Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Intrappen

Hoe wisten ze dat?

 

Mijn zoon stuurde mij een clip van een ‘Simpsons’ aflevering waarin een dodelijke pandemie wordt ‘voorspeld’. In die aflevering zoals hij, onder andere, op YouTube staat, is die pandemie een product van vileine overheidsfunctionarissen die de massa willen controleren. De claim dat de producenten van de Simpsons cartoons de pandemie voorspelden is door talloze ‘Fact Checkers’ tegen het licht gehouden, met ‘Partly True’ als oordeel waar het een episode uit 1993 betreft, over een uitbraak van de ‘Osaka Flu’, maar vervolgens is er kennelijk door creatievelingen met het nodige knip en plakwerk iets heel anders van gemaakt, dat beter aansluit bij zekere vermoedens. 

 

Mijn bezwaar tegen ‘Fake News’ is dat het ‘waarheidsvinding’ bemoeilijkt. In dit geval kan een ‘Fact Checker’ vrij eenvoudig aantonen dat het ‘Fake’ is, waardoor vervolgens de aandacht voor het centrale gedachtengoed verslapt, of zelfs met wortel en tak wordt uitgeroeid als je daarmee hebt lopen leuren, waardoor je geloofwaardigheid is aangetast. Vervolgens luistert er niemand meer naar je overigens terechte twijfel. Ik heb daar in het verleden al over geschreven als een doortrapte techniek om échteConspiracies’ voor het publiek verborgen te houden. Zelf als dader, of direct betrokkene, een ‘Far Out’ verhaal publiceren, dat eigenlijk thuishoort in een publicatie als ‘De Speld’, ‘The Onion’ of de ‘Babylon Bee’, dat in de smaak valt bij de kritische doelgroep, die er onmiddellijk mee vandoor gaat, om vervolgens aan te tonen dat het bewijsbaar onzin is, waardoor degenen die ‘erin getrapt zijn’ beschaamd afhaken. 

 

Als bepaalde verhalen passen in een beeld dat je gevormd hebt op basis van solide feiten, en valide argumenten, kan het nog steeds onwaar zijn, en zelfs opzettelijk ingebracht zijn als een doodlopende steeg, om degenen die aandacht vragen voor ongure lieden met kwade bedoelingen in diskrediet te brengen. Ik doe hier wel mijn best om de verspreiding van dat soort materiaal te voorkomen, maar zeker waar je links naar artikelen van anderen aanbiedt is het niet altijd te voorkomen. Ik waardeer het zeer als lezers mij op pertinente onjuistheden wijzen, wat overigens nadrukkelijk iets anders is dan vragen stellen die een richting opgaan die tegen de consensus in gaat. Of je twijfel uitspreken over ‘wat iedereen weet’. Ik vertrouw er van mijn kant op dat de bezoekers van dit blog kritisch hebben leren lezen en denken, en uit zijn op ‘waarheidsvinding’, en niet op de bevestiging van hun eigen vooroordeel. 

 

Tegelijk kom je ook geen steek verder als je consequent aan alles twijfelt, of als je wacht op het oordeel van de ‘Fact Checkers’, waarvan we nu wel weten dat die niet te vertrouwen zijn, helaas. De ’Twitter-Files’ laten ondubbelzinnig zien hoe, naast ‘Fake News’, ook onwelgevallige, maar feitelijk juiste informatie uit beeld werd gedrukt. Iets wat achterdochtige mensen munitie geeft voor hun offensief tegen de ‘Mensen met Belangen’ waarvan ze altijd al ‘wisten’ dat die niet deugden, maar je ziet daarnaast ook hoe integere artsen en ander medisch personeel, die er op vertrouwden dat de overheid, of ‘Mensen van de Wetenschap’ niet willens en wetens leugens verspreidden, een stevige kater bezorgt. In DIT interview schetst Dr. John Campbell hoe alles rond ‘Covid’ en de ‘Vaccins’ hem van zijn geloof heeft doen vallen.

