Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Doorgedraaid

Psychologie is een fascinerende hobby.

 

Sinds de oudheid dachten mensen na over ‘mentale processen’ die onze belevingswereld beheersen, en ons handelen inspireren. Het is, zelfs bij benadering, ondoenlijk om een overzicht te schetsen, of aan te geven op welk moment het een ‘broodwinning’ werd. De arts Sigmund Freud kent iedereen van naam, en de poster ‘What’s on a man’s mind’, ook omdat hij zo opzichtig liep te leuren met de invloed van de ‘libido’ als een soort sluipmoordenaar die onze ‘zuivere’ bedoelingen corrumpeerde. Dat was uiteraard in de tamelijk preutse intellectuele kringen van de ‘Betere Stand’ opzienbarend, al kun je je voorstellen dat het ‘werkvolk’ er niet van opkeek. Ook al omdat ze geen deelgenoot werden gemaakt van wat de Dr. had bedacht na het observeren van enkele markante patiënten. Maar daarnaast had hun ’StreetSmart’ overlevingsimpuls hen al wel het gereedschap aangereikt dat hen in staat stelde te beoordelen wanneer iemand ‘libido-gedreven’ handelde, en je beter uit de buurt kon blijven als je daar niet van gediend was. 

 

Daarmee serveer ik Sigmund Freud niet af als wetenschapper, waar hij beslist interessante thesen poneerde, waarvan delen ook wel aannemelijk gemaakt konden worden als een valide verklaring voor ‘mentale processen’ bij het publiek dat zijn werk bestudeerde, en voldoende tijd en geld had om zich te laten ‘analyseren’, maar het was allemaal niet exact. De pogingen om er een exacte wetenschap van te maken zijn een hopeloze mislukking, om niet te zeggen een gevaarlijke ontwikkeling. In tal van eerdere bijdragen op dit blog stond ik stil bij de sleutelrol van zijn neef Edward Bernays, maar ook zijn dochter, Anna Freud, vloog gevaarlijk uit de bocht. En het ging echt goed mis bij de introductie van het ‘behaviorisme’, dat zich afzette tegen de ‘zielenknijper’ Sigmund, en de hele studie beperkte tot een ‘Input/Output’-inventarisatie. 

 

Zelf mag ik ook graag ‘leuren’ met generalisaties om zekere ‘pathologische’ mensen met veel teveel invloed af te serveren, en zonder mijzelf op de borst te willen slaan mag ik wel zeggen dat ik vermoedelijk meer boeken, artikelen en ‘studies’ met een psychologische ‘inslag’ heb gelezen dan menig afgestudeerde psycholoog. Want natúúrlijk zijn die ‘mentale processen’ fascinerend, en zijn zekere begrippen bruikbaar in een dialoog over ons functioneren, zolang we ons bewust zijn van de beperkingen. In de combi met zuiver medische kennis zijn er tevens aantoonbare resultaten waar ‘gevaarlijke gekken’, mensen die een gevaar zijn voor zichzelf, en/of hun omgeving, geholpen konden worden. Wat anderzijds een doos van Pandora opende, waar psychiaters die zelf ‘gevaarlijk gek’ zijn ook levensgevaarlijke idioten kunnen maken van ‘lamme goedzakken’, met de juiste mix van therapie en ‘medicatie’. Wie wil weten hoe krankzinnig sommige psychiaters zijn, moet nog maar eens lezen wat er geschreven is over ‘MK-Ultra’, en de lange lijst van experimenten met ‘LSD’, of hoe ‘Ketamine’ van redelijk gecivilseerde medemensen gewetenloze vechtmachines maakt die van geen ophouden weten. 

 

Zeker in ons land, maar feitelijk overal in de ‘westerse’ wereld zijn drugs die tot doel hebben ‘mentale processen’ ingrijpend te veranderen, niet meer weg te denken. Zoals in mijn vorige bijdrage nog eens aangehaald, viert ook de overheid feest waar de ‘omzet’ mag worden opgeteld bij het ‘GDP’, waardoor de regering weer meer geld mag lenen. Volgens mij ben je een ‘lost case’ als je dat omarmt als overheid, ongeacht of dat komt omdat je als ‘leider’ teveel van de paddenstoeltjes hebt gesnoept, of dat je ‘mentale processen’ door jarenlange conditionering, op weg naar de toppen van de politiek, zo ernstig zijn aangetast, dat ‘logisch denken’ onbereikbaar is geworden. 

