Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Kaasschaaf

'Toeval bestaat niet' is het vertrekpunt voor de serieuze 'complot-denker'. 

 

Dat het Franse EDF uitgerekend nu de laagste productie van elektriciteit verwacht in dertig jaar, met zesentwintig van de zesenvijftig nucleaire centrales in onderhoud, deels vanwege corrosie, met een prijskaartje van negenentwintig miljard, kun je niet bedenken als je een 'thriller' schrijft over het einde van Europa. Althans, je lezers zouden het vergezocht vinden in combinatie met alle andere problemen op de energiemarkt. 

 

Daarbij zijn de schulden van het bedrijf nu zo hoog opgelopen, zestig miljard aan het eind van het jaar, dat de Franse overheid een 'bod' heeft uitgebracht op de vrij verhandelbare aandelen om het 'geprivatiseerde' bedrijf weer terug te brengen onder de paraplu van de overheid. De Franse belastingbetaler mag daarvoor bijna tien miljard ophoesten. Dan nog zal de productie ruim onder dat van 2021 liggen in de komende twee jaar, en blijft de belastingbetaler zitten met een schuld van zestig miljard. Ik weet niet wat de verkoop van die aandelen destijds heeft opgeleverd, maar zeventig miljard voor zestien procent van de aandelen in EDF? Een waarde van het bedrijf destijds, toen het nog volledig van de belastingbetaler was, van rond de vierhonderdveertig miljard? Geloof je het zelf?

 

In heel Europa worden 'nutsbedrijven' van de markt gehaald, of om zuiver politieke redenen onteigend, zonder vergoeding, waar het vestigingen zijn die eigendom zijn van Russische ondernemingen, die dus gewoon gestolen worden. De conclusie dat 'privatisering', de trend die ook in Europa vleugels kreeg door de populariteit van Reagan en Thatcher destijds, en het omvallen van de Sovjet-Unie, niet heeft gewerkt, is ontoereikend. Het hele plan heeft gewerkt als een 'zonnetje', waar het de grootste 'wealth transfer' was van 'arm' naar 'super-rijk' uit de geschiedenis van de mensheid, wat van meet af de bedoeling was. Terwijl de ogenschijnlijke omkering van dat proces niet gezien moet worden als een herstel, maar als de 'kers' op de taart, omdat de staatsmacht inmiddels niet meer in handen is van het volk, maar toebehoort aan de 'super-rijken', via 'Public/Private-Partnerships' die 'Brussel', 'Londen' en 'Washington', en de 'Lagere Overheden' in de andere Europese hoofdsteden in hun zak hebben. 

 

Je moet er bewondering voor hebben, omdat ze ons hebben geplukt zonder dat we wakker werden. Een operatie zonder verdoving was het niet, maar dat is geen excuus. We hadden meer aandacht moeten besteden aan het doel van de operatie, maar we snakten naar de verdoving. Een 'opium-oorlog', maar dan niet in China. En het is zelfs zo tragisch, dat de 'armen' overal 'rijken' zien die nog wel wat kunnen missen om de 'dealer' te kunnen betalen, en juichend aan de zijlijn staan als de burgers die nog wel wat hebben worden gestript. De creativiteit van beleidsmakers om de hele zaak strak te trekken via wet en regelgeving die de 'middengroepen' verheffen tot het 'Kind van de Rekening' had ik zelf liever anders aangewend gezien, om welvaart te creëren inplaats van het af te breken, maar het is knap, die kaasschaaf-kaalslag zonder dat mensen in opstand komen. 

 

Vliegen, rijden en varen worden, op allerlei manieren ontoegankelijk gemaakt, en het is duidelijk dat de 'super-rijken' die ons bij de hand hebben genomen, de eigenaren van alles, menen dat we blij moeten zijn met onze 'roesmiddelen', en als we willen reizen, dan kijken we maar naar Netflix. Abrupt stoppen met reizen bij decreet is lastig te verkopen, maar door er één grote chaos van te maken worden we eerst 'ontmoedigd', waarna de resterende 'vraag' niet meer rendabel kan worden geëxploiteerd, omdat er geld bij moet. En dat zou ten koste gaan van hun privé-ruimtereisjes, 'just-for-fun', of hun privé-jets om van 'Klimaatconferentie' naar 'Vaccinatieconferentie' te vliegen. Of met hun van de Russen gestolen 'super-jachten' even ergens een luchtje te gaan scheppen. Die politici zijn daarbij ook niet gratis, en vergen ook onderhoud. 

 

Voedsel en wonen moet ook 'gedistribueerd' voor onze eigen bestwil, en de contouren van een 'oplossing' zie je reeds uit de mist opduiken. Na verscheidene bijdragen te hebben geschreven over complexiteit die we niet kunnen 'managen' door een teveel aan variabelen, gaat deze bijdrage eerder over simpele, doorgaans reeds bestaande, en functionerende systemen die moedwillig verziekt worden door de toevoeging van onnodige complexiteit, om een excuus te hebben 'eenvoudige' oplossingen door te drukken die alleen de 'super-rijken' bedienen, en ons, het 'plebs', met lege handen achterlaat. Ik zag het ook bij Paul Scheffer die in NRC een groot 'Opiniestuk' kwijt kon als 'gewaardeerde gast', waarin hij stelde dat 'iedereen' het over complexiteit heeft, terwijl het allemaal eigenlijk heel simpel is. En dan heeft hij het over de 'vluchtelingenproblematiek' en bijbehorende 'bevolkingsgroei'. Met 'rekenvoorbeelden' die reiken tot 2050, met als referentie de aanwas vanaf het jaar 2000. Alsof we hadden kunnen voorzien, in 2000, dat de NAVO overal oorlogen op zou starten om die vluchtelingenstromen op gang te brengen, en de 'natuurlijke barrière' van Gaddafi's Libië te slopen, terwijl de EU de grenzen wagenwijd open zou gooien. En 2050? Wellicht is er dan door de bijwerkingen van het vaccinatieprogramma, een nieuw biowapen, of wat ook maar de oorzaak is van de oversterfte waar we nu al last van hebben, de bevolking gehalveerd, of dood als gevolg van de NAVO-expansie in oostelijke richting die uit de hand liep. Of zijn we zelf allemaal op de vlucht geslagen. Hoe weet hij nu al wat in 2050 het 'aanbod' zal zijn?

 

Dus toch een 'Groot Complot'? Nee. Wel een plan. Inclusief de methode om het doel te bereiken. Overal kun je boeken en artikelen vinden over 'nudgen' en de 'kaasschaaf-methode' om weerstanden de baas te worden. In onze roes hebben we elke stap geaccordeerd, als we er niet zelf om gevraagd hebben. Om het 'Klimaat' te redden. Om mensen te 'Bevrijden'. Om 'Minderheden' te helpen. Om 'Positief' te kunnen discrimineren. Om 'Ongelijkheid' te bestrijden. Om 'Sinterklaas' van de agenda te kunnen schrappen. Om 'Ongevaccineerden' te isoleren. Om 'Vluchtelingen' in ter Apel te kunnen stapelen. Het kost wat, maar dan heb je ook niks. En dan is het niet toevallig dat het zo uitpakt.

Go Back

Comment