Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Kerstkransje

Wie heeft het nog over 'Vrede op Aarde'?

 

Israël vierde Kerst door Damascus te bestoken met raketten. Als zodanig geen verrassing, want het is bepaald niet voor het eerst, en vermoedelijk ook niet voor het laatst. Rusland is overduidelijk niet blij met die ontwikkeling. Iemand die verslag deed van die laatste aanval via zijn kanaal op 'YouTube' verwees naar 'Jesaja' in de Bijbel, waarin de vernietiging van Damascus zou zijn voorzien. Dus…..

 

Dus wat?

 

Je wordt er zo moedeloos van. Het zijn niet uitsluitend de 'Verdwaasden der Aarde' die invloed uitoefenen op vragen van oorlog en vrede. Het is een 'Perfect Storm' van lieden die elk hun eigen spasmodische fantasiën najagen. De aankondiging van Trump dat hij de Amerikaanse troepen terugtrekt uit Syrië was tegen het zere been van allerlei mensen die inmiddels niet meer zonder oorlog kunnen. Ze begrijpen de wereld niet meer als vreedzame coëxistentie de norm zou worden. 

 

Het simpele gegeven dat de aankondiging van Trump dat hij de Amerikaanse troepen terug zou halen uit Syrië hem wel eens de kop zou kunnen kosten, omdat het de oologminnende politici binnen de 'Republikeinse Partij' in de handen drijft van de 'Democraten' in het 'Congres', zou iedereen tot nadenken moeten stemmen. Maar vergeet het maar. Overigens bracht Trump een bezoek aan de troepen in Irak, en onthulde daar zijn plan om vanuit dat land Syrië te controleren, wat de potentie heeft het hele conflict alleen maar verder te verdiepen en verbreden. Want in Bagdad zit niemand daar op te wachten, kan ik u onthullen. 

 

Geheel los van het gegeven dat een terugtrekking van de grondtroepen, bij voortgaande bombardementen, geen soelaas biedt voor de geplaagde bevolking, is er ook nog het voorzuitzicht van meer 'Blackwater'. 'Contract-Killers' met hun thuisbasis in de 'Emiraten'. En waar Erdogan instapt met in Idlib gerekruteerde 'strijders' (Al Qaida) om de Koerden een lesje te leren, terwijl Israël de geesten rijp maakt voor méér oorlog, zie ik het somber in. Wat overigens geen argument is om die troepen dan maar te handhaven. 

 

Het probleem is niet dat al die mensen die in de war raken als Trump aankondigt Amerikaanse troepen terug te zullen trekken geen vrede willen. Integendeel! Ze zien zichzelf eerder als de ultieme 'duiven' in een vijandige wereld. Zij zijn het probleem niet. Het zijn 'de anderen'. Per definitie. En ook als hun vrienden er 'dubieuze' partners op na houden, zien ze dat niet als een bezwaar. Meer als een 'PR-Nightmare' waar je 'passende maatregelen' voor moet nemen om het binnenskamers te houden. Snoeiharde, openlijke censuur past niet bij het imago dat wordt gekoesterd. Dus is het zaak om op de achterhand een netwerk-van-netwerken te hebben die zorgt voor wat politici 'spin' noemen. 

 

Probleem is echter dat je dergelijke, noodzakelijk vanuit de schaduw opererende semi-overheidsinstellingen, met 'frisse' namen en een 'NGO'-status, lastig kunt controleren. Bij de aanvang is de missie hopelijk nog wel duidelijk. Maar gaandeweg vervagen de grenzen. De opzettelijk vage verantwoordelijkheden, en sleutelfiguren die tussen overheid en 'particulier initiatief' in hangen, resulteren onvermijdelijk in een omgekeerde afhankelijkheidspositie, waardoor niet-gekozen lieden de ministers, staatssecretarissen en volksvertegenwoordigers 'in de tang' hebben. En voor je het weet zit je met een 'Staat-Binnen-de Staat' die middels chantage, machtsspelletjes, en met geld van de belastingbetaler, eigen winstgevende projecten opzet.

 

Gelet op de onthullingen die nu praktisch aan de lopende band uit het Verenigde Koninkrijk komen, over dat soort MI-6 'bedrijfjes' die Trump een handje helpen, maar ook Hillary Clinton, en direct of indirect de hand hebben in propaganda vóór de 'Brexit', maar ook tégen, en zaken doen met Jihadisten, en neo-nazi's, terwijl ze formeel ondergeschikt zijn aan een overheid die geacht wordt die symptomen te bestrijden, mag de EU blij zijn als ze straks zelfstandig hun weg vervolgen. 

 

Elk land heeft zijn onzindelijke fracties, en daarmee verbonden provocerende journalistieke representanten. Het idee van een democratie is dat de regering het laatste woord heeft.

Go Back

Comment