Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Doodgravers

Originele denkers leven niet bij de gratie van 'feedback'.

 

Ze zijn dun gezaaid. En impopulair in onze tijd, omdat men hen ziet als 'hautain'. Of 'elitair'. 'Onbereikbaar'. En daarmee zijn ze een gemakkelijk doelwit voor hun vijanden, die veel hebben geïnvesteerd in de verworven macht, omdat er niemand is die hen de helpende hand biedt als die macht wordt aangewend om hen de mond te snoeren. 

 

Daarmee is niet gezegd dat de originele denker het gelijk per definitie aan zijn of haar zijde heeft. Het kan origineel zijn, maar is het ook een inzicht dat kwalitatief met kop en schouders boven het 'maaiveld' uitsteekt? Is het niet een dwaling? Aantrekkelijk verpakte kolder? Is het niet volkomen terecht dat men hem of haar negeert? Dreigt er geen gevaar als we die originele inzichten serieus nemen? Is het niet veel veiliger om te werken met wat 'iedereen' belangrijk vindt? Is het wel uitvoerbaar?

 

Bij nadere beschouwing zijn veel originele gedachten ook niet origineel. Om niet te zeggen dat het eerder 'gerecyclede' inzichten zijn die juist weerstand oproepen omdat ze niet 'vers' zijn. Dat laatste is zeker het geval op dit blog, waar ik aan de lopende band teruggrijp naar bewezen praktijken en mij juist afzet tegen onbezonnen 'vernieuwingen'. Daarom zal de 'vernieuwer' die hier een kijkje komt nemen al snel de knop omdraaien, omdat het te 'conservatief' is, of erger. Die 'vernieuwers' hebben in ons deel van de wereld de wind mee. Het is echter een aperte misvatting dat ik op voorhand tegen vernieuwing ben. Ik stel alleen als voorwaarde dat het nieuwe niet slechter moet zijn dan het oude. En dat je niet onbezonnen dingen moet slopen als het nieuwe (nog) niet werkt. 

 

Dat laatste verwijst niet slechts naar functionaliteit, maar nadrukkelijk ook naar kosten. Mijn verzet tegen 'alles elektrisch', en de 'Groene Agenda' in het algemeen, is dat de functionaliteit lacunes vertoont, als je met je elektrische auto amper het naburige dorp kan bereiken voordat je opnieuw moet laden, in het bijzonder in de winter, met de verlichting aan, de ruitenwissers, de radio en de verwarming, terwijl zo'n oplaadbeurt verschrikkelijk tijdrovend is, en er amper 'snelladers' zijn in andere landen. Dan heb ik het nog maar niet over elektrische auto's met al wat oudere accu's. En dan is er nog de kwestie van het 'verbruik', als stroom gesubsidieerd is, terwijl het alternatief wordt misbruikt als melkkoe. Dan kun je nog tegenwerpen dat het beter is voor het milieu en het klimaat, maar dat is ook aantoonbaar flauwekul, waar honderd procent 'Groene Stroom' in een land als Nederland een illusie is.

 

Complexe materie los je niet op door een dogma van je favoriete oplossing te maken. Een model kan helpen inzicht te verwerven, maar mag nooit of te nimmer een substituut worden voor de werkelijkheid. In het bijzonder niet waar het de berekening van de totale kosten betreft. En dat laatste is voor mij een buitengewoon heet hangijzer. Als je allerlei subsidies voor actiegroepen, en geld voor juridische en bestuurlijke processen nodig hebt om een praktijk er doorheen te rammen, dan zijn dat kosten die bovenop de operationele kosten komen. De operationele kosten voor mij, als gebruiker, zijn niet beperkt tot wat ik kwijt ben als ik de rekeningen bij elkaar optel voor stroom, aanschaf, onderhoud en afdrachten in de vorm van wegenbelasting. Ook het complete waterhoofd dat nodig is om mij in staat te stellen om van 'A naar Beter' te komen met het aangeschafte product drukken uniek op dat product, en ook de subsidies moeten worden opgehoest. Dat een andere belastingbetaler opdraait voor mijn kosten, doet die kosten niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

 

