Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Dominee

Een 'emeritus hoogleraar ethiek' is een dominee met priviléges.

 

Een leven lang geteerd op de zak van de belastingbetaler, in ruil waarvoor je vrij kunt leuteren over 'ethiek'. Ik heb het nu concreet over Govert den Hartogh, die instemmend Marx aanhaalt, volledig uit context, om te onderstrepen dat je mensen die geen vertrouwen hebben in de 'vaccins', best mag isoleren, en 'belasten'. Dat hij theologie studeerde in Kampen verbaasde mij in het geheel niet, nadat ik zijn bijdrage in NRC las. Ooit een liberale krant, en nou niet direct gecharmeerd van wat Marx ons te vertellen had, maar tegenwoordig een publicatie van dominees van de strengere soort, flirtend met het Trotskisme. 

 

Je moet altijd oppassen met 'labels', dus laat mij dat 'Trotskisme' even toelichten. Het is geen gemakkelijke sneer naar die krant, die op enig moment werd gekocht door de Trotskist Derk Sauer, die multimiljonair werd in de tijd dat Yeltsin en de 'Chicago Boys' in Rusland de dienst uitmaakten. Dat is te gemakkelijk. In deze context is een 'Trotskist' iemand die 'loert' naar de leer van Karl Marx, er opzichtig mee flirt, om het populaire sentiment te kunnen mobiliseren voor de eigen agenda, maar uitgaat van een 'permanente revolutie'. Iets in de geest van de 'Culturele Revolutie' in communistisch China destijds, nou niet direct een doorslaand succes. Dat soort mensen maakt wel gemakkelijk vrienden, maar ze gebruiken ze, en als ze niet nuttig meer zijn, duwen ze ze onder de bus. Ze prediken 'solidariteit', maar hebben er niks mee. 

 

Zie bijvoorbeeld hoe simpel NRC nu afrekent met het 'regeringsbeleid', waar ze bijna de architecten van zijn, als we kijken naar de de afgelopen twee jaar. 'Permanente revolutie' is in praktische zin eerder 'nihilisme', als politieke stroming eveneens een in Rusland bekend fenomeen als we meer dan een eeuw teruggaan in de tijd. En NRC is uiteraard, met afstand, de Nederlandse krant die de meeste 'Ruslandkenners', en 'Poetinhaters' huisvest, waarbij ze elke tegenstander van Poetin aan de borst drukken, ongeacht de politieke en maatschappelijke standpunten. Want Poetin staat de 'permanente revolutie', de chaos en wanorde waar ze tegenwoordig van dromen bij NRC, in de weg. 

 

Zelf ben ik niet zo van de 'permanente revolutie', noch van autoritaire structuren die verandering in de weg staan, als die verandering de 'Intelligente' keuze is. Maar dan binnen de matrix van Cipolla's typering, zoals vorige week uitvoerig toegelicht in mijn reeks bijdragen over 'Stupid'. Iemand kan 'hoogleraar' zijn, maar 'Stupid'. En ik meen dat meneer den Hartogh een prominent lid van die congregatie is. Maar geef mij de kans om ook dat toe te lichten. 

 

Er zijn allerlei redenen waarom iemand tot de conclusie kan komen dat 'vaccinatie' tegen 'Covid' onverstandig is. Toegegeven, en dat zal ook het referentiekader zijn van de in Kampen geschoolde theoloog, zijn die redenen vaak ethisch/moralistisch van aard. De afgekickte dominee plaats zijn denken hoogstwaarschijnlijk in dat denkraam, omdat hij van de wetenschappelijke argumenten geen kaas heeft gegeten, zo te zien. Voor mijzelf, en eigenlijk alle andere mensen die ik ken die zich niet hebben laten 'vaccineren', zijn de zuiver wetenschappelijke argumenten juist veruit het belangrijkst, of zelfs de enige argumenten. Zij hebben zich ingelezen over 'Relative Risk Reduction' versus 'Absolute Risk Reduction', en wat 'Immunity Escape' inhoudt, en wat het 'Spike-Eiwit' doet met je bloedsomloop, en wat daarvan de risico's zijn als een 'vaccin' je lichaam leert om dat 'Spike-Eiwit' aan te maken. En nee, het zijn niet slechts die twee artsen in die link die ons daarover het nodige kunnen vertellen, maar lange lijsten van artsen en wetenschappers, velen van naam-en-faam. En een studie die recent in circulatie kwam via een 'Abstract' (voorpublicatie) in 'Circulation', een 'Peer Reviewed' wetenschappelijk tijdschrift waar ik u eerder al naar verwees, onderbouwt het verhaal van die trombose. HIER een uitleg van Dr. John Campbell van wat het betekent, en waarom dit niet genegeerd kan worden. Een andere cardioloog, Dr. Aseem Malhorta, legde bij 'GBNews' uit dat er ook tenminste één andere studie met vergelijkbare uitkomsten was, maar dat publicatie werd tegengehouden omdat de onderzoekers bang waren sponsorgeld van de grote farmaceutische bedrijven te verliezen. Dat lijkt mij persoonlijk meer iets voor een ethicus. En Dr. Campbell en Dr. Malhorta zijn beiden zelf 'gevaccineerd', dus geen 'Wappies'. Maar gewoon artsen die hun roeping serieus nemen.

