Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Kermisattractie

Er is kennelijk geld voor. 

 

Nederland is een welvarend land. De 'Overheid' hanteert strikte normen die aangeven of iemand in armoede leeft, en dan komt daar uit dat er in ons land rond één miljoen landgenoten aangemerkt kunnen worden als 'arm'. Voor hen wordt alles uit de kast getrokken om hen 'op maat' te verheffen tot juist boven die administratieve 'armoedegrens'. Dat kost een Godsvermogen, omdat elke 'Regeling' gepaard gaat met een 'Waterhoofd' dat als een spons de miljarden opzuigt, waarna er een dun stroompje 'suppletie' voor de noodlijdende burger overblijft. Een nog altijd aanzwellende groep mensen verdient er goed aan. Als volksvertegenwoordiger, minister, ambtenaar, adviseur, of met de 'uitvoering' of 'controle' belaste medemens, terwijl er ook volop geld is voor uiteenlopende subsidies aan stichtingen, organisaties en actiegroepen die geacht worden 'Belangen te Behartigen'. 

 

Die 'Modelmatig' noodlijdende medemens komt veelal niks tekort, terwijl mensen die geacht worden ruimschoots buiten de gevarenzone te zijn met hun 'middeninkomen' elke cent om moeten draaien om niet compleet door het ijs te zakken. Daar zijn talloze redenen voor. Om te beginnen blijft in de 'Modellen' de criminaliteit buiten beschouwing waar hele volksstammen in ons land een dik belegde boterham aan verdienen. Drugs, 'Cybercrime', gokken, aftuigen, moorden, mensenhandel, en ga het hele rijtje maar langs. Dat is dan los van het omvangrijke 'Zwart Geld'-circuit, waarbij mensen er 'handeltjes' op na houden die niet belast worden, omdat ze buiten beeld van de fiscus blijven. En tot slot vinden mensen die aan de onderkant van de ladder bungelen vaak manieren om te betalen 'in natura'. De één heeft verstand van elektra, de volgende is een verdienstelijke schilder, of hij of zij heeft 'verstand van auto's'. Terwijl de rijke medemens alleen andere rijke medemensen kent, die alleen verstand hebben van 'vergaderen' en 'positief discrimineren', en als alles in rap tempo duurder wordt, gaat daar eerder het licht uit als men geen 'buffers' heeft. 

 

Veel ogenschijnlijk rijke mensen sterven van de schulden. Hun huis, hun auto, hun boot, hun credit-cards, hun peperdure kinderen, en het hele bedrijf dat hun bron van inkomsten is, als het goed draait, is eveneens behangen met schulden. En nu de rente stijgt, is het woekeren om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer dan 226.000 bedrijven zijn druk met het vinden van geld voor het aflossen van de schuld die ze tijdens de 'pandemie' opbouwden bij de fiscus, eufemistisch 'steun' genoemd door de 'Overheid', en bij liefst 35.000 van die bedrijven gaat de fiscus over tot 'invorderen'. Er zullen wel enkele zonderlingen tussenzitten die hopen op kwijtschelding, terwijl ze 'technisch' wel kunnen betalen, maar in alle gevallen gaat het ten koste van het bedrijfskapitaal dat nodig is om te investeren. Nou zijn er natuurlijk altijd 'Regelingen', beheerd door een 'Waterhoofd', waar een ondernemer die geld nodig heeft voor een plan waar de 'Overheid' wel brood in ziet een beroep op kan doen. Maar ziet die ondernemer er óók brood in? Want steeds meer keuzes waar de 'Overheid' wel geld voor over heeft, zijn na de investering verlieslatend. De 'Overheid' heeft (in ruime meerderheid) geen idee wat een échte onderneming is. Zo'n bedrijf met een 'Winst-en-Verlies'-rekening, die geen 'Melkkoe' bezit in de vorm van belastingbetalers die je het vel over de oren kunt stropen als je geld tekort komt, of een drukpers waarmee je de inflatie nog wat verder aanjaagt. Gisteren in België getankt voor 1.74 per liter, en tien kilometer verderop, in Nederland, was het ruim vijftig Eurocent duurder! Allemaal belasting.

