie op het vuur te gooien, en de publieke opinie in het westen te manipuleren. Ze gebruiken ‘Artikel 5’ van het NAVO-Handvest optimaal. Want als een land er genoeg van heeft, en de Britten een ‘beuk’ zou verkopen, dan staan ze met hun schijnheilige kop meteen bij de ‘Bovenmeester’ te klagen omdat ze zijn aangevallen, en komt de NAVO hen redden. Het is een hufterige ‘kostschoolmentaliteit’ waar ze maar niet van los kunnen komen. 

 

Neem ook het verhaal van een tiener uit Oekraïne die gevangen werd genomen door Russische militairen, die vervolgens zijn moeder afpersten om hen vijfduizend Euro te betalen, anders zouden ze die jongen doden. In een land waar nagenoeg iedereen Russisch spreekt, maar niet de Russische nationaliteit heeft, en waar het inmiddels een peulenschil is om aan het uniform van een gesneuvelde Russische militair te komen, is het doodsimpel om zoiets op te zetten als een ‘psyops’ operatie, en het verhaal vervolgens uit te zetten bij Nunzia Petralia, die publiceert in de Telegraaf en andere gulzige propagandisten van hetzelfde ‘mediahuis’. Voorzover ik na kan gaan verblijft mevrouw Petralia in België, wat betekent dat ze het ‘materiaal’ niet uit de eerste hand heeft, maar kreeg ‘aangereikt’. Het zou, in theorie, waar kunnen zijn, maar probeer je eens voor te stellen hoe dat zou moeten werken als je midden in een oorlog zit. Op mij komt het in elk geval over als iets in de geest van de ‘Russische Maffia’ die echter in Israël woont, of als een ‘psyops’-opzetje waar ze bij de Telegraaf met twee benen tegelijk in zijn getrapt.

 

Veel intrigerender vind ik zelf het verhaal van een bekentenis afgelegd door een medewerker van de OSCE, over de nauwe samenwerking met veiligheidsdiensten, en een aanslag op een Russische medewerker van die organisatie, waarbij een Amerikaan omkwam. Maar ook daar geldt uiteraard dat de LPR geen neutrale organisatie is, en bekentenissen worden soms onder dwang afgelegd, zeker in oorlogstijd. Het minste wat je moet doen, als je ‘doorgeefluik’ bent, is aangeven wat je bron is. In het geval van dat verhaal in de Telegraaf kan ik niet zien of dat wordt aangegeven, omdat ik niet het hele artikel kan lezen zonder te betalen, en ik niet veel zin heb in het spekken van een propagandakanaal. Als ik het vage verhaal in de ‘Daily Beast lees, die het van de anti-Poetin zender ‘Meduza’ heeft, gevestigd in Litouwen en betaald door de Zweedse belastingbetalers, dan geef ik toch de voorkeur aan dat verhaal op ‘Urdupoint’ over de OSCE, en een aanslag die daadwerkelijk plaatsvond, zij het dat de lezing destijds anders is dan nu, na het politieonderzoek dat dus kennelijk heeft plaatsgehad. Maar bar weinig kans dat de Verenigde Staten wil weten hoe de vork destijds in de steel zat.

 

Laten we hopen dat de zoon van Olga Novikova het er levend afbrengt, en dat degenen die dit bedachten worden aangehouden en berecht, ongeacht of het Russen zijn, of ‘creatievelingen’ die handelen in ‘psyops’ ter ondersteuning van een oorlog die nooit plaats had mogen vinden, en vermeden had kunnen worden als ‘Minsk II’ simpelweg was geïmplementeerd, en ‘Kiev’ geen miljarden had uitgegeven aan bewapening en training van extremisten, maar aan ‘ploegscharen’ en de creatie van oogstrelende welvaart voor haar door coups en verregaande politieke corruptie geplaagde burgers.

Go Back

Comment