Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Is het soms allemaal de schuld van God?

Welbeschouwd is het allemaal de schuld van God.

 

Als Hij Adam en Eva niet had geschapen in Zijn Evenbeeld, was er niks aan de hand geweest. Hoewel ik hier welbewust, en zonder enige ironie, uit respect voor mijn gelovige medemens, hoofdletters gebruik waar zij dat (in meerderheid) ook zouden doen, ben ik zelf agnost, en ik beschouw de Bijbel als een moralistische fabel, en niet als een historisch accuraat boekwerk dat bedoeld is om letterlijk te worden genomen. Wat niet wegneemt dat delen ervan wel gestoeld zijn op een geschiedkundig juiste weergave van wat er in het verleden is voorgevallen. 

 

In mijn vorige bijdrage, waarin ik u vertelde dat ik zonder meer bereid was, en ben, om te luisteren naar diep gelovige mensen, ongeacht hun geloofsrichting, en al slaan ze de grootste kolder uit, probeerde ik een voorzetje te geven om 'leerstellige' mensen de armslag te geven om zekere ontwikkelingen ook anders te zien. En de openingszin hier is 'ontwapenend' bedoeld. Het lokaliseren van het begin van problemen zoals we die tegenkomen in onze eigen individuele relaties, onze woonwijk, onze stad, ons land, in Europa, of in de wereld, maakt een conflict in veel gevallen eerder erger. 

 

Zoals ik hier op dit blog al vaker heb betoogd, hebben we in het 'westen' een cultuur opgekweekt van 'klagers', omdat 'klagen' loont in een 'Democratie'. Klagen via de politiek, via de rechter, via de 'actiegroep', via de 'consensus-wetenschap'. Puur gif. En daarom heeft dit blog als thema: 'Voor mensen die niet klagen'. Die openingszin boven deze bijdrage is 'ontwapenend' omdat je, eenmaal aangeland bij de 'bron', je niet verder kunt haarkloven en schuld toe kunt kennen in de sfeer van: 'Maar toen zei jij dat; Toen deed hij dat; Zij keek raar.' Ja, Jodocus, en ga nu maar een mud aardappelen halen in je petje. Klaar mee! We moeten verder. 

 

In het verleden typeerde ik de strijd tussen de Joden en de Palestijnen graag als 'Kaïn en Abel'. Eveneens met de bedoeling om te 'ontwapenen'. En zo is het volgens mij ook ooit bedoeld door de auteur van dat fragment dat in de Bijbel terechtgekomen is. Als een waarschuwing. Maar in een samenleving als de onze is dat lood om oud ijzer, en is de kans groot dat men serieus gaat 'onderzoeken' wat 'Kaïn' zei, en 'Abel' deed, en waarom we daaruit af kunnen leiden dat de Joden niet deugen, of de Palestijnen als 'afstammelingen' tuig van de richel zijn. Zucht………

 

Poetin maakte in zijn interview met Tucker Carlson in zekere zin een fout door uitvoerig te schetsen hoe de Russen en de inwoners van Oekraïne in feite een 'broedervolk' waren. Maar Carlson, en iedereen in het 'westen' wil maar één ding weten: 'Wie is hier schuldig?' Welke klacht is gegrond? Wie kunnen we aanklagen? Wie is hier 'Trump'? Wie 'Biden'? Terwijl de boodschap van Poetin was dat het nu buitengewoon onaangenaam was in de regio, door bemoeienis van 'Intriganten' uit NAVO-landen met slechte bedoelingen die liepen te stoken 'To Overextend and Unbalance Russia', maar ergens in de toekomst voorzag hij dat ze elkaar snikkend in de armen zouden vallen. Daar moet je bij 'westerlingen' die nog klachten hebben over die domme Eva die zich liet verleiden door de slang, danwel de stelling betrekken dat die domme slaaf Adam zich verzette tegen zijn bevrijding, niet mee aankomen. En er zijn groepen die daar serieus ruzie over maken. Maar ik hoop dat u begrijpt dat ik het hier wil hebben over onze ongezonde insteek waar het dat 'klagen' betreft. In het bijzonder waar die klachten verwijzen naar gebeurtenissen in een ver verleden. Die houding blokkeert dat we problemen oplossen, en ze eerder met elke nieuwe stap die we zetten groter maken. 

 

In mijn vorige bijdrage stelde ik dat dit onderstreepte dat we 'Verwende Koters' zijn, omdat we daar tijd voor hebben. Tegelijk vind ik het tragisch dat dat hele verhaal van Poetin, dat ons op weg had kunnen helpen om verder zinloos bloedvergieten te voorkomen, door de 'Valse Profeten' te identificeren en buiten de deur te zetten, werd omgesmolten tot een betoog dat 'begrepen' moest worden als de uiting van een ambitie om Oekraïne in te lijven, op weg naar 'herstel' van een Russisch imperium. Allen die in de ban zijn van de 'Valse Profeten', of er zelf één zijn (geworden) omdat het lucratief is, gaan nog een zware pijp roken, en ze sleuren de welwillenden in het 'westen' achter zich aan. Dat is het gevaar van 'Democratie' met 'Vulture Capitalists' en zelfzuchtige, op macht beluste criminelen die ons zand in de ogen strooien, en aanmoedigen om méér te 'klagen' ten bate van hun 'Verdeel-en-Heers' strategie. 

 

Net als John Mearsheimer, en anderen die ik aan u heb voorgesteld als mensen die er volgens mij veel meer kijk op hebben dan het gros van de mensen in de 'westerse' 'Think Tanks', ben ik er vrij zeker van dat Poetin zijn achtergrondschets bedoelde zoals ik het hier weergeef. Alles wijst daarop. En dat hij vermoedelijk ook gelijk krijgt. Dat als Oekraïne geen vrede wil sluiten met de Russen, Oekraïne uiteen zal vallen door de cynische manier waarop het gebruikt is, met een deel dat onderdak vindt bij de Russische Federatie, en op zoek gaat naar een manier om de diepe wonden die deze oorlog geslagen heeft te helen via het besef dat ze bedrogen zijn door hun 'vrienden' bij de NAVO, een deel dat geabsorbeerd zal worden door Polen, een deel dat de voorkeur geeft aan Roemenië, en het deel waar de 'etnische' Hongaren wonen die Poetin beschreef in dat interview die bij Hongarije uitkomen als hun 'thuis'. Met wat verbeten, fascistisch 'Nationalistisch Ongeregeld' dat blijft mokken in een 'landlocked' eiland met weinig of geen economische perspectieven. 

 

Tenzij de NAVO niet te stoppen is, en we 'Gods Werk' met de grond gelijk maken door de oorlog met Rusland die we begonnen zijn door te zetten tot zijn 'logische conclusie', de nucleaire Holocaust, en er nog een oorlog met China aan toe te voegen, waarna er niets meer van de 'Schepping' over is dan een rokende sintel. Maar niet onze schuld! Wij hadden 'Goede Bedoelingen'! En de door ons benoemde en betaalde rechter vond dat wij gelijk hadden. Wordt nou toch eens volwassen!

Go Back

Comment