Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Guillotine

Hé, Marie Antoinette, wakker worden uit je coma!

 

De gestage daling van het aantal bezoekers van dit blog wijt ik zelf aan mijn weigering om te zwichten voor de druk om mij aan te sluiten bij de ‘revolutionairen’, of de groep die zich opmaakt voor de strijd aan de ‘andere kant’. In revolutionaire tijden is de ‘stem van de rede’ aan beide zijden verdacht. Zonder klinkklaar bewijs denk ik dat de ‘platforms’, actief aan de zijde van de ‘revolutionairen’, via hun algoritmes geen ‘verkeer’ meer deze kant op sturen. Terwijl het ‘verzet’ van de ‘Marie Antoinettes’ van deze tijd in mij, met mijn verhalen over een ‘Basis Inkomen’, meer en meer een ‘verrader’ zien. 

 

De ‘Marie Antoinettes’, de ‘Zonnekoningen’ of de ‘Tsarenfamilie’ opvoeren als het ‘verzet’, is verwarrend, waar de ‘revolutionairen’, die geleid worden door het ‘World Economic Forum’ en daarmee verbonden miljardairs, bankiers, en directies van ‘platforms’ en andere geselecteerde multinationals, zich het ‘verzetwanen, terwijl ze het 'establishment' zijn. Het komt de leesbaarheid van dit blog niet ten goede dat ik vasthoud aan klassieke definities van woorden en begrippen, maar als ik mij hier mee laat voeren in de ‘Orwelliaanse omkeringen’ wordt het alleen maar oneindig veel lastiger om duidelijk te maken waar het om gaat. 

 

Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw groeide het besef dat je ook ‘genoeg’ kon hebben. Tegelijk klonken er bezorgde geluiden van mensen die meenden dat we grondstoffen verspilden, en ons leefklimaat naar de verdommenis hielpen. Over het ‘klimaat’ hoorde je nog niet. Vrijbuitende ‘hippies’ zochten naar manieren om met weinig geld toch gelukkig te zijn, of zelfs gelukkiger dan met ‘bezit’, en een baan die je geen vrije tijd liet. Oplopende werkloosheid werd gepareerd met ideeën over ‘arbeidstijdverkorting’ en vervroegde pensionering, in Nederland de ‘VUT’. Menigeen ‘liet’ zich afkeuren, om verder door het leven te gaan met een ‘WAO-uitkering’. Het ‘grootkapitaal’ en de politiek zagen het met lede ogen aan, omdat het hun grip op mens en maatschappij naar de verdommenis hielp. 

 

Op ingenieuze wijze wisten ze de productie van goederen te exporteren naar China en andere ‘Lage Lonen Landen’, maar tegelijkertijd volop ‘banen’ te creëren in de ‘BullShit’-sector. Na een ‘opleiding’ kreeg je een ‘diploma’, en ‘werk’. Een ziekmakende stortvloed van regelgeving, en gesubsidieerde activiteiten, maakten van de overheid de belangrijkste werkgever en ‘opdrachtgever’. En de ‘rechten-studie’ werd gewild vanwege het ‘Grote Geld’ en/of de ‘Macht’. Juristen verdringen elkaar bij de 'praatprogramma's'. De druk werd opgevoerd om ook alle vrouwen op te nemen in het ‘arbeidsproces’. Goedkope, of zelfs gratis oplossingen voor alledaagse noden, werden middels wet- en regelgeving, accijnzen en ‘BTW’ onbereikbaar gemaakt. Het vrát grondstoffen, en ondanks de export van de industrie, nam de vervuiling eerder toe en zat iedereen elke dag vele uren vast in ‘het verkeer’, op weg naar zijn of haar ‘BullShit’-baan, waar in kantoren werd gestookt dat het een lieve lust was, en de computers en 'mainframes' wellustig zoemden. 

 

Waar het ‘World Economic Forum’, en daarmee nauw samenwerkende multinationals in de ‘dienstensector’, ons nu voorhouden dat het tijd is voor de ‘Big Reset’, zou je denken dat we terugkeren naar die ‘Post-Sixties’ droom, maar niets is minder waar. Wel houdt die ‘elite’ ons voor dat we geen bezit meer zullen hebben in de nabije toekomst, maar wel gelukkig zullen zijn, met ons ‘Basis Inkomen’, waarmee we alles kunnen ‘huren’. Van de ‘Grote Corporaties’. Maar in die opzet is de mens zelf een ‘commodity’ geworden. Een verhandelbaar huisdier. En de ‘valse’ exemplaren zullen ‘helaas’ geruimd moeten worden, zo denk je dan al snel. Daarbij zien we nu al hoe de ‘revolutionairen’ druk in de weer zijn om te helpen al die huisdieren ‘af te richten’ tot de onvruchtbare ‘LGBT’-variant, waardoor verdere ‘veredeling’ van de soort binnen handbereik komt. 

