Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Identiteit

Hoe zit dat nou met onze ‘Identiteit’?

 

Op dit blog neem ik afstand van ‘Identity-Politics’ en de bijbehorende filosofische grondslagen. Wat uiteraard niet betekent dat ik u uw eigen identiteit als uniek mens probeer te ontfutselen. Het probleem hier is dat ik achter de ‘Law of Identity’ sta zoals die al sinds de oudheid wordt gehanteerd als de basis onder de logica. Een discussie over enig thema is slechts zinvol als de identiteit van de gehanteerde begrippen duidelijk is. ‘A = A’. Een ‘Roos is een roos, is een roos’. 

 

Identity Politics’ is een ander beest. Het staat daar diametraal tegenover. Volgens ‘Identity Politics’ kun je niet langer zeggen: ‘Een Man = Een Man’, en ‘Een Vrouw = Een Vrouw’. Of ‘Een Paard = Een Paard’. Voor ‘Identity Politics’ is ‘A = Het hele Alfabet, plus alle leestekens’. Enige zinvolle discussie over een onderwerp wordt daardoor onmogelijk gemaakt. Wat rest is ‘babbelen’. Een beetje trekken en duwen, en ‘sfeer’ scheppen. 

 

Logica is het gereedschap van de ‘exacte’ wetenschap. In de beeldvorming is het typisch ‘mannelijk’, en daarmee in deze tijd verdacht. Al enige decennia wordt er daarom gepleit voor een andere insteek, die ons wordt verkocht als een typisch ‘vrouwelijke’ zienswijze. Ayn Rand, de vrouw die ik de afgelopen weken al herhaaldelijk heb aangehaald, en bij uitstek iemand die in de logica de enige mogelijke weg vooruit zag, is zeker niet het enige bewijs dat de beeldvorming op dit punt te wensen overlaat. Talloze toonaangevende feministen weerleggen dat idee. En talloze ‘babbelende’ mannen die ons dag in, dag uit, hele bergen lariekoek verkopen, en ‘sfeer’ proberen te scheppen, onderstrepen met kracht dat mannen niet zijn voorbestemd om logisch te denken. 

 

De verloedering van de westerse samenleving is zeker niet de schuld van vrouwen, maar het hangt wel nauw samen met het streven naar de introductie van meer ‘vrouwelijkheid’ in de besluitvorming. Dat zou het makkelijker moeten maken voor vrouwen om carrière te maken, en bovendien de samenleving aanzienlijk beter moeten maken dan met al die ‘kille logica’. In mijn beleving is dat een slag in het gezicht van vrouwen én mannen, en cultiveert het een corrupt systeem dat in ieder opzicht anti-wetenschappelijk is. Maar anders dan in de inmiddels populaire klacht van ‘experts’ die zijn voortgekomen uit de ‘zweverige’, op ‘consensus’ gebouwde loten aan de Academische boom, die wars zijn van logica. 

 

Rand laat haar held in ‘Atlas Shrugged’ zeggen dat de corrupte elite het niet slechts heeft voorzien op het ondergraven van de wetenschap, maar dat ze er op uit zijn ons onze taal af te nemen, zodat er niet eens een weg terug meer overblijft. Waarmee ze uiteraard doelt op de taal die ons ten dienste staat om boven het ‘gebrabbel’ uit te stijgen, en begrippen hun correcte identiteit toe te bedelen, zodat een dialoog zin heeft. Vergelijk het met wat Orwell beschreef over de manier waarop woorden het tegenovergestelde gaan betekenen van wat ze oorspronkelijk markeerden. ‘War = Peace’. ‘Freedom = Slavery’. ‘Ignorance = Strength’. 

 

Identity Politics’ is de kroon op dat werk. Het is geen zegen voor ‘De Vrouw’, of de samenleving als geheel, en vrede is verder weg dan ooit, terwijl onwetendheid een sierraad is geworden waar je in menige ‘show’ op de televisie, en in de krant, eer mee inlegt, omdat je zo lekker ‘gewoon’ bent gebleven. Sterker nog, in tal van programma’s is het ‘Hoe dommer, hoe beter!’. Beloning hoef je niet te verdienen. Het is een kwestie van ‘kans’. En als je geen geluk hebt, kun je het eisen. Samen met respect voor je ‘Identiteit’ en ‘Safe Space’, waar je zonder consequenties gesubsidieerd de meest baarlijk onzin uit kunt kramen, en ernaar kunt handelen zonder dat het opvalt.

 

De grondleggers van het ‘Verlichtingsdenken’ bevonden zich aan de kant van de logica. Zij zochten naar wegen om zich te bevrijden van de ‘mystiek’ van de religie en het bijgeloof, en pleitten daarom hartstochtelijk voor vrijheid. Ze waren er van overtuigd dat hun superieure kennis, en hun logische oplossingen in een vrij debat en vrije handel zouden leiden tot de ‘Wealth of Nations’. Wie van hen kon bevroeden dat die vrijheid in onze tijd misbruikt zou worden om ons terug te voeren naar het Stenen Tijdperk, en zou worden ingezet om te vernietigen wat die overwegend rationele generaties na hen hebben opgebouwd? Dat wat er nog rest aan ‘exacte’ wetenschappers tot taak zou hebben niets dan wapen- en surveillancesystemen te maken, om elders grondstoffen en producten vandaan te kunnen slepen onder bedreiging van geweld, omdat die ‘achterlijke’ lui in China en Rusland nog niet zo ver zijn dat ze begrijpen hoe een ‘Moderne’ samenleving dient te worden ingericht. Niet op basis van logica, gerechtigheid, productiviteit en ambitie, maar op basis van ‘behoefte’ en ‘cultuurrelativisme’, waardoor een fundamentalistische Jihadist net zo goed je vriend is. Het punt is natuurlijk, dat ze dat in Rusland en China al eens geprobeerd hebben met het communisme. En dat is niet goed bevallen. Als u nu denkt dat het ons wel gaat lukken, dan heb ik u hier verder niets te bieden, ben ik bang.

Go Back

Comment