Zelfde tragiek bij zoveel andere actuele 'dossiers'. Zoals Covid. Hoe je de kosten ook uitdrukt, in mensenlevens, of in kosten voor de zorg, of in kosten die een representatie zijn voor de nu al onmetelijke schade aan de economie, en de kosten voor het 'waterhoofd' waar het 'beleid' (of wat daar voor door moet gaan) worden gegenereerd, en het hele circus van de 'handhaving', het is nu al een astronomisch bedrag. En het einde is nog lang niet in zicht. De 'vernieuwer' zal zich met hand en tand verzetten tegen mijn kille observatie, al helemaal aan het begin van dit 'Covid'-avontuur, dat er eigenlijk maar twee opties waren: 'Lockdown' en uitstampen, of laat maar waaien. Sterker nog, de 'vernieuwer' zal wijzen op de banen die behouden zijn door een krankzinnige hoeveelheid 'gratis' geld, dat echter allesbehalve gratis is. En zich er zelfs over op de borst rammen, omdat een deel van de ten onrechte uitgekeerde bedragen nog terug zal vloeien naar de schatkist, en dat het ook een geweldige opsteker is voor de economie, omdat daarvoor weer duizenden extra mensen nodig zijn bij het UWV, die uit moeten zoeken welke bedragen nou terecht zijn uitgekeerd, en welke nog moeten worden teruggevorderd. Als het bedrijf tenminste nog bestaat tegen de tijd dat ze zijn uitvergaderd, en hun computerbestanden op orde hebben. 

 

De originele denker is alleen in de perceptie van de massa origineel, omdat hij of zij zich niet laat afleiden door discussies over randverschijnselen, of 'deeldiscussies', waarbij een complex probleem in mootjes wordt gehakt, die discussies een uitkomst geven, die echter samen met de uitkomsten van andere deeldiscussies een onuitvoerbare, en geldverslindende brij van initiatieven en voorschriften oplevert, waar dan weer oeverloos over moet worden geleuterd, omdat een kleuter kan zien dat het in zijn samenhang niet gaat werken. De oplossing van de 'vernieuwer'? Geef de 'Volksvertegenwoordiging' het laatste woord. Dan weet je tenminste zéker dat je met een politiek compromis blijft zitten dat werkelijk alles in zich verenigt waar een originele denker het zuur van krijgt. Het is onwerkbaar, peperduur, en frustrerend, omdat het effect exact het tegenovergestelde is van wat de burger verwacht. 

 

Vervolgens leidt dat weer tot een storm op de forums, in de sociale media, in de kranten, op de televisie, ieder met zijn of haar eigen deeloplossingen die nauw aansluiten bij het eigenbelang, en het eind van het liedje is totale chaos, geen draagvlak voor welk beleid dan ook, kosten die niet meer op te brengen zijn, kaalslag in de economie, en stapels lijken. Maar ergens zijn er altijd lieden die leuk 'winst' hebben gemaakt. Want dat is het 'nieuwe' aan deze manier van doen. Er valt grof geld te verdienen aan falend beleid, als je weet hoe de hazen lopen, en waar de subsidies worden verstrekt. Over de hele linie is dit de natte droom voor de doodgraver. Niet de échte doodgraver, die door sobere begrafenissen zijn 'business-model' ziet bezwijken. Maar voor de doodgravers die onze economie en de kwaliteit van ons leven hopen te belasten tot er geen leven meer in zit, is 'vernieuwing' de bus naar het eindstation waar je op moet zitten als je mee wil tellen. 

 

Originele denkers houden het liever simpel. Ze opteren voor de oplossing die voor de hand ligt, omdat ze nog langer willen leven, en niet teveel bezig willen zijn met 'gedoe'. Zoals vroeger gangbaar was, en vandaar dat stigma van 'conservatief'. Met de feitelijke oplossing die zij voorstaan, of met zorg voor milieu en klimaat, of de kwaliteit van leven, heeft het hoegenaamd niets te maken. Wie beziet dat ze in China binnen anderhalve maand dat virus de baas zijn, terwijl wij na negen maanden de geboorte van een tsunami aan nieuwe gevallen mogen verwelkomen, die begrijpt ook dat we maar beter niet op een militaire confrontatie aan kunnen sturen met landen zoals China. En waar we inmiddels leeglopen op de schadevergoedingen aan slachtoffers van de oorlogen waar we overmoedig in zijn gestapt, al hadden we in dat deel van de wereld helemaal niks te zoeken, die begrijpt direct dat je met 'vernieuwers' aan het roer een groot risico loopt dat het uitdraait op collectieve zelfmoord, wat je ook onderneemt.

Go Back

Comment