Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Knock, knock

"Hallo, is daar iemand thuis?"

 

In mijn HBS-tijd had ik een leraar die op zeker moment zo onwaarschijnlijk moedeloos werd door de onredelijke weerstand van een klasgenote om iets te begrijpen wat toch erg eenvoudig was, dat hij naar haar toeliep, en haar op het hoofd tikte terwijl hij die woorden sprak. In deze tijd zou hij door een plethora aan Tribunalen gemangeld zijn, en uit zijn functie zijn gezet, maar in de zestiger jaren van de vorige eeuw lag dat allemaal anders.

 

Maandagochtend was Ingrid Michon, volksvertegenwoordigster voor de VVD in de Tweede Kamer, te gast bij de 'Dames' van 'GoedemorgenNederland'. Geheel voorgeprogrammeerd nam ze krachtig afstand van de 'relschoppers' die het land dit weekend teisterden, waarbij ze opmerkte dat we 'allemaal' last hadden van de 'maatregelen', en dat we blij moesten zijn dat 'de politiek' had geregeld dat iedereen nog wel naar school kon, en naar het werk. Zelden heb ik iemand ernstig 'uit fase' horen leuteren in een 'praatprogramma'. Maar ik ben geen serieuze consument van dat soort geestdodend amusement, en het zal best wel eens een heel stuk erger zijn geweest, ergens.

 

Het is geen verwijt aan mevrouw Michon. Ik ben er zeker van dat ze 'goede bedoelingen' heeft. En waar ze apetrots vertelde dat er een half miljard extra naar de bestrijding van de 'criminaliteit' gaat, blijkbaar haar 'specialisme' binnen de fractie van haar partij, is ze wellicht niet meer te redden, maar ik wil toch een poging wagen. Je lost problemen niet op met geld. En al helemaal niet met geld dat je bij moet drukken, of moet lenen, omdat er onvoldoende binnenkomt. Je lost een probleem op door de oorzaak van dat probleem te analyseren, en het weg te nemen. Het is mijn stellige overtuiging dat als je daar serieus werk van maakt, je zult ontdekken dat de overheid, en haar warrige wet- en regelgeving, en onnodige complexiteit, alsmede 'foute vrienden', de oorzaak zijn. En dat nóg meer geld erin pompen het probleem alleen maar nóg groter maakt dan het al is.

 

Je hoeft geen 'commissie' in te stellen om te begrijpen waarom Nederland plotseling in de greep is van 'rellen', waarbij 'relschoppers' met 'scherp' worden beschoten. Voordat ik verder ga, vraag ik u om een moment stil te staan bij het gegeven dat als zoiets zou gebeuren in Moskou, Beijing, of Minsk, de media bol zouden staan van de berichten over wrede repressie van het 'vrijheid-minnende-volk'. Waarom zeg ik dat? Omdat dergelijke onrust een veeg teken is. Overal waar de 'macht' wordt uitgedaagd door hordes die geweld niet schuwen, gaat het mis als het tegengeweld van de overheid welhaast een reflex is. In het bijzonder als die overheid 'geholpen' wordt door provocateurs. En die kans is groot als de overheid al een kant heeft gekozen in een gepolariseerde maatschappij, die ze zelf heeft geschapen, door bepaalde kritiek 'buiten de orde' te plaatsen. Of er 'onderzoekers' op af te sturen, die dikke 'rapporten' schrijven, waarna er 'commissies' worden opgetuigd, en geld wordt vrijgemaakt waar alleen die 'onderzoekers' en de mensen in de 'commissies' van profiteren, alsmede geselecteerde vriendenclubs die uiteindelijk worden 'aangewezen' als gesubsidieerde 'probleemoplossers'. 

 

Het is niet zo dat 'relschoppers' noodzakelijk doorhebben hoe ze 'gepiepeld' worden. En dat is voor elk van hen ook anders. Maar ze voelen zich verbonden door hun collectieve argwaan die voortvloeit uit loze beloften, opzichtig liegen, en wegduiken achter 'experts', die vervolgens glibberiger blijken te zijn dan een paling in een emmer snot als je van hen heldere antwoorden verwacht. Het is niet erg om het niet te weten, maar zég dat dan ook! Ik ben mij er bewust van dat zo'n 'Knock, knock'-actie van die leraar bruusk is, en dat het zelfs tot een trauma kan leiden bij de minder robuuste mensen onder ons, maar voort-etteren op deze weg gaat eindigen in tranen, of erger. Er moet met spoed weer enige realiteit in de discussie terugkeren.

 

De 'pessimist' ziet één 'Groot Complot', en het naderende einde van de wereld. De 'optimist' denkt dat die nieuwe gebouwen die ze neerzetten in het concentratiekamp 'sanitaire voorzieningen' zijn, en dat de gevangenen binnenkort eindelijk mogen 'douchen'. De realist gebruikt zijn verstand, in het volle besef dat er 'bandieten' zijn, met gruwelijke 'oplossingen', dat er daarnaast 'naïeve', 'hulpeloze' mensen zijn, en dat er 'Stupids' zijn die het voor iedereen verzieken, zoals ik in een reeks bijdragen afgelopen week heb getracht te onderbouwen aan de hand van een matrix van de econoom Cipolla, die hij in de jaren zeventig als serieuze gedachte presenteerde. De realist kan de mensheid niet redden. Hooguit wat meer realisme in de discussie brengen. 

