Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Gastvrij

Perceptiemanagement is een lucratieve handel.

 

Zeker nu de NAVO er haar 'core business' van heeft gemaakt. Daar zien ze de strijd om uw brein, uw perceptie van de werkelijkheid, als het nieuwe front. Wat waar is, of onwaar, en wat feitelijk juist, of onjuist is, is niet langer belangrijk. Het gaat erom wie de controle heeft over uw 'grijze cellen'. 'Perception Warfare'. 

 

De NAVO staat daarin niet alleen. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze 'trendvolgers' zijn. Intern is er in militaire kringen enige huiver om 'menswetenschappers' de sleutels van de wapenkast te geven. In de commentaarsectie onder mijn bijdrage 'Teugels', over Youp's mobilisatie in de strijd tegen de 'Wappies', ontspon zich een vruchtbare dialoog tussen Willem, een lezer die ik niet persoonlijk ken, maar die vaker nuttige feedback geeft, en mijzelf, wat culmineerde in de vraag hoe je mensen met het hart op de juiste plek de schellen van de ogen kunt doen vallen. Deze bijdrage is een poging om de weg te duiden die ik zie. Maar ik geef toe dat het een 'geitenpaadje' is onder de omstandigheden.

 

Ik hoop dat u de tijd vindt om dat artikel waar ik hierboven naar link te lezen. Merk dan ook op dat ons eigen land vorig jaar een bijdrage leverde door het NAVO-apparaat op het spoor van de 'Wappies' te zetten door de militaire organisatie te mobiliseren in de strijd tegen 'Covid'. Het is geen nieuwe observatie, maar voor die 'menswetenschappers' die willen bepalen hoe u denkt, is alles een oorlog. Sterker nog, ze zijn waanzinnig trots op zichzelf als hun inspanningen ervoor zorgen dat de wapens slechts sporadisch ingezet worden, en iedereen die ertoe doet tot het inzicht is gekomen dat het niet gaat om produceren, handelen, consumeren, en het bezit van het land, de productiemiddelen, of de grondstoffen, maar dat je je meester moet zien te maken van het brein van de mens. 

 

Volgens mij ben je dan goed gek. 

 

De website waar dat artikel op verscheen, wordt getypeerd als 'extreem-links' op websites, en in publicaties die zijn ingehuurd om die 'Perception Warfare' tot een goed einde te brengen. Al kan niemand een uitkomst geven die kan worden gezien als een overwinning, en stellen de mensen die er nu druk mee zijn zelf ook in alle openheid dat er geen sprake kan zijn van een wapenstilstand, of vredesverdrag. Het is, net als de 'War on Terror', en al die andere 'oorlogen', tegen drugs, armoede, covid en noem maar op, een 'Eindeloze Oorlog'. De bron die blijft geven. Tot het geld op is. En daar zitten we angstaanjagend dicht bij. 

 

Voor de goede verstaander: Het geld is nooit 'op', maar als alles onbetaalbaar wordt gemaakt door een overheid die 'investeert' in onproductieve, geldverslindende vingeroefeningen zoals die 'Eindeloze Oorlogen', terwijl ze de productie, verbouw van gewassen, exploitatie en handel op alle denkbare manieren frustreren, zodat je blijft zitten met een bevolking die niet productief is, maar een wapen in de strijd om uw en mijn brein, dan ziet het er beroerd voor ons uit. De regelmatige bezoeker van dit blog zal beseffen dat ik dit niet zie als een nieuwe ontwikkeling. In mijn bijdragen over het 'WEF', en wat de 'Klimaathysterici' willen, of de 'Dierenrechten-activisten', en de liefhebbers van 'Shownieuws', of het politieke 'Identity'-theater dat meer kapot maakt dan je lief is, heb ik steeds hetzelfde patroon blootgelegd. 

 

Hier 'menswetenschappen' genoemd gaat het in feite over het hele bouwwerk dat ik doorgaans aanduid als 'consensus-wetenschap', wat geen wetenschap is, maar een religie die bij gelegenheid wel gebruik maakt van wat de wetenschap voortbrengt, als het in hun straatje past. Anders negeren ze het, verdraaien ze het, of censureren ze het, zodat je er geen kennis van kunt nemen. Uw en mijn lot interesseert hen helemaal niks, ook al beweren ze exact het tegenovergestelde. Wat ze doen is amoreel, en wat ethisch is, en wat niet, dat dicteren ze zelf, maar daarin zijn ze van rubber. Amoreel staat bij hen voor 'wetenschappelijk'. En het verklaart ook waarom het hen niet uitmaakt of 'links' aan de winnende hand is, of 'rechts'. 'Blank' of 'Zwart'. 'Man' of 'Vrouw', 'Hetero' of 'Homo'. 'Onder' of 'Boven'. Ze 'managen' de oorlog. 

