Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Gegoed

Wat de regering wil dat weten we nou wel, maar wat wilt u?

 

VVD-ers die ontevreden zijn over het 'stikstofbeleid' zeggen hun lidmaatschap op. Kiezers die ontevreden zijn komen niet meer opdagen bij verkiezingen, of ze stemmen 'tegendraads', de zogeheten 'proteststem'. Zelf stemde ik bij de laatste landelijke verkiezingen op één van laatste opzichtig integere politici met een 'voorkeursstem', met als gevolg dat hij de partij uitgewerkt werd, en er tijdens de 'formatie' werd gezocht naar een 'functie elders' voor die lastpak. 

 

De 'formatie' zelf belandde daardoor enige tijd in een impasse, waarna de partijen die daarvoor reeds 'om de tafel zaten' alsnog akkoord gingen met het uitvoeren van de plannen die in 'Davos' en 'Brussel' zijn voorgekookt. Er kwamen nieuwe ministeries, meer ambtenaren, en voor twee miljard aan 'consultants' om het pad naar de 'Big Reset' te effenen. Alsmede nóg meer 'sancties' tegen Rusland om ons af te sluiten van olie en gas, en tal van andere grondstoffen die we nodig hebben voor de 'Energietransitie', die daardoor krakend vastloopt. 

 

'Alles Elektrisch' was altijd al onhaalbaar door een ontoereikend netwerk, waardoor er geen ruimte meer is om nóg meer 'zonnepanelen' toe te voegen, omdat de boel dan smelt op een zonovergoten dag, als de stroom waar niet onmiddellijk vraag naar is niet kan worden opgeslagen, met 'Black-Outs' als gevolg. Tegelijk kan dat netwerk ook de groeiende vraag niet aan als iedereen een 'laadpaal' voor zijn of haar auto nodig heeft, elektrisch gaat koken, en een warmtepomp installeert zoals de 'Covid-Koning' wil die na dat succes in het vorige kabinet is doorgeschoven naar 'dealer' in warmtepompen en woningnood. 

 

Nou kan ik niet weten wat u wél wilt, maar het komt mij voor dat u droomt van een leven als 'Gegoede Burger'. Dat was ooit de prikkel voor 'Arbeiders' om zich politiek te verenigen, en vakbonden op te richten, die ervoor moesten zorgen dat de welvaart eerlijker zou worden verdeeld. Hoe mooi was het leven van de 'Gegoede Burger' niet, die voldoende verdiende om een huis te kopen, in comfort te leven, met een goed verzorgde 'Oude Dag', en de luxe van een vrouw die niet hoefde te werken voor een 'Baas', terwijl de kinderen een goede educatie tegemoet konden zien, goed te eten kregen, en goede medische zorg indien nodig. 

 

Dat ideaal leek tijdloos, zij het dat de technologische vooruitgang het wensenlijstje gaandeweg langer maakte. Een auto, een televisie, vakantie, vertier. En nadat we afscheid namen van de arbeider als de burger die de spullen produceerde die we nodig hadden, terwijl we nu bouwers het bouwen onmogelijk maken, en de landbouwers die ons voedsel produceren uitkopen, bemerken we dat ons 'koophuis' niet van ons is, maar van de bank waar we onze hypotheek hebben afgesloten. Het is inmiddels onbestaanbaar dat één van de echtelieden (m/v) thuis zou blijven met maar één kostwinner. Het geld dat we gespaard hadden voor onze verzorgde 'Oude Dag' wordt wegbelast, en verdampt door gierende inflatie en gemanipuleerde rente. Naast de schulden die we als consument en student hebben opgebouwd, zijn we begraven onder de schulden die de regering heeft opgebouwd om al die oorlogen ver van ons bed mee te bekostigen, en 'Mondkapjes-vrienden' mee te betalen. Een auto bezitten wordt opzettelijk onbetaalbaar gemaakt, en er in rijden kunnen we ons al helemaal niet meer veroorloven nu de regering ons heeft afgesneden van betaalbare olie, ondanks het gegeven dat die auto vier of vijf keer zuiniger is dan in de tijd dat je nog vrij kon dromen over, en sparen voor dat leven als 'Gegoede Burger'. Terwijl de auto onbetaalbaar wordt, geldt dat ook voor vliegen en het openbaar vervoer, dat daarnaast met elke nieuwe dag bovendien onbetrouwbaarder wordt.

 

En is het niet ironisch dat op het moment waarop alle productiewerk richting 'Lage Lonen Landen' ging, de kanteling plaatsvond die van 'Gegoed' maakte dat je 'Werk' had? 'Betaald Werk', om precies te zijn. Aanvankelijk met als argument dat je meer 'financiële armslag' had als beide echtelieden 'Werkten' tegen 'Betaling'. Maar binnen de kortste keren werd alles duurder, en moest je betalen voor alles wat voorheen niets kostte, zoals leren of studeren, fatsoenlijke zorg, de gemeentereiniging en afvalverwerking, en noem maar op. En paste je voorheen zelf op je kind, dan was je daar nu ineens een smak geld voor kwijt. Mopperkonten gromden dat we 'de Chinezen' spekten, maar wie verder keek dan de neus lang was, zag westerse banken en schimmige 'Grootaandeelhouders'. En politici die beloond werden met een 'BullShit'-baan bij de bedrijven die ze als politicus hadden geholpen. 

 

Inplaats van allengs minder te hoeven werken dankzij de automatisering en robotisering, kwam er steeds meer 'Werk', 'Betaald' of 'Gesubsidieerd', en werden de pensioengerechtigde leeftijd opgetrokken, en de pensioenen 'geplukt'. Voor de triljarden vretende oorlogen en 'Regime Change Operaties' in landen waar we niks te zoeken hadden, aangevuld met 'Ontwikkelingshulp' en 'Onderzoek' in de 'Derde Wereld', waar lokaal niemand beter van werd, maar liepen directies en eigenaren van de 'bedrijven' en 'organisaties' die de contracten en subsidie opzogen binnen. Helemaal toen ze de 'Legale Slavenhandel' ontdekten in de vorm van 'Vluchtelingenhulp', met miljoenen die van huis en haard werden verdreven door onze eigen bommen, granaten, kogels en terroristische 'vrienden' die we gebruikten voor onze 'Proxy Oorlogen'. 

 

Dat 'Verdienmodel' ligt nu aan gruzelementen. Wat er rest aan 'Gegoede Burgerij' staat op de nominatie om eveneens onteigend te worden. Gestript door geldontwaarding, kostbare verplichtingen opgelegd door de regering, en institutionele bestuurlijke chaos en willekeur. 'Positieve' discriminatie die moet voorkomen dat de beste man/vrouw op de juiste plek terecht komt garandeert dat. En sloten belastinggeld die met miljarden tegelijk wegvloeien richting afvoerputje om uiteenlopende frivoliteiten mee te betalen. Elke nieuwe dag meldt uw krant, uw televisiezender, uw politieke partij, dat we niet mogen klagen, want we hebben 'Werk'. Zo bezien is het extreem ondankbaar dat sommige mensen zoveel ophef maken over de tijd van de slavernij, toen iedere slaaf en slavin, van jong tot oud, 'Werk' had. Ik zag een artikel voorbijkomen over een gezin dat al jaren in de 'Schuldhulp' zit. Iedereen die zich ermee bemoeid heeft is er beter van geworden. Hun schuld is echter nog net zo hoog als aan het begin. Maar ze mogen niet klagen, want ze hebben 'Werk'. 

 

Go Back

Comment