Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Gemeengoed

Met Zeven-Mijls-Laarzen stevenen we af op een militarisering van de samenleving.

 

Als de voortekenen niet bedriegen, loopt ook het 'Vrije Internet' op zijn laatste benen. 'Democratie', in ons deel van de wereld, betekent meer en meer dat iedereen zijn zegje mag doen, en dat we vervolgens beleid implementeren dat gegarandeerd niet werkt, of een probleem alleen maar groter maakt, waarna de toch al niet geringe chaos in de maatschappij alleen nog maar toeneemt. 

 

In de vorige twee bijdragen linkte ik naar een artikel over de geschiedenis van geld waar ik zelf overduidelijk heel veel waarde aan hecht. Ik zou haast zeggen: 'Laat alles vallen, en lees het nu het nog kan'. Ik vrees echter dat ik daarmee niet direct meer draagvlak creëer, maar de indruk wek dat ik u wil 'indoctrineren'. Dat komt dan omdat u niet langer een zelfstandig denkend en handelend mens bent, of in elk geval niet als zodanig wordt erkend door de mannen en vrouwen die de dienst uitmaken in ons deel van de wereld, en u zich dat laat welgevallen. U bent zelf 'geld' geworden. Althans, een 'commodity'. Handelswaar. Ik zal proberen die bewering hard te maken, en hopelijk vallen u dan de schellen van de ogen. Of u graaft zich in, en gaat met verdubbelde energie verder. Maar ik moet het gewoon proberen.

 

Hoe u denkt over een fenomeen als Donald Trump laat mij koud. Hier op mijn blog heb ik voldoende afstand genomen van zijn beleid, maar dat van Biden is doodeng. Het is tragisch, maar ook logisch dat dit de twee kandidaten zijn waaruit de Amerikanen mogen kiezen. In de onmetelijke oceaan van 'Amerikadeskundigen' is er nu weer iemand die een boek heeft geschreven 'over Trump', waarin hij stelt dat zijn aanhangers praktisch blind zijn voor zijn idiote uitspraken en zijn leugens. Ze 'vergeven' het hem. En hij ziet in Trump iemand die constant het initiatief naar zich toetrekt, geen moment uit het nieuws is, en volgens die amateur-psycholoog (maar dat zijn alle 'duiders van de menselijke geest', inclusief ondergetekende), vinden zijn kiezers dat geweldig. En dat Biden en de 'Democratische' partij er niet in zijn geslaagd om een meer charismatische figuur, met meer inhoud naar voren te schuiven, als antwoord op 'Trump', vindt hij tenenkrommend. 

 

Hier op mijn blog heb ik in het verleden al gesteld dat de enige kandidaat die het Trump lastig had kunnen maken, als kandidaat voor de 'Democratische' partij, Tulsi Gabbard was. Maar geen van de 'vleugels', noch het 'establishment' binnen die partij, wil met haar in zee. Ze is teveel zichzelf. Ze is geen 'commodity'. Geen handelswaar. Niet van 'plastic', of 'rubber', zoals de norm is in 'Washington'. En dat brengt mij terug bij Trump. Er zal een kern van waarheid zitten in wat die 'Amerikadeskundige' stelt over de volgelingen van Donald Trump, maar het overgrote gedeelte van de bevolking dat eerder niet op Hillary stemde, en nu ook niet op Biden zal stemmen, zit er volgens mij anders in. Ze zijn ouderwets tolerant, uit de tijd dat tolerantie nog een betekenisvol woord was. Ze vergeven hem zijn strapatsen, omdat die er voor hen niet toe doen. Het interesseert ze de rozen. Ze willen niet gezien en behandeld worden als een 'commodity'. Ze zien zichzelf niet als 'Eigendom van Wallstreet' en de 'Londense City', oftewel de 'Central Bank Nexus'. En ze willen een president die hen hun handelingsvrijheid teruggeeft. 

 

Voor geen goud stemmen ze op de 'Candyman'. Ze walgen van het 'moeras' in 'Washington', van de kliek in 'Hollywood', en rond Epstein, Maxwell en de Clintons in het bijzonder, die ze zien als de epitome van alles wat onzedelijk en onethisch is in het menselijke gedrag.