 

Voor mij is die website niet 'extreem links', maar gewoon rationeel en gezond in de weer met het blootleggen van bedreigingen voor onze samenleving, onze toekomst, onze welvaart. Ik wijs er daarom nog maar eens op dat 'links' en 'rechts' niet meer bestaan, anders dan als een nuttige fictie voor de 'managers' van onze perceptie. De kudde die zij 'managen' omvat mensen die zichzelf typeren als 'links', en mensen die zich typeren als 'rechts'. De 'managers' maakt het niks uit. Ze voeden elk exces, elke 'complot-theorie', elke waan. Hun strijd is met de realisten. Met de individualisten. Met de productieven. 

 

Waar ze bang voor zijn, is dat de bevolking ontdekt dat de vijand geen vijand is. Dat de gevaccineerde ook iemand is met angsten die hem of haar vatbaar maken voor een invasie van het brein, niet anders dan de 'Wappie'. Wat niet mag gebeuren, wat hun grootste angst is, is dat de 'Wappie' en de gevaccineerde samen de wetenschap ontdekken, en de bewijzen dat ze om de tuin worden geleid door cynische 'menswetenschappers' en 'Influencers' die hun ziel hebben verkocht aan de hoogste bieder. Want lees dat artikel, en zie hoe er wordt geleurd met lucratieve contracten en de gebakken lucht van 'Intellectueel Eigendom', wat je niet kunt eten, je kunt er niet in wonen, het houdt je niet warm, en je kunt je er niet mee verplaatsen. 

 

Producerende landen en volkeren zijn nu het primaire doelwit, terwijl in het westen alles 'smelt'. Omdat onze 'managers' als boodschap hebben dat zij de brengers zijn van het 'Licht', is China de 'Dark Side', waar dat land zich verzet tegen een rol als fabriek van de wereld, met krokant gebakken idiotie als beloning. Of, in hun woorden: 'Hou op met die James Bond film!'. Kunnen we dat nog wel? Of is de controle over ons brein al zo ver doorgeschoten dat we weerloos zijn? 

 

Van mij mogen de NAVO, het WEF, en hun visvijvers, 'Big Tech', de 'sociale media', de farmaceutische industrie, de gevestigde media en het 'politieke bedrijf' dat zich meester heeft gemaakt van de bestuurlijke organen, en dat zich als 'War Party' heeft gemanifesteerd, vertrekken. Hoe regel je dat? Wat is een juist antwoord op hun wens om uw en mijn brein te bezitten? De controle weer terugnemen. Toch? We hoeven niet te onderhandelen over een vertrekregeling. Laat ze afdorren. Lul maar lekker verder, in je 'consensus echoput', maar ik denk wel weer ouderwets voor mijzelf, dank u. Ik maak mij geen illusies. Maar ik realiseer mij dat een opstand kansloos is, omdat het hen in de kaart speelt. Verdeel, en heers. Het enige wat hen schade kan berokkenen, is solidariteit, en een hernieuwde focus op wat écht belangrijk is. 

 

De Luitenant-kolonel die te gast was bij de dames van 'GoedeMorgen Nederland' is niet uw vriend. Hij kan het wel worden, als hij beseft dat zijn rol in dat programma die is van 'perceptie manager' en zijn brein al in het schaaltje ligt. 'Gestekkerd'. Ik hoor het hem zeggen in dat programma, op de vraag of 'militair' nou een typisch mannenberoep is. 'Integendeel!', riep hij uit. 'Het product is de veiligheid van het land, en dat gaat mannen én vrouwen aan!' Zoals ik zeg: 'Gestekkerd'. Ingeplugd in de 'Cognitive Warfare'-modus. Een hybride. Nauwelijks nog mens, afgezien van enkele fysieke functies. Maar overigens volledig programmeerbaar. Het was een trieste aanblik. Vol weerzin vertelde hij over de 'Pashtun-code' waar hij in Afghanistan mee was geconfronteerd. Gastvrijheid voor reizigers als een erecode. O horror! 

 

En voordat u probeert mijn brein te 'hacken' door op te merken dat we toch juist bijzonder gastvrij zijn onder de hoede van onze 'managers', wijs ik nog even op 'reizigers'. Intellectueel, en fysiek. Ze blijven niet. Ze komen voorbij, krijgen een vriendelijke ontvangst, en vertrekken weer. Zonder je brein mee te nemen, je land te confiskeren, je grondstoffen te jatten, corrupte bestuurders aan te stellen, of de buren een kopje kleiner te maken.

Go BackComment