Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Feiten en Vragen

Waar denkt u aan als u de naam ‘Lange Frans’ hoort vallen?

 

Vermoedelijk is het woord dat bij u opkomt iets in de geest van ‘Kierewiet’. Want de complotten die hij uitvent zijn niet gangbaar. Complotten die worden uitgevent door de ‘Gevestigde Jongens’ slikken we echter als zoete koek. Het gaat erin als Gods woord in een Ouderling. Hoe minder bewijs, hoe beter. Waarmee ik niet zeg dat ‘Lange Frans’ de verkondiger is van de ‘waarheid’, en dat degenen die hem onder vuur nemen allemaal malloten zijn. Evenmin zult u mij horen zeggen dat de waarheid wel ergens in het midden zal liggen. 

 

Wat u mij hoort zeggen, is dat er geen ‘Links’ meer is, geen ‘Rechts’, en dus ook geen ‘Midden’. Het is meer oersoep. Een ‘knotsgekke’ wereld waarin we volledig op onszelf zijn teruggeworpen, en haast op de tast onze weg moeten zien te vinden. Van ‘Verdachte’ bronnen weet je dat ze zo nu en dan lariekoek verkopen, en dat maakt het ‘kleurrijk’ in een stabiele wereld, die daardoor niet ‘saai’ is. Maar als ook de ‘Onverdachte’ bronnen aan de lopende band lariekoek verkopen, wordt het penibel. Dan heb ik het niet over doelbewust liegen, en ‘Deep Fake’, maar over mensen waarvan je verwacht dat ze je geen knollen voor citroenen verkopen, maar ondertussen toch de grootst mogelijke kolder uitkramen, omdat ze menen dat van hen verwacht wordt dat ze het gepeupel ‘zekerheid’ bieden. Het effect is een optreden van de ‘Snollebollekes’. Massaal van ‘Links’, naar ‘Rechts’. En ‘Stop!’ En daar gaat ie weer, van ‘Links’ naar ‘Rechts’. 

 

In die ‘Culture War’ van ‘Lange Frans’ versus de ‘Snollebollekes’, om die beeldspraak maar even aan te houden, ga ik mijn eigen weg, voorzover mogelijk. Daarin ben ik allerminst de enige. Vele kiezen ervoor om met omtrekkende bewegingen uit het gewoel te blijven. Ik ga er dwars doorheen, in die zin dat ik u hier probeer te voeden met informatie die u kunt gebruiken om u staande te houden in al het geweld, en waar ik niets dan vragen heb, en geen genoegen kan nemen met de beschikbare antwoorden die opborrelen uit de oersoep, stel ik die ook. Die attitude is de enige volwassen, en verantwoordelijke manier om op de been te blijven. 

 

Een jaar lang ‘Intelligent’ in polonaise van ‘Links’ naar ‘Rechts’, en van ‘Voor’ naar ‘Achteren’ hossen maakt vooral duidelijk dat er ontstellend veel onduidelijk is als het over ‘Covid’ gaat. Zelf houd ik mij aan de ‘geest’ van de op enig moment geldende regels, waarmee ik vooral gevaar voor anderen tot het uiterste minimum tracht terug te brengen. Mijn vrouw en ik zijn op eigen kosten getest op antilichamen (hadden we niet), en getest op ‘Covid’ voor we de landsgrens passeerden, om zeker te stellen dat we niet degenen zouden zijn die ‘Covid’ zouden importeren in een gebied waar dat virus nog steeds een unicum is. Ik lees nog steeds alles over ‘Covid’ en wat er omheen hangt, maar ben wel klaar met de van ‘Links’ naar ‘Rechts’, van ‘Voor’ naar ‘Achteren’ berichtgeving in de ‘Gevestigde Media’. 

 

Wel probeer ik zicht te krijgen op de ‘zender’ van bepaalde informatie. En als het over de medische kanten gaat, dan ben ik terughoudend, en vergelijk ik uiteenlopende bronnen van artsen en specialisten, ‘Gevestigd’ en ‘Kritisch’. Als een neuroloog als Jan Hommel uitleg geeft, en toelicht welke vragen hem nog kwellen, dan neem ik dat in mij op, en probeer ik elders artsen te vinden zoals Tom Cowan, die antwoorden hebben, of nog meer vragen die aansluiten bij wat Jan Hommel schrijft. Beiden maken zich zorgen over de laksheid bij hun eigen collega’s, die zich niet of nauwelijks op de hoogte stellen van de meest recente ontwikkelingen op medisch gebied. En het gaat snel! 