 

Dat den Hartogh die overwegingen niet adresseert in zijn pleidooi voor het mangelen en uitsluiten van 'ongevaccineerden', is hoogst waarschijnlijk ook het bewijs van het feit dat hij zich niet heeft ingelezen. Hij absorbeert vermoedelijk de ene na de andere 'ethische' discussie in zijn Trotskistische krant, die de wetenschappelijke bezwaren eveneens onbesproken laat, zoals eigenlijk alle publicaties en uitzendingen waar je voor moet betalen, of die drijven op subsidiegeld en 'sponsoring' via de reclame, en voor het maken van sluikreclame. Maar als de wetenschappers die waarschuwen voor wat dat 'spike-eiwit' aanricht als je je lichaam leert om dat te produceren gelijk hebben, dan kunnen we onze borst nat maken voor een woede-explosie onder de 'gevaccineerden' waar de honden geen brood van lusten. 

 

En ik zie in de oplopende 'Oversterfte', zoals het CBS die meldt, een indicatie dat die sceptische wetenschappers en artsen gelijk hadden. Ook omdat het in andere landen met een hoge 'vaccinatiegraad' eveneens zichtbaar is. Bij 'Oversterfte' gaat het om meer mensen die overlijden dan volgens de langjarige 'trendlijn' gebruikelijk is in die tijd van het jaar. Als dat getal '900' is in een gegeven week, op een totaal van tegen de 4000, met nog geen 150 mensen die mét 'Covid' overlijden, dan is 'Covid' niet de oorzaak. En andermaal: Mét 'Covid' betekent ook niet dat iemand dóór 'Covid' is overleden. Confirmatie van de trend, gekoppeld aan een forse stijging van het aantal mensen dat overlijdt aan kwalen die zijn terug te voeren op problemen in de bloedsomloop, waarbij de 'Oversterfte' dan ook hoog zal blijven, ook als het aantal besmettingen daalt, valt dan niet meer weg te redeneren. 

 

Als de andere bedenking van wetenschappers tegen 'vaccinatie' met een 'lekkend vaccin', (een stof die niet immuniseert, maar bepaalde antistoffen produceert, die al dan niet vat hebben op 'nieuwe varianten'), dat die praktijk mensen juist kwetsbaarder maakt voor 'nieuwe varianten', waar 'vaccinatie' de natuurlijke afweer middels 'T-cellen' frustreert, daarnaast ook nog bewaarheid wordt, dan wordt het een slachtveld. Ik wijs er nog maar eens op dat dit geen hypothetisch geval is, maar dat het daarom nooit gelukt is om een vaccin (een écht vaccin) te ontwikkelen tegen dengue en aids. 

 

Maar als je een tot dominee opgeleide 'leuterkoekverkoper' tot 'hoogleraar' benoemt, en je verkoopt zijn praatjes als 'wetenschappelijk', waarbij je hem een platform biedt in je krant, dan kom je uit bij het 'Coronabeleid' van de afgelopen twee jaar. Daarmee zeg ik niet dat hem de mond moet worden gesnoerd. Maar zijn mening is ook maar een mening. Het valt niet uit te sluiten dat degene die bij jou zonnepanelen op je dak legt aanzienlijk beter geïnformeerd is dan de dominee. 

 

Om die reden dient dit een individuele keuze te zijn. En als het 'Erasmus MC' een 'telefoonlijn' inricht, bemenst door studenten geneeskunde, om weifelaars over de streep te trekken, en die geneeskunde-studenten krijgen de opdracht mee om bij geïnformeerde 'antivaxxers' die bellen snel de hoorn op de haak te gooien, dan kun je toch niet volhouden dat dit niet stinkt? Ik heb zelf die lijn niet gebeld, en zou dat ook nooit doen, want ik wil die vriendelijke 'geneeskundestudenten', die van toeten noch blazen weten, niet in verlegenheid brengen. Maar ze zouden nuttiger zijn als 'extra handen aan het bed'. Welk bed? Nou, niet die bedden die onlangs werden verkocht via een veilinghuis, nadat de overheid de 'IJsselmeer-ziekenhuizen' liet sluiten, omdat ze failliet waren. Dat aspect van de zorg lijkt mij eerder iets voor een dominee/ethicus. Moet die zorg wel zo zijn ingericht, met ziekenhuizen die winst moeten maken over de ruggen van patiënten, belastingbetalers en zorgpersoneel?

Go BackComment