 

De tragiek is daarbij dat in een gepolariseerde wereld een zuiver zakelijke presentatie van de feiten amper nog bereik heeft. Terwijl een 'harde' boodschap nog steeds de doelgroep mist, die ingegraven in de eigen bunkers op positief nieuws van de eigen commandant wacht over de gewonnen oorlog. De mensen die het niet nodig hebben om 'wakkergeschud' te worden, benutten het als munitie, en dat brengt de vrede ook niet dichterbij. 'Knock, knock' resulteert daardoor niet in een doorbraak, maar in rancune, zelfs als degene die ten overstaan van de hele klas op het schededak wordt getikt later dondersgoed begrijpt waarom. 

 

HIER een 'hard' verhaal over alarmerende ontwikkelingen die raken aan het fenomeen 'Oversterfte' waar ik gisteren al over schreef. Ik kies met opzet voor die 'versie', om mensen zoals mevrouw Michon 'op het hoofd te tikken', maar niet om degenen die het al wisten aan het lachen te maken, omdat mevrouw Michon zo 'dom' is. Ze maakt, in mijn optiek, deel uit van een kudde die 'Stupid' is, maar dan dus in de betekenis van Cipolla's matrix, waar dat niks zegt over het 'IQ' of andere aspecten van iemand's vaardigheden of aanzien. Daarbij gaat het er mij nog niet eens om haar in contact te brengen met de notie dat er wel degelijk redelijke argumenten zijn om 'vaccinatie' af te houden, als je leven je lief is, maar eigenlijk wil ik haar ook 'laten zien' dat het negeren van die argumenten en 'data' leidt tot de verdenking van doelbewuste massamoord, waar mevrouw Michon in dat geval evident zelf ook eerder slachtoffer van zal zijn, dan dat ze dader is. Vandaar 'Stupid'.

 

Met andere woorden, het is nog niet eens die 'bijwerking', en het gegeven dat 'experts' die het 'vaccin' moesten beoordelen er geen oog voor hadden, ondanks beslist heftige waarschuwingen van experts die daar bang voor waren, maar doorzetten terwijl de 'signalen' op rood springen, waardoor boze opzet van een 'Complot Theorie' doorschiet naar 'Complot Praktijk' is niet slim. Je zult dan toch minimaal de koe bij de horens moeten nemen, en de dialoog moeten zoeken met de artsen en wetenschappers die klaar zijn met 'zoals iedereen weet'. Het is beslist mogelijk dat die artsen en wetenschappers zich vergissen, maar je kunt ze nu niet meer negeren. Als die 'vaccins' als vaccin een daverend succes waren geweest, dan waren die 'bijwerkingen' nog weggedrukt als 'ruis'. Maar dat kan niet meer.

 

Hoe je van een falende overheid terechtkomt in een maalstroom waar die overheid op enig moment niet meer tegenop kan zwemmen, is niet op te hangen aan één aspect, zoals het falende 'Covid'-beleid, de falende criminaliteitsbestrijding, falende oorlogen, falende energiepolitiek, falende toeslagen, falende 'formaties', falende industriepolitiek, falende monetaire politiek, falende klimaatpolitiek, en noem het allemaal maar op. Op enig moment 'voelen' mensen dat de overheid een machteloze grabbelaar is, en jongeren voelen dat eerder dan hun ouders. Op enig moment presenteert een nieuwe docent zich aan de klas, en voor het eind van het eerste lesuur 'weet' elke leerling: 'Die kan geen orde houden!' Hoe? Niet uit te leggen. Iets met verkeerde 'chemie'. Klemtoon op de verkeerde zaken. Autoriteit waar die kinderen direct doorheen prikken. Verkeerde grappen. Een perverse mix van dreigen en belonen, verkeerde prioriteiten, en een gebrek aan mensenkennis, afgedekt door 'trucjes'. En voor je het weet staan die leerlingen op het hoofd van die docent te tikken: 'Hallo, is daar iemand thuis?'

 

In die HBS-tijd begreep ik al dat docenten die geen orde konden houden slachtoffers waren, en geen daders, ook al kon je er vergif op innemen dat ze steeds vaker met 'scherp' zouden gaan schieten. Zelf deed ik niet alleen nooit mee aan het 'slopen' van zo'n docent, maar probeerde ik mijn klasgenoten ervan te overtuigen dat ze de problemen over zichzelf afriepen door zich te laten gaan. In één markant geval betekende het dat die docent zich tegen mij keerde, in de valse hoop dat hij daardoor aan populariteit zou winnen. Op de dag dat hij mij de klas uitstuurde om te onderstrepen hoe dramatisch slecht zijn mensenkennis was, meldde ik mij bij de directeur van de school, die verder geen uitleg meer nodig had, omdat hij al wel wist hoe dramatisch slecht die docent was. Het jaar daarop werkte hij op een andere school, waar ze hem vanaf het begin 'coachten' om te voorkomen dat het ook daar mis zou gaan.

 

Een organisatie, of systeem, zonder 'zelf-lerend vermogen', waar elk falen wordt verdoezeld en afgekocht, heeft geen toekomst. Je kunt vriendjes worden met de raddraaiers om je 'machtsbasis' te verbreden, met bergen geld voor 'gender', 'klimaat', en noem het hele spectrum aan 'aandachtspunten' maar op, maar als je de 'oversterfte' laat gaan, en de criminaliteit voedt door er een half miljard extra 'cashflow' in te pompen, zonder te weten waar het geld blijft, sta je al met één been aan de verkeerde kant van de Styx. En niet op de boodschapper schieten nu!

Go Back

Comment