Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Meedoen

De alternatieve media willen heel graag meedoen - maar waarmee eigenlijk?’, vraagt Sjoerd de Jong, ombudspersoon bij NRC.

 

Een interessante vraag, en jammer dat hij niet toekomt aan het beantwoorden van die vraag in zijn wekelijkse column. Maar ga er maar aanstaan. De ‘Alternatieve Media’, wat versta je daar onder? Op dit blog heb ik het met enige regelmaat over de ‘Gevestigde Media’, die herkenbaar zijn als de media die allemaal hetzelfde politiek correcte ‘nieuws’ brengen. Maar de ‘Alternatieven’ zijn een zooitje ongeregeld. Heel divers. En in die zin geen bedreiging voor de ‘Gevestigde Media’. De kans dat ze met één stem de ‘Gevestigde Media’ van repliek dienen is nul. 

 

Daarom is het ook bedenkelijk dat de Jong er één ‘Alternatieve’ uit filtert, en die de oren wast met ‘Atlantische zeep’, waarbij hij notabene het direct met de ‘Atlantic Council’ verbonden ‘Bellingcat’ opvoert als de organisatie die met autoriteit mag melden dat ‘De Andere Krant’, waar de Jong het over wil hebben, ‘verbonden’ is met het Kremlin. Er is, naast de column van de Jong apart nog een compleet artikel in NRC dat daarover gaat. ‘Bellingcat’ begon ook als ‘Alternatieve Media’, als de hobby van een verveelde werkloze lingerieverkoper, wat mijn punt hopelijk duidelijk maakt. 

 

Tussen dit blog en de ‘Andere Krant’ zijn geen banden, en ik lees de ‘Andere Krant’ ook niet, omdat de tijd mij daarvoor ontbreekt. Wel heb ik enkele keren verwezen naar producten van ‘Bonanza Media’, waar zij met interessante aanvullingen kwamen inzake het ‘MH-17 onderzoek’ die door de ‘Gevestigde Media’ buiten beeld worden gehouden. Daarbij is het inmiddels standaard dat wie verwijst naar alternatieve bronnen, ook al staat als een paal boven water dat het feitelijk juiste informatie betreft, door de ‘Gevestigde Media’ direct wordt weggezet als iemand die ‘Russische desinformatie’ verspreidt. Hunter Biden leverde een ‘laptop’ met waterschade in bij een reparateur. Die vond bedenkelijke inhoud, gaf de laptop aan de FBI, en die deed er vervolgens niks mee. De inhoud vond zijn weg naar de openbaarheid via de ‘Alternatieve Media’, terwijl de ‘Gevestigde Media’ zwegen als een oester.

 

Dat laatste mag uiteraard. Waarom zou NRC moeten schrijven over een nieuwswaardige gebeurtenis? Het is een commerciële krant. Er moet geld verdiend worden. En wie betaalt, bepaalt. En in deze ‘westerse’ maatschappij is dat wat ik hier dan de ‘elite’ noem, bij gebrek aan een beter woord. Eigenlijk een bijzonder ongelukkig woord, omdat het niet zozeer 'verheven' personen zijn, maar eerder de ‘machthebbers-achter-de-schermen, die sinds 1970 als een stofzuiger alle ‘eigendomsrechten’ hebben opgezogen, en nu druk zijn met het plaatsen van een kurk op die fles, omdat ze anders binnenkort alles kwijt zijn. Omdat al die commerciële jongens in ons deel van de wereld aan diezelfde ‘tiet’ lurken, hoor je de andere kant van de verhalen niet meer. Er is in de Verenigde Staten geen spoor van fraude ontdekt bij de recente verkiezingen, dat is de opgedragen ‘narrative’. En samen met de alles beheersende ‘platforms’ onderdrukken ze welbewust berichten die bewijzen, of minimaal aannemelijk maken, dat er toch wel het een en ander mis is gegaan. Daarover morgen meer. En die fraudegevallen zullen niet allemaal even belangrijk zijn voor het eindresultaat, en sommige ‘Alternatieve bronnen’ kunnen best een loopje nemen met de waarheid, of leugens verspreiden, maar waar ik recent al stilstond bij zo’n verhaal dat volgens de ‘Gevestigde Jongens en Meisjes’ was ontkracht, bleek juist dát een leugen. (Overigens brengen verschillende kranten ook nu nog onverkort de 'onjuiste' versie op hun website, zo viel mij op, maar had NRC wel een correctie gepubliceerd).

