Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Lokeend

De één zijn dood, is de ander zijn brood.

 

Dat gaat niet alleen op voor huurmoordenaars en drugshandelaren, maar ook voor hun 'civiele' equivalent, het 'militair-financieel-complex', de farmaceutische industrie, de handelaren in euthanasie, en andere delen van de commerciële zorg. Daar is het letterlijk dood. Maar die tegeltjeswijsheid wordt ook gebruikt als een metafoor voor concurrentie en competitie. 

 

Een belangrijk deel van dit blog gaat over de misvatting dat Adam Smith een pleitbezorger was van het 'kapitalisme' in die vorm: 'Eten, of gegeten worden'. Zijn denken verzette zich daar juist tegen, zoals iedereen kan lezen in zijn 'andere boek', 'The Theory of Moral Sentiments', overal te vinden op het internet, zelfs als audioboek, en her en der gratis beschikbaar als een 'PDF'. Nou gaat het mij er niet in eerste instantie om Adam Smith op een voetstuk te plaatsen, want het is evident dat hij zich vergiste in de mens als een moreel bevlogen schepsel. Een kardinale vergissing die je bij zoveel 'Verlichtingsdenkers' tegenkomt. 

 

Moraliteit en ethiek zitten niet ingebakken, maar we hebben de capaciteit om ons in die richting te ontwikkelen. Helaas hebben we ook de capaciteit om onszelf wijs te maken dat we het goede doen, terwijl we onze medemens afslachten, of ons vrolijk maken over zijn onfortuinlijke keuzes, en voortijdig einde. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat we onszelf overtuigen van het idee dat die andere de vijand is. Of tenminste een 'sta-in-de-weg'. Iemand die weigert met zijn of haar tijd mee te gaan, en die de ontwikkelingen die wij voorstaan lang genoeg heeft opgehouden. 'Ga die prik halen, en lul niet!'

 

Wat moreel en ethisch het juiste is, is aan verandering onderhevig. Maar wie stuurt dat proces? En in welke richting? Wat moet je met een overheid die stellig is in haar boodschap aan de burger dat ze druk zijn met het oplossen van de woningnood, terwijl ze keuzes maken op een ander vlak waardoor die woningnood eerder nog verder toeneemt? Bijvoorbeeld. Of die bezorgd is over de druk op de zorg, die is ontstaan door jarenlange bezuinigingen, en privatisering, om vervolgens keuzes te maken die het hele land gijzelen, economisch en sociaal? Bijvoorbeeld. Of die de enige geloofwaardige leverancier van gas op allerlei manieren tegen zich in het harnas tracht te jagen, om dan te roepen dat het een schande is als de prijs van dat gas oploopt, ook al heeft die leverancier daar weinig of niks mee te maken, en is het gewoon de inflatie als gevolg van al dat bijdrukken van geld? Bijvoorbeeld. Naast de belastingen, tarieven, accijnzen en heffingen van diezelfde overheid. 

 

Door woningnood niet te bestrijden, maar toe te laten nemen, komen 'uitzonderlijke maatregelen' binnen bereik waar geen enkel draagvlak voor is als de overheid gewoon haar werk zou doen. Dito als je de zorg opzettelijk frustreert, begraaft onder het papierwerk en toezicht, reorganisaties, en onnavolgbare wetten die de zorginstelling verplichten om prioriteit te verlenen aan mensen die dood willen, hun geslacht willen laten veranderen, en het verzorgen van presentaties op de televisie en het geven van interviews. Terwijl je ze, op straffe van een fikse boete, en dreiging met het schrappen uit het 'BIG'-register, verbiedt om te doen wat een arts denkt dat in het belang van de patiënt is als die zich meldt met Covid. 