 

Met onzekerheid kun je (leren) leven, maar als je er achter komt dat je moedwillig bedrogen bent, is het lastig om weer vaste grond onder de voeten te krijgen waar je op kunt bouwen. Als je reactie is dat je aan alles gaat twijfelen, en niemand meer gelooft, is dat kwalijk, maar als je de andere hoek in duikt, en denkt te weten dat al die leugenaars druk zijn met één ‘Groot Complot’ ben je ook niet meer te redden. Ten tijde van ‘Covid’ wemelde het van de vragen waar bijna niemand het antwoord op wist, dus werd er volop gespeculeerd. Sommige mensen dachten het juiste antwoord te weten, en roeptoeterden dat via ‘beleid’ en in praatprogramma’s, terwijl het een doodlopende ‘Consensus’-steeg bleek te zijn, of puur giswerk. En in bepaalde gevallen hoogst waarschijnlijk klinkklare leugens. Van mijn kant heb ik consequent benadrukt dat ik geen arts ben, en heb ik aandacht gevraagd voor het gegeven dat er zekere medische specialisten en wetenschappers waren die meenden dat de ‘consensus’ simpelweg fout was, en gestoeld was op ‘Belangen’ die weinig of niets met de effectieve bestrijding van het virus te maken hadden. Commerciële belangen, of belangen die voortvloeiden uit een behoefte om de macht naar zekere organisaties toe te trekken. Met als ‘bijwerking’ onder andere dat het hele concept van ‘Evidence Based Medicine’ in zichzelf werd omgekeerd, zoals diezelfde Dr. Campbell in een tweegesprek met een collega die aan de wieg van het concept stond HIER laat zien.

 

We wéten nu meer. Over ‘Covid’ zelf, maar nog altijd niet hoe het nou onder de mensen kwam. Al is het draagvlak voor een natuurlijke bron inmiddels bijna verdwenen. Maar was het een ongelukje? Een ‘Lab Leak’? Of opzet? Een ‘Biowapen’? Dat Dr. Fauci in 2017 in het openbaar zei dat er tijdens de periode waarin Trump president zou zijn, toen net verkozen, een pandemie uit zou breken, staat op ’tape’. Dat zijn ‘omstreden’ onderzoek naar het ‘verbeteren’ van virussen, in talloze laboratoria over de hele wereld, en ook in ‘Wuhan’, leidt tot de verdenking dat hij meer weet van de ontstaansgeschiedenis van ‘Covid’ dan de producenten van de ’Simpsons’-cartoons, is niet zo idioot. Er zijn gewoon idiote mensen op deze wereld, en sommigen bereiken ongestoord de hoogste sporten van de ladder in hun vakgebied. En waarbij Fauci en Bill Gates ‘geen onbekenden van elkaar’ waren, om het maar eufemistisch uit te drukken, terwijl Gates praktische de hele farmaceutische industrie en de ‘WHO’ in zijn zak had, waar hij ’stemrecht’ heeft alsof hij een land is, door zijn ruime donaties, terwijl de hoogste baas van die organisatie eerder een werknemer van hem was, voedt uiteraard de ‘Complotten’.

 

We wéten nu ook meer over de ‘vaccins’, die niet vaccineren, en onder artsen en wetenschappers groeit het vermoeden dat de huidige ‘oversterfte’ tenminste deels valt terug te voeren op die ‘vaccins’. Helaas is er van transparantie van de zijde van de fabrikanten en de belangrijkste autoriteiten op dit gebied geen sprake, zodat we op moeten passen met al te stellige conclusies. Maar het stinkt. En ik begrijp het als er mensen zijn die ‘bedenken’ dat de volgende crisis, de oorlog in Oekraïne, ‘bedacht’ is als een ‘Cover-Up’, om de aandacht af te leiden, maar dan bent u mij kwijt. Het valt niet uit te sluiten dat er een verband is met de ‘biolabs’ in Oekraïne waar Hunter Biden (die weer) leuk aan verdiende, maar die oorlog zelf zat al héél lang ‘in de pen’, zoals we nu zeker weten, door de bekentenissen van Merkel en Hollande over de ‘Peace in our Time’-functie van dat ‘Minsk Akkoord’. En ja, het is waar dat Duitsland inmiddels samen met Bill Gates de grootste donateur is van de ‘WHO’, en dat dat zonder meer valt terug te voeren op het commerciële succes van dat ‘Pfizer’-vaccin, met het Duitse ‘BioNTech’ als ‘patenthouder’, dat door de ‘WHO’ onverkort wordt aanbevolen, maar maak het niet ingewikkeld. 