 

Wat mij opvalt, dat is dat veel informatie die helemaal niet verborgen wordt gehouden door de autoriteiten, of de producenten, toch niet zichtbaar zijn in het ‘publieke domein’, omdat de ‘Gevestigde Media’ en de dienstdoende politici er de aandacht niet op vestigen. Als Bill Gates, de ‘Man achter Moderna’, stelt dat het zijn visie is om een ‘Operating System’ te maken dat werkt via gemodificeerd RNA, dan is dat geen ‘Complot’, want het staat openlijk op de website van ‘Moderna’. En zowel de WHO als Dr. Fauci, en anderen, hebben in klare bewoordingen duidelijk gemaakt dat wat nu als ‘vaccin’ in omloop wordt gebracht ons niet immuun maakt. Ook na inenting kun je nog steeds besmet raken, en ‘Covid’ verspreiden. In Israël is dat ook aangetoond. Ook na dat tweede ‘shot’ bent u niet immuun, volgens de mensen die het weten kunnen. Het enige (verwachte) effect is dat de symptomen milder zijn. Gemiddeld genomen. 

 

Zoals ik eerder schreef, wordt dat een enorme kater, als straks blijkt dat de ‘maatregelen’ van kracht blijven, als je in de veronderstelling leeft dat we weer verder kunnen met ons leven zoals we gewend waren, om snel de opgelopen schade weer in te halen. En dat terrein van de zorg en de gezondheid is niet het enige terrein waarop ons nog wel wat minder plezierige verrassingen te wachten staan, zo valt te vrezen. Goed onderbouwde kritieken zijn soms lijvige epistels, met veelal nog wel wat termen die enige uitleg behoeven. Maar wie afhaakt bij van ‘Links’ naar ‘Rechts’, en van ‘Voren’ naar ‘Achteren’, of verhalen over een platte aarde en ‘Aliens’ die ons in de tang hebben, houdt tijd genoeg over om ze te lezen. Maar omdat niet iedereen bereid is de ‘Feestzaal’ van de ‘Gevestigde Jongens’ te verlaten, omdat het er zo gezellig is, en het toch niet ‘onwaar’ kan zijn als iedereen hetzelfde vindt en weet, of om het ‘Complot-hol’ te verlaten waar je volop spannende verhalen hoort, en samen kunt huiveren, wordt het wel een enigszins eenzaam bestaan. 

 

Dat laatste wordt uiteraard nog versterkt door de nu razendsnel om zich heen grijpende censuur, die de feestende, maar ook doodsbange meute moet beschermen tegen de spannende verhalen, maar meer nog, naar het zich laat aanzien, tegen mensen die rigoureus wetenschappelijke oplossingen nastreven, en geen genoegen nemen met ‘wetenschap’. Er zijn nu verscheidene mensen overleden kort na te zijn gevaccineerd, waarbij nog onderzocht wordt of er een verband is. Bij bejaarden in Noorwegen zou het uiteraard best een ongelukkig toeval kunnen zijn, maar bij een verpleegster van eenenveertig in Portugal frons ik toch de wenkbrauwen. Uiteindelijk kun je er een rekensom op loslaten, als je weet hoeveel mensenlevens er juist gespaard worden door dat ‘vaccin’, maar dat is niet bekend. Daar was het voortraject niet op ingericht. 

 

Laat mij tot slot nog eens onderstrepen dat ik niet obstinaat tegen de ‘maatregelen’ in ga, dat ik een mondkapje draag waar dat vereist is, dat ik aan ‘social distancing’ doe, de omgang met ‘derden’ beperk, en dat ik mij realiseer dat er mensen overlijden na te zijn geïnfecteerd met ‘iets’ dat we ‘Covid’ noemen. Maar als ik lees dat simpele, ruim voorradige, niet door ‘rechten’ belaste medicijnen die bedoeld zijn om parasieten te bestrijden in klinische tests succesvol zijn, dan begrijp ik de keuze voor een peperdure, ingewikkelde, niet goed houdbare, inderhaast ontwikkelde profylaxe niet, temeer daar er vaccins op de markt zijn die een fractie kosten van wij persé willen. Hoe moet ik dat zien? Wie kan mij bijlichten? 

 

Als u pertinente fouten ontdekt in mijn lezing van de bronnen die ik aanhaal, dan waardeer ik het zeer als u mij daar opmerkzaam op wilt maken. Voor het overige moet u bij de aangehaalde bronnen zelf zijn waar het vakspecifieke kennis betreft. Het zijn geen anonieme bronnen, en ze wekken de indruk gretig te zijn en graag te willen leren van anderen voorbij de gemakzuchtige consensus. En feiten gaan uiteindelijk boven meningen. 

 

PS: Het is allerminst mijn bedoeling ‘Lange Frans’ of de ‘Snollebollekes’ in hun artistieke kwaliteit af te serveren. Daar gaat deze bijdrage niet over.

Go Back

Comment