Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Euro

Hoe zit het nou met die 'Euro'?

 

Er zijn zorgen. Grote zorgen. Maar er zijn zorgen over het hele financiële bouwwerk wereldwijd, vooral door de hoge schulden van westerse landen. Schulden van de overheid, schulden van bedrijven, en schulden van particulieren. Wiens schuld is dat? In DEZE video praat Pieter Omtzigt u bij over de problemen, in een nagenoeg lege vergaderzaal van de Tweede Kamer, waar je zou willen dat het hele 'speelveld' zich zou verdringen om dat 'college' van Omtzigt te mogen volgen.

 

Zijn tegenspelers zijn Dassen van 'Volt', die er totaal niets van begrijpt, en ook niet de indruk wekt het te willen begrijpen, waar hij Omtzigt in zijn eigen spreekbeurt daarna uitmaakt voor een 'Populist', waarop hij van kamerlid Stoffer van de SGP een draai om zijn oren krijgt, en Baudet die een beetje loopt te zuigen, waar 'Forum' van Omtzigt wil horen dat hij Nederland uit de 'Euro' wil hebben. Ik ben er niet zeker van of Baudet ook begrepen heeft waarom dat een knap dure vergissing kan zijn, als we vervolgens bij de kassa mogen 'afrekenen', waar ons land mede-verantwoordelijk is voor collectieve schulden van de ECB. Naar schatting honderdduizend Euro per Nederlands gezin, volgens Omtzigt. En hij heeft er wel kijk op, anders dan het gros van de 'woordvoerders' van de uiteenlopende partijen, waarvan het merendeel overigens verstek liet gaan in de 'collegezaal' bij de spreekbeurt van Omtzigt, zoals de beelden laten zien.

 

Nou weet ik dat kamerleden niet lijfelijk aanwezig hoeven te zijn in de vergaderzaal, om vanuit hun eigen vertrekken via het gesloten televisiecircuit te kunnen volgen wat er in de zaal gebeurt, maar ik vrees dat het gros druk was met 'Tik-Tok'-filmpjes opnemen, of kijken hoe de conculega's zich presenteren op dat medium. Je kunt niet op een bierviltje alle voordelen en nadelen van de 'Euro' in kaart brengen, en dat ga ik hier ook niet proberen te doen. Waar Omtzigt volkomen terecht op hamert, is dat akkoorden, afspraken en grenzen steeds weer worden geschonden. Zelfde patroon als rond dat 'Minsk-Akkoord', toezeggingen dat de NAVO niet in oostelijke richting op zou schuiven, en elk verdrag, of internationale wet die het westen aan de laars lapt. Waarmee ik slechts wil aangeven dat het probleem dieper zit dan dat er landen zijn die geneigd zijn de grenzen op te zoeken, omdat een beetje meer geld voor 'leuke dingen' de smeerolie is waarmee ze hun eigen herverkiezing veilig hopen te stellen. 

 

Beleid maken voor de toekomst in zo'n 'Speeltuin' is ondoenlijk. En Omtzigt werkt graag met modellen om de gevolgen van beleid in beeld te krijgen, maar als niemand zich houdt aan de afspraken hoef je er niet eens aan te beginnen zo'n model te maken. Gelukkig is Omtzigt zich terdege bewust van de beperkingen van het werken met modellen, in tegenstelling tot kamerlid de Groot van D66, die helemaal van deze tijd is, waar dat wat wettelijk is vastgelegd hem niets interesseert, en hij niet begrijpt dat je met een generaal model niets kunt zeggen over specifieke gevallen. Hij wil boeren onteigenen, en snel een beetje! Bom erop! 

 

Op dit blog schrijf ik zelf al vele jaren over ontwikkelingen in de economie, en over 'Europa', waarbij ik van mijn kant onverdroten blijf hameren op de noodzaak om de 'EU' bij de les te houden, en niet af te laten dwalen richting 'regelgeving' die kostbaar, en contra-productief is. Dat 'productief' dan letterlijk, waarbij ik wil zien dat geldstromen het economische fundament onder 'Europa' ten goede komen. Infrastructuur, voedselvoorziening, woningbouw, betaalbare energie, en het terugdringen van de armoede en criminaliteit, bij oprechte pogingen om de goede relaties met landen om ons heen niet op te offeren aan machtsspelletjes en territoriale ambities. 

 

Zoals Omtzigt in zijn 'college' schetst, en volkomen terecht, lagen er bij de aftrap van de gezamenlijke munt goede, harde afspraken. Net als hij heb ik er begrip voor dat nood wet breekt. Maar net als hij erger ik mij eraan dat 'noodfondsen' en 'uitzonderingsmaatregelen' zonder verdere discussie een permanente status kregen. Ten tijde van de crisis rond de Griekse toetreding was voor mij helder dat een zusterpartij van het CDA, en de CDU/CSU, in dat land fraude had gepleegd, in nauw overleg met Amerikaanse banken, die de regering op het idee hadden gebracht van een dubbele boekhouding. Toen die partij werd afgelost door de 'Socialisten', en die het bedrog openbaar maakten, kregen zij de 'Zwarte Piet' toegespeeld. Destijds sprak ik mij ervoor uit dat de schuldige politici voor het gerecht gedaagd zouden worden om zich daar te verantwoorden, terwijl de EU als collectief de 'behulpzame' Amerikaanse banken de toegang tot de Europese markt zou ontzeggen. Daarna konden we praten over het kwijtschelden van schulden, waar ook de andere EU-landen die daardoor geraakt zouden worden, hadden zitten pitten, of aantoonbaar een oogje hadden toegeknepen. Zoals Duitsland dat graag een nieuw vliegveld bij Athene wilde bouwen, met EU-garanties, terwijl ze hadden kunnen weten dat er iets grondig mis was met de manier waarop de zusterpartij van Angela Merkel met de cijfers rotzooide. En dat het onfatsoenlijk was van een land als Nederland om rijke Grieken, en Griekse ondernemingen, onderdak te verlenen in hun belastingparadijs, ten koste van de Griekse schatkist. Maar daar ging het al mis, want Duitsland wilde niks afboeken, en Nederland wilde die 'vette' Grieken niet kwijt die de Nederlandse schatkist spekten zonder dat we er iets voor hoefden te doen, of te laten. 