 

De inspiratie voor deze specifieke bijdrage vond ik in het Teletekst bericht over ‘onveilige situaties’ bij het ‘DWDD’-programma. Ik heb, zelfs bij benadering, geen idee wat de klachten precies zijn, maar iedereen die zich in ‘Hilversum’ meldt voor een baantje in die doorgesnoven media-fabriek, en denkt dat het een ‘veilige werkplek’ is, die is volledig losgezongen van elke realiteitszin. Er worden zelfs ‘Soaps’ gemaakt waarin dat ‘Sodom en Gomorra’ vol in de schijnwerpers wordt gezet als een ‘hilarische’ werkplek, vol overspel, ongewenste intimiteiten, drugs, intriges en tonnen ‘vlees’ om de ‘libido’ aan het werk te zetten. Lange lappen met ‘artikelen’ in de ‘Google-Feed’ die verwijzen naar waar ‘Nederland’ interesse in heeft, gaan over die wereld, en dan in het bijzonder de minder frisse aspecten. Ruzies, uitslaande branden, ‘medewerkers’ die elkaar voor rotte vis uitmaken, om een week later weer met elkaar tussen de lakens te duiken, en de ‘pikante’ plaatjes via ‘Instagram’, of enig ander ‘platform’, te delen met heel het Nederlandse volk. Enige immigrant die er vraagtekens bij plaatst krijgt, op kosten van de belastingbetaler, een ‘cursus’ aangeboden om hem of haar wegwijs te maken in onze hoogstaande ‘beschaving’, en hun kinderen worden, vanaf het moment dat ze het ‘Aap, Noot, Mies’ onder de knie hebben op school de wereld van de ‘libido’ gedomineerde ‘gender-verdwazing’ binnen gesleurd. 

 

Laat mij benadrukken dat ik zelf geen preutse ziel ben die zijn inspiratie haalt uit teksten die ons inprenten dat de ‘libido’ een stuk gereedschap is van de duivel, of iets in die geest. Allerminst. Daarnaast begrijp ik hoe belangrijk het is om te streven naar veiligheid in je eigen omgeving. Maar wat is dat precies? Wat u angstaanjagend vindt, vind ik slaapverwekkend, en andersom. In Amsterdam was een proef gestart met ‘preventief fouilleren’ die tot december zou duren. Iedereen in Nederland weet dat jongeren met messen een serieus probleem zijn, en dan duikt de politie op bij een ‘jongerencentrum’ om die jongeren op wapens te controleren, en vervolgens trekt de Burgemeesteres de stekker eruit, en maakt ze haar opwachting in het ‘jongerencentrum’ om excuses aan te bieden, omdat er klachten binnengekomen waren van jongeren die ‘erg geschrokken’ waren. Mijn klus valt op het dek als ik dat lees. 

 

Nou ben ik geen grote fan van ‘preventief fouilleren’, omdat ik meen dat we hier te maken hebben met falende ouders en scholen, in samenhang met de ‘verheerlijking’ van oorlog en geweld in de media en van overheidswege, en drugs en prostitutie als een ‘positieve’ bijdrage aan het ‘GDP’, waardoor jongeren beland zijn in hun eigen wapenwedloop. Ik aarzel daarbij om ‘falend ouderschap’ concreet te benoemen, maar als de moeder Burgemeesteres is, een knijterdrukke baan, en de vader doet ‘iets in Hilversum’, met zoonlief die door de politie in de kuif wordt gepikt omdat hij zwaait met een vuurwapen, dan is dat maatschappelijk een probleem. Niet dat ene incident. Maar op enig moment wordt de veiligheid van jongeren die gezellig een avondje naar hun ‘jeugdhonk’ willen nog slechts gegarandeerd als je maatregelen neemt om de wapens te onderscheppen. De psycholoog in mij zegt dat we onze prioriteiten niet langer correct hebben opgelijnd. Het is, in toenemende mate, een chaos in de maatschappij, maar ook, en daar is het mee begonnen, in ons hoofd. 