 

De militarisering van de samenleving waar ik mee open, moet u lezen als 'Wallstreet needs you!', als een 'commodity'. Als handelswaar. Als slaven. En ongeacht of Biden wint, of verliest, zal er een 'push' volgen om ons allen in te lijven, voorzover we nog niet tot de inventaris behoren. En andermaal wil ik graag met klem benadrukken dat het niet zozeer een obscuur 'complot' is, ook al worden er meer dan voldoende 'complotten' bedacht en uitgevoerd, en gemaskeerd, ter ondersteuning. Maar in de basis zijn wij het zelf die ons als makke lammeren naar de slachtbank laten leiden, zolang het gras maar van de 'Groene Agenda' variant is op de weg erheen. Subsidies, toeslagen, opdrachten van de overheid, uitkeringen, steunpakketten, kortingen op belasting. En 'peilingen', statistieken, 'experts', columnisten en praatprogramma's om ons van het kastje naar de muur te sturen. 'Polarisatie' is geen punt van zorg voor 'Wallstreet', maar brandstof voor de geldpers. Het zou een regelrechte ramp zijn voor 'Wallstreet' en 'The City' als er vrede uit zou breken, we elkaar de hand zouden reiken, en elk onze eigen weg zouden gaan. Daarom is dat artikel waar ik naar verwees, over de geschiedenis van het geld, zo'n onontbeerlijk stuk kennis.

 

Beleid dat totaal uit de klauw loopt is deels een gevolg van al eerder gestichte chaos, en het opgekweekte wantrouwen binnen de maatschappij. Maar anderzijds is het ook functioneel, waar compleet idiote, totaal van de pot gerukte 'experts' met 'oplossingen' aan komen dragen die volledig in strijd zijn met alles wat we weten, kunnen, en onze eigen menselijke natuur. Ze pleiten in het verlengde van hun 'voorstellen' niet voor tolerantie, respect voor feiten en de argumenten van anderen, maar slechts over technieken en modellen die ervoor dienen te zorgen dat de 'achterblijvers' ook worden opgeveegd en 'meegenomen'. Naar het altaar van hun Satanische religie waarin alles en iedereen een 'commodity' is, en harmonie, vrede, tolerantie, respect en begrip het tegenovergestelde betekenen van wat ze voor mij betekenen, als exponent van een wereld die nog streefde naar de emancipatie van de mens, door kennis en vaardigheid te ontwikkelen, en niet op golven gemeenschapsgeld voorrang te regelen voor selecte groepen. 

 

Het is zeker niet ondenkbaar dat nog grotere gedeelten van het internet dan nu al het geval is in praktische zin onbereikbaar worden, door oprukkende censuur. Niet noodzakelijk geautoriseerd door enige overheid, maar gesanctioneerd door 'Wallstreet' en 'The City', onder gelijktijdig 'gericht' adverteren met uitgesproken politieke boodschappen, bedoeld om verder te polariseren en argwaan te kweken. Waar ik recent schreef over 'Google-advertenties' waarin een 'blog' wordt aangeprezen waarin het Kremlin wordt weggezet als een moordmachine, kan de opzet nauwelijks zijn om te trachten mij te overtuigen. Niet omdat ik uitgesproken 'pro-Kremlin' ben, of rondloop met de illusie dat Russen betere mensen zijn dan wij, waar onze eigen regeringen ook hun hand niet omdraaien voor moord en doodslag, maar omdat ik het bezwaarlijk vind dat er geen bewijs wordt getoond, en omdat ik op de vraag 'Cui Bono' bij anderen uitkom dan het 'Kremlin'. 

 

Als er dus sprake is van 'targeted advertising', dan moeten ze óf nog eens naar hun algoritme kijken die bepaalt dat ik vast wel behoefte heb aan die advertentie, óf het is de vooropgezette bedoeling om mij boos te maken, op te hitsen, door alle leugens die ze mij 'in het gezicht' duwen. Ook dan moeten ze nog even terug naar de tekentafel, want ik laat mij de kop niet gek maken door die 'schavuiten'. Ik houd mijn hoofd erbij. Onder geen beding wil ik eindigen als handelswaar. Dat betekent helaas dat er een niet geringe kans is dat u dit blog op enig moment moet missen, omdat het onvindbaar is geworden, of omdat de stekker bij de 'provider' eruit is getrokken in opdracht van iemand die al die 'kleffe' verhalen over zelfstandige, autonome mensen in een vrij land, met een bescheiden overheid die dienstbaar is aan de burger, maar ook zorgt voor vrede, veiligheid, goede infrastructuur, vrijheid van meningsuiting, een degelijk fundament van algemene zorg, binnen een bescheiden, en begrijpelijk wettelijk kader, en met een stabiele munt, niet langer tolereert. Het leidt af van de noodzaak om het militair-financieel-media complex van vers kanonnenvoer te voorzien. En dat laatste kan ik niet ontkennen, maar daar ben ik trots op.

Go Back

Comment