 

'Uitzonderlijke maatregelen' die vervolgens de opmaat blijken te zijn voor permanente maatregelen, nadat iedereen eraan gewend is. Veel te vaak fungeert de overheid in de praktijk als een 'lokeend'. Ze schetsen prachtige vergezichten. Leggen in de wet vast hoe de overheid om zal gaan met haar burgers. Sluit contracten met die burgers, die op basis daarvan plannen maken voor hun eigen toekomst, en vervolgens blijken die burgers gehouden te zijn aan dat contract, maar trekt de overheid het vloerkleed onder hun bestaan weg, op aangeven van een Klaas Knot, of een ingehuurde rechter, 'adviseur', of actiegroep. 'Veranderde omstandigheden', of 'voortschrijdend inzicht'. Bij mij leeft niet zelden het idee dat het de overheid was die zelf de omstandigheden veranderde, en dat het 'inzicht' al leefde op het moment dat men het contract met de burger aanging. 

 

Onbetaalbare koopwoningen, en exploderende kosten voor fossiele brandstoffen passen naadloos in de 'Big Reset'-agenda van het 'World Economic Forum', en de Klaas Knot's van deze wereld, zoals u zich vermoedelijk wel zult realiseren. Door overmacht te veinzen kan men het doen voorkomen alsof de overheid zich inspant om de scherpe kantjes van die 'marktontwikkeling' af te vijlen, terwijl het helemaal geen 'marktontwikkeling' is, maar iets dat voortvloeit uit het beleid van de overheden en hun 'Centrale Banken', rechters en adviseurs zelf. Ik las ergens dat nu de subsidie op 'alles elektrisch' kon worden afgebouwd, omdat 'elektrisch' inmiddels concurrerend is met 'fossiel'. Het werd voorgesteld als iets positiefs. Nu was de overheid minder geld kwijt, en hoefde de belasting misschien niet omhoog. Behalve dan voor nieuwe wapens voor het 'militair-financieel-complex', en andere nog te subsidiëren bemoeizucht, zoals Apps met 'groene vinkjes', en het onbetaalbaar maken van het 'betalingsverkeer', en het aflossen van de reeds geëxplodeerde schuld. 

 

Kortom, ik denk niet in termen van een 'Groot Complot', omdat de plannen er al lang liggen, en iedereen er mee is doodgegooid. De ontwikkeling die we nu zien, is het antwoord op de vraag: 'Hoe gaan ze dat betalen?' Niet 'ze', maar u en ik. En ja, voor járen 'werk'. Je houdt er alleen niks aan over, en als je niet allebei binnen een gezin 'beschikbaar' bent voor de 'arbeidsmarkt', kun je niet eens meer boodschappen doen op de markt, en ben je aangewezen op de voedselbank. En dat 'eigen huis'? Mocht het nog niet volledig zijn overgedragen aan de bank in de vorm van een hypotheek, dan kun je mooi leningen afsluiten om 'alles elektrisch' zelf te betalen, terwijl de overheid je als 'flappentap' gebruikt omdat je een 'bevoorrecht mens' bent in deze tijden van (door de overheid gecreëerde) schaarste op de 'woningmarkt'. En wind je niet teveel op, want dat is slecht voor je hart, en in het ziekenhuis is geen plek voor je, want ze zijn druk met vergaderen over hoe het komt dat er zo weinig bedden, en zo'n tekort aan personeel is. 

 

Maar het was niet te voorkomen dat het zo liep. Kwestie van prioriteiten. En de noodzaak zorgvuldig te werk te gaan. Advies in te winnen. Overwegen. Heroverwegen. Inspraakronde. Medezeggenschap. Zijn we de LGBT+-gemeenschap niet vergeten? Wat vinden de Joden ervan? Is de Imam op de hoogte? Is de voorlichtingscampagne al gestart? Waarom duurt dat zo lang? Covid. Ah! Ja, natuurlijk! Laten we dat eerst oplossen dan! Heeft er iemand een 'Intelligent' voorstel? Hoe krijgen we dat door de 'Tweede Kamer'? Zijn ze al klaar met 'formeren', en het wereldkundig maken van hun 'missie'? Is de LGBT+-gemeenschap tevreden? Wat vinden de Joden ervan? Is de Imam op de hoogte? Zijn er voldoende 'Influencers' ingekocht? Is Nederland er wel klaar voor, of moeten we eerst nog wat landen 'bevrijden' en vluchtelingenstromen voeden?

Go Back

Comment