 

In ‘Trouw’ stond dat de wereld behoefte had aan meer ‘vrouwelijke leiders’. Iets wat de psycholoog Jordan Peterson in de uitzending bij Piers Morgan bestreed, op basis van onderzoek dat uitwees dat vrouwen ‘giftigcommuniceren, intolerant zijn, en de belangrijkste aanjagers van de ‘Cancel-Cultuur’. Kijk niet verder dan het ordinaire gedoe in de Tweede Kamer. Of de gretigheid van vrouwen op ‘Defensie’ om oorlog te voeren, en ‘Jan-en-Alleman’ van wapens te voorzien, en elk conflict dat met diplomatie opgelost zou kunnen worden escaleren tot een ‘Regime Change’ operatie, of openlijke oorlog. Peterson heeft daarvoor een eigen theorie, zoals hij verderop in dat interview ook voorlegt aan de kijkers, en zonder overigens te ontkennen dat de gesignaleerde ‘giftige’ communicatie bij mannen niet voor komt. Het is meer dat hij het beeld tracht te nuanceren van vrouwen als ‘empathisch bevlogen schepsels’, en dat is echt hoog tijd!

 

Het zal mij een zorg zijn of u mij nu wilt ‘Cancellen’ wegens ‘vrouwenhaat’, want dat onderstreept dan slechts wat ik zeg, en ongeacht of u een vrouw of een ‘solidaire’ man bent. Het is zelfs nog idioter, waar ‘vrouwenhaat’ als argument gebruikt wordt door mensen die ontkennen dat er zoiets zou zijn als een ‘vrouw’ of een ‘man’. Mij persoonlijk maakt het hoegenaamd niets uit of iemand zich wil ‘identificeren’ als een man, of een vrouw. Er zijn biologische kenmerken die mij inspireren tot het accepteren van twee ‘typen’ binnen de menselijke ‘soort’, en geen gebrek aan aanwijzingen voor het gegeven dat zekere biologische processen, al dan niet aangevuld met chemische substanties die we tot ons nemen, invloed hebben op ‘mentale processen’. Wetenschappelijk onderzoek naar de complexe interactie tussen ‘aanleg’ en bewustzijn, iets waar Freud mee worstelde, levert geen resolutie op waardoor we de mens kunnen reduceren tot een mechanisch, programmeerbaar stuk vee binnen de kudde. We hebben onze logische vermogens nu meer dan ooit nodig om het kapot geslagen fundament te reconstrueren, voordat we collectief gillend gek worden. 

 

Je staande houden in een ‘onveilige werkomgeving’ brengt het beste in de mens boven. Het is hét selectiemechanisme in de ‘Vrije Markt’. ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!’ Er zijn grenzen. ‘We know where your kids live’ kan niet. ‘Northstream won’t happen’ kan niet. En ik ben het er mee eens dat je mensen niet de stuipen op het lijf moet jagen omdat hun politieke keuzes je niet bevallen. Terwijl ik anderzijds van mening ben dat geen mens de macht van de overheid mag gebruiken om mensen het zwijgen op te leggen, of hen met militaire macht onze wil op te leggen. Al helemaal als die ‘wil’ te maken heeft met zulke schijnvertoningen als onze ‘genderdiscussie’ of de romantische verdwazing van ‘bevrijding’ van mensen die met wapentuig lopen te zwaaien en mensen onthoofden. Of in koelen bloede van het leven beroven, waar er weer filmpjes zijn opgedoken van Oekraïense militairen die Russische militairen die zich overgegeven hadden, liggend op de grond, een kogel door het hoofd joegen. En als ze dat deden ‘stijf van de Ketamine’, hen aangereikt door gewetenloze mensen met een medische achtergrond, houd dan maar op met de mobilisatie van psychologie om dat soort ontsporingen te ‘duiden’, tenzij je de focus verlegt naar die medicus, en het verknipte traject dat hij, of zij, aflegde tussen de ontsnapping uit de baarmoeder, en zijn of haar keuze om te ‘helpen’ bij de productie van gewetenloze vechtmachines.

Go Back

Comment