 

Hier op mijn blog heb ik u nog niet zo lang geleden het boek ‘One Nation Under Blackmail’ aanbevolen, met als argument dat je dan begrijpt dat er niet één ‘Groot Complot’ is, maar dat er een weelde aan criminele types, criminele organisaties, en criminele landen zijn die een weelde aan ‘Conspiracies’ uitdenken, en uitvoeren. Tegelijk noemt Whitney Webb zo ontzettend veel namen, en is niet altijd glashelder hoe ze in relatie staan tot een bepaalde ‘Conspiracy’, dat je er ‘tureluurs’ van wordt als je probeert alle touwtjes met elkaar te verbinden. De buitengewoon belangrijke intrigant Robert Maxwell bijvoorbeeld, de vader van Ghislaine die onlangs tot een lange gevangenisstraf werd veroordeeld wegens haar aandeel in het ‘Pedo-netwerk’ van Jeffrey Epstein, werkte met (of voor) elke denkbare geheime dienst. Voor de Mossad, de KGB, en Britse en Amerikaanse geheime diensten. De Saoedische wapenhandelaar Adnan Khashoggi, neef van de in Istanboel onfortuinlijk aan zijn eind gekomen Jamal, en oom van Dodi Fayed, de vriend van ‘Lady Di’ die samen met haar in Parijs om het leven kwam, in wiens ‘resort’ in Kenia de ‘Safari Club’ werd opgericht, was eveneens zo’n ‘kleurrijke’ figuur. En zo zijn er zoveel. Chantage werkt. Stel dat iemand die een media-consortium bezit haast terloops aan Mark Rutte, of Frans Timmermans vraagt waarom ons land ‘vergat’ bemanningen van vliegtuigen die halverwege 2014 over Oekraïne vlogen te informeren over een ‘Credible Threat’, dan komt dat anders over dan wanneer iemand met een blog in een uithoek van het internet daarover blijft ‘drammen’. Of wanneer het een ‘Rus’ is die daarmee aan komt zetten. Op het moment dat een politicus begrijpt dat ‘zekere informatie’, uitgevent door iemand met een ‘Groot Bereik’, zijn of haar hele carrière naar de verdommenis kan helpen, zal de reactie eerder zijn: ‘Wat wil je?

 

Waar ik van mijn kant op aanstuur, is enerzijds het luid en duidelijk stellen van vragen die invloedrijke mensen liever niet horen, en het benoemen van feiten en argumenten die hen in de weg zitten. Maar tegelijk betoog ik hier dat veel mensen oprechtGoede Bedoelingen’ hebben, en fouten maken. Of dat zij betrokken raken bij iets dat het daglicht niet kan verdragen, zonder dat ze het door hebben. Of dat iets dat wel degelijk nut kan hebben, zoals bijvoorbeeld al die ‘Games’ waarin werd gesimuleerd hoe verschillende delen van de overheid, de zorg en de media functioneerden in het geval van een pandemie. De narigheid is, dat dergelijke oefeningen ook een ‘Dual Use’ kunnen hebben als iemand met kwade bedoelingen daardoor voorkennis heeft die hem of haar kan helpen om verrassingen te voorkomen bij het uitvoeren van snode plannen. 

 

Liegen en bedriegen voegt ‘complexiteit’ toe, en als een leugen of het bedrog aan het licht komt, maar niet in voldoende mate om de leugenaar of bedrieger in de kraag te vatten, zal dat leiden tot nieuwe leugens, en meer bedrog om de ’Naakte Waarheid’ aan het oog te onttrekken. Totdat alles een leugen is. De Amerikaanse schrijver James Howard Kunstler schetst HIER zijn ‘Fantasy du Jour’ over hoe de val van de ‘Big Man’ in de Verenigde Staten ons weer terug zal voeren naar een ‘Reality Based’ samenleving. En we hebben allemaal van dat soort fantasieën, waarbij velen blind zijn voor de niet al te frisse ‘Big Man’ (of ‘Woman’) in hun eigen ‘Orbit’. Wat mij terugvoert naar de aanleiding voor dit artikel. De bedoelingen kunnen sympathiek zijn, maar probeer niet om een kwestie op scherp te zetten met ‘Fake News’, want de enigen die je daarmee beschadigt, dat zijn de mensen die je tracht mee te krijgen. Als je overdrijving, of humor wilt gebruiken, plaats het dan ook in dat kader. Zet erbij dat het ‘Fake’ is, bedoeld om mensen wakker te schudden. Laat ze niet het idee krijgen dat ze ‘erin getrapt’ zijn. 

Go Back

Comment