 

In die vorm, met anonieme, extreem rijke, en machtige feodale heersers in de top van de voedselketen, een controlerende overheid (bestuurlijke laag) daaronder, met ‘wetenschappers’ en de media om voor te gaan in het gebed, is het exact het tegenovergestelde van wat ik hier al vele jaren tracht te bepleiten als de noodzakelijke volgende stap. De tragiek is, dat ik, op het intellectuele niveau, ook geen sympathie heb voor degenen die bereid zijn zelfmoord te plegen voor hun ‘Wild West’-droom van het ‘Roofkapitalisme’. Die ‘Marie Antoinette’-blik (‘Let them eat cake!), of (geactualiseerd) de ‘Trump’-blik van de ‘winner takes all’, en sterf maar als je niks te eten hebt, en alleen een kartonnen doos om in te wonen. Gewoon beter je best doen…….

 

Bedenk alstublieft dat de ‘Big Reset’, en het bijbehorende 'White Paper' met de naam 'Resetting the future of work agenda', niet uit de lucht komt vallen. Het is eerder zo dat de auteurs van dat voorlaatste, bijna tweehonderd pagina’s tellende scenario dat onlangs verscheen, voortborduren op een lange lijst van reeds eerder gepubliceerde boeken en studies. Voor anderen ‘complot-theorieën’. Elders wordt geschreven over de ‘Fourth Turning’, en bij Hubert Smeets in NRC heet het de ‘Vierde Industriële Revolutie’, waar hij stelt dat ‘Trumpianen’ geen bruikbare soldaten (het ‘motorblok’) zijn om die revolutie tot een ‘goed’ einde te brengen. Voor de NAVO, en tégen Poetin en Xi. En eerder verkocht als een pijnloze transformatie vol nieuwe kansen. Maar sinds ‘Covid’ begrijpen steeds meer mensen dat ze dat cadeautje beter niet uit kunnen pakken. En helemaal zonder grond is de angst voor een geheel nieuw ‘vaccin’ ook niet. Nieuw, maar wat doet het

 

Noem mij een romanticus, maar ik neig toch sterk naar het ‘communale verband’, waarbij de sterkste schouders zich niet laten plukken, maar wel verantwoordelijkheidsbesef en een geweten hebben. (Bij Ayn Rand en Adam Smith het ‘ethisch kapitalisme’). Ze laden, in dat beeld, niet het leed van de hele wereld op hun schouders. Maar ze zien ook niks in het leven in een vesting met schutters die hun bezit verdedigen tot het gaatje. Dat ‘communale verband’ is niet in een web van regels gevangen, maar vergt een ‘hart’ dat niet van steen is, en een cultuur die niet van het hedonistische individualisme aan elkaar hangt. Naast controle over de ‘elite’ met hun ‘multinationals’, en ‘onzuivere’ plannetjes die misschien als een zonnetje werken in het ‘wetenschappelijke model’, en voor de ‘bottom line’ van de miljardair/eigenaar, maar niet met mensen van vlees en bloed. Het ‘collectief’ dient het laatste woord terug te krijgen over de ‘platforms’ en hun ‘supercomputers’, en betekenisvol vrij te zijn.

 

Het is, van mijn positie uit bekeken, beangstigend dat zoveel mensen bereid zijn om de ‘Big Reset’ agenda te steunen, of ze nou bekend zijn met die plannen, of niet, op basis van de belofte dat alle bezit zal worden verdeeld op basis van ‘behoefte’. En het benodigde ‘krediet’ dat wordt verstrekt op grond van ‘gehoorzaamheid’ en ‘flexibiliteit’. Waar de ‘Wild West’-cowboys naar het ‘autoritaire’ China, of Rusland wijzen als de landen die model staan, moet ik u tegenspreken. Zeker, ze houden zich daar onverschrokken de cowboys van het lijf, en ze kennen in China al vormen van ‘sociaal krediet’, gericht tegen wetsovertreders. Maar vooralsnog werkt het daar zoals in de ‘dorpsgemeenschap’, waar asocialen, criminelen en terroristen die de boel ontregelen, in de hoop het ‘Roofkapitalisme’, en/of het 'Kalifaat', ook daar vleugels te geven op vergelijkbare wijze als bij ons is gebeurd, de pas wordt afgesneden. En dat prefereer ik boven afgesneden hoofden.

 

Voor de cowboys is de aanpak van ‘Covid’ in China hét bewijs dat ze ‘gepiepeld’ worden. Hier op mijn blog heb ik gesteld dat ze tegen de verkeerde boom staan te blaffen, en dat de ‘westerse’ aanpak het probleem is. En graag andermaal: Het is daarmee nog niet een ‘Groot Complot’, want degenen die u bij de hand willen nemen naar die bezitloze, gelukkige toekomst, schrijven erover, en produceren filmpjes voor YouTube, en artikelen in uw krant. In hun visie zijn zij de weldoeners, en in mijn visie niet. Maar nee, ‘Marie Antoinette’, daarmee volg ik je nog niet naar de guillotine van de geschiedenis, maar probeer ik wel de ‘revolutie’ tot staan te brengen, voor er koppen gaan rollen, en we ons verliezen in de ‘gekkigheid’ van ‘modelbouwers’.

Go Back

Comment