 

Waar sommige ‘Alternatieve Media’ volledig op de hand van Trump zijn, kan niemand mij daarvan beschuldigen. Wat de ‘Alternative Media’ veelal met elkaar gemeen hebben, behalve ‘Bellingcat’ en dergelijke, die ook aan de ‘tiet’ hangen waar de ‘Gevestigde Media’ aan zuigen, dat is een wantrouwen tegen het fenomeen van ‘Trial by Media’, ‘Policy by Media’, 'Identity by Media', en nu ook ‘Elections by Media’. Dat een krant als NRC er geen geheim van maakt een ‘NAVO-roeptoeter’ te zijn stoort mij persoonlijk niet. ‘Onafhankelijkheid’ of ‘Kwaliteitskrant’ is in zoverre een fictie, dat het vloekt met de noodzaak geld te verdienen aan je ‘product’ als je een commerciële, of gesubsidieerde ‘bron’ van nieuws bent. Het is dan niet verstandig om de hand te bijten die je voedt. En het punt is, dat dat in deze tijd, met nog maar enkele ‘superrijken’ die direct, of indirect aan te touwtjes trekken bij de ‘Gevestigde Media’ in ons deel van de wereld, een knap monotoon geluid aan het worden is. Waar ze te koop lopen met ‘diversiteit’, is dat de kleur van het tenue dat voor die periode is voorgeschreven, wat met de seizoenen verandert, zonder dat de onderliggende structuur aan bod komt. Op gezette tijden wordt er, op niks af, een minister onder de bus geduwd. Maar het is circus. Theater. 

 

Sommigen in de ‘Alternatieve Media’ zijn boos, of angstig, of teleurgesteld. Ik verbaas mij eerder. De eenvoud vind ik zelf intrigerend. Dat het zo eenvoudig is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, en weg te laten kijken van thema’s die nog niet zo lang geleden tot een soort ‘kooigevecht’ onder journalisten geleid zou hebben, om de ‘scoops’. Nu is het ‘Oude Jongens Krentenbrood’ wat de klok slaat. Tot en met de geprogrammeerde kritieken op de ‘Alternatieve Media’ aan toe. Wat genereert dat kuddegedrag?

 

In die zin is de vraag van de Jong wel te beantwoorden. De drijvende krachten achter échteAlternatieve Media’ willen niet meedoen met de kudde, en mikken op een divers geluid, en het aanzwengelen van vragen over kwesties die hen bezighouden. Ze lopen rond met het idee dat betekenisvolle diversiteit op de langere termijn cruciaal is voor de soort, als die wil overleven, en niet als domme massa wordt ingezet om een andere ‘kudde’, met een ander verhaal, af te slachten. Daarom is kritiek goed, maar zijn ongefundeerde verdachtmakingen over ‘heulen met de vijand’ giftig en stupide. Wat nog iets anders is dan ‘heulen met verkeerde vrienden’, waar ik hier nog wel eens melding van maak. 

 

Andere ‘bloggers,’ en ‘Alternatieve Media’ met meer pretenties, zijn in deze niet mijn vrienden, en ik voel geen behoefte hen als een ‘kudde’ te beschouwen die verdedigd moet worden. Als de ‘Andere Krant’, of NRC, lezers bij mij weghaalt, dan gaat bij mij niet het licht uit. Het is niet mijn bedoeling een bepaalde ‘klantenkring’ te ‘bedienen’ en bijeen te houden, door ‘stoepkrijt’ bij te leveren, in de vorm van ‘bijlagen’ en andere innovaties. Wie niet uit de voeten kan met mijn kijk op mens en maatschappij moet zijn heil vooral elders zoeken. Maar ik blijf ‘meedoen’. En daar heb ik de Jong niet voor nodig, al lees ik wel wat hij te melden heeft, zoals u ziet. Bij mij geen eenkennigheid, en ik heb in het verleden ook artikelen die in NRC werden gepubliceerd geprezen, en ernaar verwezen. Die ‘Atlantische Oorlogslust’ in die publicatie is hinderlijk, net als de voorkeur voor het ‘Big Reset’-programma dat impliciet uit net iets teveel artikelen spreekt. Maar elk artikel staat voor mij op zich. Of het nou goedgekeurd is door de CIA, de Mossad of de FSB. Is het waar, of niet? Een ander criterium ken ik niet.

Go Back

Comment