Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Klant

Wat wil de klant?

 

De klant wil voor zichzelf het allerbeste, zonder ervoor te hoeven betalen. In een 'Vrije Markt' zoals Adam Smith zich die voorstelde gaat dat niet. Het optimale binnen een 'Vrije Markt' zoals hij het zich voorstelde, als een evolutionaire verbetering vergeleken met het feodalisme van de Middeleeuwen, in Europa, was dat je het beste product kreeg voor de laagste prijs. De 'Beroeps-Klant', die niet wil betalen, heeft derhalve twee mogelijke opties. Bedelen, huilen, klagen, huichelen en 'dwingelanden' op zoek naar politici die zorgen voor een uitkering, subsidie, toelage, of een 'BullShit'-baan. Of geweld gebruiken.

 

Veel mensen die de recente geschiedenis hebben bestudeerd verbazen zich erover dat 'Linkse' partijen zo gretig zijn om de 'Eindeloze Oorlogen' te steunen. Mij verbaast dat niets. En ik maak mij dan ook grote zorgen over de opmars van de 'Groenen' in Duitsland. Meer nog dan over de opmars van 'Rabiaat-Rechts', waar ik ook koude rillingen van krijg. De 'Groenen' zwemmen in de prachtige plannen, maar vraag ze niet hoe ze ervoor gaan betalen. 'Rabiaat-Rechts' is hun natuurlijke partner, ook al zullen beide groeperingen het in de meest felle bewoordingen bestrijden. Sterker nog, de kans is bijzonder groot dat helemaal niemand nog aandacht besteedt aan wat je te melden hebt als je die stelling betrekt. Maar in DEZE analyse van de situatie in Oekraïne verschijnt het pijnlijk in beeld. 

 

Aan de oppervlakte lijkt de dynamiek, zoals in het artikel ook wordt gesuggereerd, op een behoefte van 'Linkse' politici, of 'Duiven', waar ik in de context van dat verhaal over Oekraïne Zelensky toe reken, om te bewijzen dat ze niet 'laf' zijn. Dat zal, tot op zekere hoogte, meewegen, maar eigenlijk willen beide groepen in Oekraïne die daar nu de macht hebben, sinds de coup van Biden/Nuland in 2014, 'alles', en ze willen er 'niks' voor betalen. Sterker nog, dat was ook de propositie van de EU en de VS in de aanloop naar die coup. 'Sluit je bij ons aan, en Rusland en China betalen de rekening'. 

 

Natuurlijk, het is een overdrijving. En niet alleen dat, maar we zijn extreem bedreven in het verzinnen van uitvluchten. Sterker nog, we zijn ernstig in onze wiek geschoten als iemand ons ervan beschuldigd niet veel meer te zijn dan 'klaplopers' en 'afpersers'. We werken ons het schompes! En voor weinig! We zwemmen in de schulden, de belastingdruk is moordend, de prijzen rijzen de pan uit. Maar als je goed kijkt, en eerlijk bent, dan zie je dat het klopt. Dat we een 'klanten-samenleving' hebben geschapen. En met exact die twee optie die ik hiervoor presenteer, en waar het in mijn bijdrage van gisteren ook al over ging, maar vanuit een andere invalshoek.

 

Dat stuk over Oekraïne is eerder een militair strategische analyse, maar als je het door mijn bril bekijkt, dan zie je hoe de 'Duiven' en 'Haviken' in ons deel van de wereld geen tegenpolen zijn, maar elkaar de bal toe rollen. Wat nadrukkelijk terugkomt in de schets van de auteur van het artikel, waar hij stelt dat Rusland liefst ziet dat Oekraïne 'ons' probleem blijft. Wij wilden dat land 'erbij'. We mogen het hebben. Zoals we ook die 'loden ballen' van de voormalige Warschau-Pact 'klantenstaten' van de Sovjets mogen hebben. Maar het is klaar nu. Klaar met moorden, 'Eindeloze Oorlogen' om het 'Militair Financieel Complex' te voeden, en de grootschalige marktmanipulatie met 'Fiat Geld'. 

 

Laat mij benadrukken dat aanhangers van 'Rabiaat-Rechts', noch 'Groen/Links' op het individuele niveau beseffen dat ze 'Brothers-in-Arms' zijn. Ze háten elkaar. Die broederschap zie je echter onverbiddelijk terug waar 'Groen/Links' in Europa zich het vuur uit de sloffen loopt voor een 'Rabiaat-Rechtse', corrupte oproerkraaier als Navalny in Rusland, of de uiteenlopende 'Koppensnellers' in Syrië, Libië, Irak en elders. Tot in ons eigen land en elders in Europa aan toe. Een 'Klantenmentaliteit' is tot op het bot corrupt. Mijn kritiek op Adam Smith is dat hij de menselijke aard verkeerd heeft ingeschat. Veel te rooskleurig. Vandaar ook dat ik, wanneer ik verwijs naar Smith en zijn 'Wealth of Nations', steeds aanraadt om zijn andere boek, 'The Theory of Moral Sentiments' ook te lezen. Dat idee van een 'Vrije Markt', waar producent en klant elkaar treffen, met als uitkomst de beste producten voor de laagste prijs, was briljant. Maar het gaat ervan uit dat de producent tevens klant is, en de klant tevens producent. 

 

Het was zeker niet zo dat hij onderschatte dat er een corrumperende werking uitging van een 'laag' binnen de samenleving die alleen maar 'klant' was. Die 'laag' is in die visie de overheid. Een onontbeerlijke 'laag', waar je er niet aan ontkomt bepaalde zaken collectief te organiseren, om de 'Vrije Markt' te faciliteren. Maar hij meende dat de mens in meerderheid 'goed' was, een 'moralistisch' denkend wezen, en dat het wel goed zou komen als we op het niveau van de overheid 'dienaren' zouden benoemen, die beseften wat hun rol was. In theorie is 'democratie' dan de beste oplossing om de 'dienaren' te controleren en aan hun taken te herinneren als ze de kantjes eraf lopen, of wetten bedenken om zichzelf en hun vrienden te bevoordelen. Maar in een 'Klantenmaatschappij' werkt dat niet. Integendeel!

 

De eindeloos, in alle bijdragen hier terugkerende vraag is: 'Wat nou als we het niet meer kunnen betalen?' Bij 'Rabiaat-Rechts' staat op het netvlies dat wij domweg 'recht' hebben op wat anderen in de wereld produceren, omdat we immers 'superieur' zijn. Bij 'Groen/Links' speelt dat niet. Maar daar denken ze dat het geld aan de bomen groeit. 'Iemand' heeft vast wel geld voor hun hobbies, hun cultuur, hun medicijnen, hun therapie, hun 'LifeStyle', en 'zon' en 'wind' zijn 'gratis'. Jazeker, Jodocus, ga nog maar even een mud aardappelen halen in je petje. Op dit moment stijgen de prijzen van huizen, van aandelen, van 'Bitcoins' (gebakken lucht), en van containers, maar vreest een groot aantal ondernemers dat ze het eind van het jaar niet gaan halen. Er is sprake van huurachterstand, loonachterstand, aflossingen op schulden die zijn 'bevroren', en openstaande vorderingen van leveranciers en de belastingdienst. U zegt: 'Door Corona', en ik zeg: 'Door de Maatregelen'. Door de 'Klantenmaatschappij', waarin we recht hebben op alles, en er niets voor hoeven te betalen.

Go Back

Comment