 

Een nieuwe 'bankencrisis' tekent zich inmiddels af in de Verenigde Staten, waar de 'Silicon Valley Bank' struikelde, en viel. In ons eigen land zijn tot nu toe 103.000 ondernemers in gebreke gebleven bij het betalen van hun wegens 'Corona' uitgestelde belasting, terwijl de torenhoge energiekosten er bij diverse bedrijven flink inhakken. Hoeveel bedrijven uiteindelijk de Pijp aan Maarten zullen geven weet niemand, maar het ziet er niet gunstig uit, ook omdat de energiekosten naar alle waarschijnlijkheid nog spectaculair zullen stijgen, ook voor particulieren, als het 'prijsplafond' wegvalt, waardoor de vraag van die burgers terug zal lopen. Daarbij bedenken 'Den Haag' en 'Brussel' nog elke dag nieuwe regels, die hoge extra kosten met zich meebrengen, waar iemand in de zorg nu al veertig procent van de tijd druk is met de administratie, of daar iemand voor in dienst moet nemen. Zelfde verhaal in het onderwijs en tal van andere sectoren. Die moordende 'Overhead' is dodelijk. Het vertaalt zich nu al in hogere premies voor de zorg, en verzekeringen die je als particulier nodig hebt om niet te 'hangen' als het noodlot toeslaat, en de batterij van je elektrische auto spontaan vlam vat in de garage onder, of naast je huis. En meer van dat soort ongein.

 

Tegelijkertijd draait de regering uiteenlopende bedrijven die nog wel op eigen benen kunnen staan de nek om, om het 'Klimaat' te redden, of om de Chinezen of te Russen te treiteren, en is men van plan om een klein fortuin uit te geven aan wapens en explosieven ten behoeve van oorlogen die we niet kunnen winnen, al zouden we willen. Door te doen alsof, waar we zeggen geen Russische olie en geen Russisch gas meer te zullen importeren, maar in de praktijk alleen maar onszelf besodemieteren door diezelfde olie, en datzelfde gas, wel te willen kopen van tussenhandelaren die er een scheutje olie uit het Midden Oosten bij doen, of dat gas overladen in een andere tanker op 'neutraal' terrein, betalen we meer dan iedereen in de wereld, en maken we tussenhandelaren, niet zelden de grote oliemaatschappijen, waar ze eigenaar zijn van 'dochters' in uiteenlopende landen, stinkend rijk. 

 

De hele wereld keert zich vol walging van ons af, waar ze ons zien als huichelaars en daders, of als slaafse hielenlikkers die hun meesters in 'Wallstreet' en de 'London City' niet tegen durven spreken, en wegkijken als onze 'vrienden' de infrastructuur opblazen die ons toegang gaf tot dezelfde olie, en hetzelfde gas dat we nu gebruiken, maar zonder opslag voor de 'tussenhandel'. 

 

Samengevat is het probleem niet de 'Euro', maar onze kruiperigheid, en het gemak waarmee we ons op weg laten sturen om ergens een 'dichte gaatjespan' te scoren. We worden aan de lopende band 'bij de bok gedaan', en uitgelachen, maar we begrijpen niet waarom. Keer op keer vallen we terug op ons excuus dat we 'Goede Bedoelingen' hadden, en 'Ook een Mening' hebben waar rekening mee gehouden moet worden, al is het absurd wat we betogen, en kan het niet werken wat we voorstellen. Dan kijk ik naar u, meneer de Groot van D66, en naar u meneer Dassen van Volt. Ga het schoolgeld maar terughalen, want het is brandhout. 

 

Heeft Omtzigt, of heb ik zelf dan wel de kennis in huis om het allemaal feilloos te regelen? Nee, maar dat beweert Omtzigt ook niet, en ik al helemaal niet. Maar op het moment dat je de systematiek loslaat, akkoorden en afspraken geen betekenis meer hebben, en je op intuïtie aan knoppen gaat draaien waar met grote letters bovenstaat: 'AFBLIJVEN!', dan mag je blij zijn als je het er levend vanaf brengt. De 'Euro' is een ruilmiddel, in eerste aanleg bedoelt als een opslagmedium voor verrichte arbeid, waarbij de beloning wordt uitgesteld. Als je mensen berooft van die beloning, dan krijg je op zeker moment een stuk hout in je nek. Netjes vragen mag altijd, lenen om er iets nuttigs mee te doen zal als regel bespreekbaar zijn, zolang die arbeider voldoende overhoudt om van te leven. Maar je staat hem of haar in het gezicht te kwatten als je het eerst afpakt, daarna de helft in eigen zak steekt, om de rest vervolgens terug te geven als 'subsidie', een 'toeslag', of 'hulp'. 'AFBLIJVEN!', is niet van jou. Ga er maar voor werken! En prima als je een goede bestuurder bent, die weet waar hij of zij het over heeft, en die doet wat hij zegt, en zegt wat hij doet, maar anders opkrassen. Ga je moeder maar pesten!

Go Back

Comment