 

De met de noorderzon vertrekkende D66 minister Kaag waarschuwt de volksvertegenwoordigers dat als ze lopende projecten die de regering heeft geïnitieerd 'controversieel' verklaren, Nederland dan tot wel vijf miljard aan Europese subsidies mis zou kunnen lopen. Nou hoop ik dat het u opvalt dat Europa aan zijn geld komt via de afdracht van de Nederlandse 'Overheid', en dat Europese subsidie dus niets anders is dan geld dat we weer terug krijgen, nadat het in Brussel is afgeroomd ten bate van het eigen Europese 'Waterhoofd'. Zoals de ondernemer die van de 'Overheid' subsidie krijgt conform een 'Regeling', dat geld eerst via een 'invordering' door de fiscus kwijt is geraakt. Die carroussel waarin de burger geld wordt afgepakt, waarna die burger via een ander loket weer een fractie van dat bedrag terugkrijgt, is een kermisattractie die op haar laatste benen loopt. Weliswaar hopen de 'Christenunie' en 'Volt' op uitbreiding van de 'Tweede Kamer' met nog eens honderd 'Twitteraars', en hun 'assistenten', maar dat is pure zelfmoord. 

 

Recent maakte ik bekend dat ik 'om' was, en ook een 'Twitteraccount' had aangemaakt. Bij die gelegenheid liet ik al weten dat u van mij niet hoeft te verwachten dat ik '24/7' naar het schermpje van mijn telefoon ga zitten staren, en slimmigheidjes ga zitten bedenken om mijzelf in de kijker te spelen op dat medium. Ik besloot vijf 'Twitteraars' te gaan 'volgen', en ik werd onmiddellijk bevestigd in mijn vooroordeel, met bakken baarlijke nonsense die door beeld schoven. Als ik naar dat 'Twitter-schermpje' kijk heb ik het gevoel alsof ik midden in een eivolle kroeg sta met feestende kroegtijgers, en dat mijn eigen bijdragen, die er op neerkomen dat ik zeg: 'Nou ff serieus….', niet eens gehoord worden. Het geld klotst tegen de plinten, en het geestrijke vocht valt niet aan te slepen, terwijl men 'nieuwtjes' uitwisselt die op 'TikTok', de 'Treurbuis', of via de 'Kattenbakvulling' werden aangereikt, en men stuurt elkaar via de 'Whatsapp' foto's van 'Gekke Bekken'. 

 

Vorige week sprak ik met een kunstenaar van mijn leeftijd, tegenwoordig vooral actief in zijn groentetuin, levend van zijn pensioen uit zijn jaren in het onderwijs, die vertelde hoe de kolder toesloeg toen 'kopiëren' gratis werd op de school waar hij directeur was. Mensen die hun eigen billen kopieerden, en presenteerden als 'Kunst'. Mooi verhaal erbij met een 'Uitleg' waar geen sterveling iets van begreep, maar waar je niks van mocht zeggen om het arme schaap niet te beledigen, en ineens zag 'Jan en Alleman' mogelijkheden voor een 'creatieve' loopbaan. Daarvóór had je al wel de 'Ingeblikte Stront van de Kunstenaar' als een soort persiflage, en daarom nog wel grappig. Maar het overgrote gedeelte van wat bij mij als 'Twitterbericht' door het beeld schuift is 'Ingeblikte Stront', waarbij de vijf mensen die ik zelf volg vingers tekort moeten komen om zich te verweren en hun eigen 'account' niet te laten ontsporen. Hulde voor die toewijding! Maar er komt rook uit die carroussel, die steeds harder begint te draaien, en ik voorspel binnenkort een uitslaande brand. Blijkbaar moet het eerst kapot gaan. Ik heb zo het vermoeden dat je dan het beste af bent als je al een netwerk hebt van mensen met vaardigheden waar je wat aan hebt, of als je inkomsten hebt uit andere criminele activiteiten dan het slopen van productiebedrijven en burgers die nog nét niet in aanmerking komen voor een 'Regeling'. Zeg nou zelf, dit kan toch nooit goed gaan? 

Go Back

Comment