Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

De goden zijn ons niet gunstig gezind

Mijn seculiere opvoeding begint mij op te breken, merk ik.

 

Overal zie ik ‘gekkies’ om mij heen die dingen geloven die aantoonbaar niet waar zijn, of waar volop discussie over mogelijk is, omdat het zo ontzettend complex is, en het nastreven van een ‘consensus’ die ons vervolgens opgedrongen moet worden, meer kapot maakt dan mij lief is. Er is een oude Latijnse spreuk: ‘Quos Deus vult perdere, prius dementat’, waarin ‘dementat’ als regel wordt vertaald met ‘mad’, ‘gek’, maar elders ook wel met ‘blind’. Als je niet gelovig bent, kun je ‘God’ of de ‘Goden’ er niet bij slepen als degenen die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde ontwikkeling, en kom je steeds weer terecht bij de mens zelf. 

 

Met, onvermijdelijk, de vraag of degenen die ons ‘gek’ proberen te maken dat opzettelijk doen, of dat ze handelen ‘in goed vertrouwen’ conform hun eigen ‘overtuiging’, waar de nodige steekjes aan los zitten. En als dat leidt tot zelfdestructie, was dat dan onvermijdelijk, of hebben we te maken met een ‘Selffulfilling Prophesy’? In mijn vorige bijdrage stelde ik dat tal van ‘handelingen’ van ‘klimaathysterici’ een noodlottige uitkomst bevorderen. Dan ben je ‘gek’. Maar niet omdat de ‘Goden’ voor kortsluiting in je hoofd hebben gezorgd. Dat heb je óf zelf gedaan, door gemakzuchtig een ‘overtuiging’ over te nemen die stijf stond van de onzin, óf je zit zo in elkaar. Velen zijn als de dood om te worden gezien als een ‘zonderling’ die ‘verkeerde vragen’ stelt, en op gezette tijden aan komt dragen met ‘ongemakkelijke feiten’. In een samenleving vol mensen die van alles proberen te ‘verkopen’ om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien zal je ‘conflictmijdend’ gedrag zien, culminerend in ‘clan-vorming’ rond de ‘doelgroep’ die het geld binnenbrengt. In de politiek is dat duidelijker dan waar ook, en in een samenleving waar alles politiek’ is, cultiveer je dat.

 

Een ‘zonderling’ is niet ‘gek’. Althans, dat hoeft niet. Een ‘scepticus’ is een ‘zonderling’ binnen elke geloofsgemeenschap, inclusief het domein van de ‘consensus wetenschap’. De Franse Emmanuel Todd, historicus, antropoloog, demograaf, socioloog en politiek wetenschapper, publiceerde vorig jaar een nieuw boek waarin hij stelt dat ‘Het Westen’ bezig is zelfmoord te plegen. Het boek is (nog) niet vertaald in het Engels, maar HIER een ‘vlog’ waarin het wordt besproken door een Engels sprekende presentator. Het is niet meteen een kristalheldere uiteenzetting die bijna volautomatische voert naar een keuzemenu waarbij we kunnen kiezen uit opties om het noodlot af te wenden. Kijk het op uw gemak als u er de tijd voor vrij kunt maken, en lees verder om te begrijpen waar mijn eigen concrete onrustgevoelens door worden gevoed. 

 

Aansluitend op wat ik gisteren schreef over de ‘klimaatproblematiek’, en dat afstand nemen van de hysterici niet betekent dat je in tegenovergestelde richting je pad moet vervolgen, maar dat het onverstandig is om de ogen te sluiten voor invloeden die we, met de beste wil van de wereld, niet kunnen beheersen, wil ik u nog wat opvallende ‘missers’ voorzetten. Maar eerst HIER een ‘vlog’ van iemand die u haarfijn uitlegt hoe groot de onzekerheden zijn als we het hebben over ‘Opwarming’ of ‘Afkoeling’, als gevolg van invloeden waarbij dat wat wij zelf toevoegen, of in mindering brengen, volledig in het niet vallen. Vergeet de ‘Modellen’! De ‘Modellen’ zijn niet slechts incompleet, maar hebben extreem kwalijke ‘bijwerkingen’ waar ze zijn toegesneden op het sturen van de ‘narrative’, die ‘beleidsmakers’ nodig hebben om bepaalde keuzes er voor het collectief door te kunnen drukken. Met als giftige consequentie dat steeds als de feiten zich niet voegen naar de predicties, ze de boodschapper te lijf gaan die hen er op wijst dat ze uit hun nek kletsten. Nee, de ijsbeer dreigt niet uit te sterven. (Jawel, zeggen de hysterici, die onderzoekers gebruiken ‘onjuiste data’. Maar data zijn ‘hard’. Dus de populatie neemt af, is stabiel, of neemt toe. Het is geen ‘geloofsartikel’. Helaas zijn er zelden of nooit data, alleen schattingen, die ons vervolgens worden verkocht als data). Nee, bepaalde laagliggende eilandengroepen verzuipen niet, maar worden in bepaalde gevallen groter. En dat is dan exclusief de atollen die de Chinezen vergroten om hun claim op zeggenschap over de Zuid-Chinese Zee kracht bij te zetten. Nee, het koraal op het ‘Great Barrier Reef’ verdwijnt niet, maar neemt juist spectaculair toe. (Het ‘verbleken’ van het koraal is een aparte kwestie). En als u in juli het winterdekbed weer uit de kast moet halen, en de voorspelde droogte met grootschalige watertekorten uitmonden in meer nattigheid, en niet vanwege de zomerse onweersbuien, maar door de druilerige regen, komt er een moment dat u afhaakt. En wat hebben die ‘praatjesverkopers’ dan gewonnen? 

 

Zelfde probleem rond de ‘vaccins’ post-Covid. De feiten zijn de feiten, ook als ze ongemakkelijk zijn. En doorgaan met misinformatie verspreiden maakt het uiteindelijk alleen maar erger. Als de gepresenteerde feiten die sceptici ophoesten niet kloppen, weerleg ze dan. Ga de discussie aan. Niet de sceptici, de ‘zonderlingen’, de ‘wappies’ zijn verantwoordelijk voor mensen die de overheid niet meer geloven, waardoor ze van de weeromstuit onverantwoorde keuzes maken, maar de ‘gekken’. Degenen die vanaf de kansel onzin uitkraamden, en ongelijk krijgen. Verwachtingen die ze verkochten als zekerheden. ‘Consensus’ en gemanipuleerde commerciële verkooppraatjes als ‘wetenschappelijk bewijs’. Het is cynisch machtsmisbruik om vervolgens de mensen met twijfels, die hun eigen afwegingen maakten, en zich inlazen in de materie alvorens een keuze te maken, of door hun studie of beroep al meteen zagen dat de ‘narrative’ niet deugde, te lijf te gaan als degenen die verantwoordelijk zijn voor alle verwarring. Extreem complexe systemen, en het menselijke lichaam, en de menselijke geest zijn adembenemend complex, zijn niet simpel te maken. Stel het dan ook niet zo voor!

 

Todd heeft veel woorden nodig, en ‘gedachten’ die bepaalde ontwikkelingen ‘framen’, die uiteindelijk redelijk verklaren waarom we ‘gek’ zijn geworden. Eén van zijn interessante argumenten die ik u niet wil onthouden is dat democratie werkte toen lees- en schrijfvaardigheid bijna elke uithoek van de samenleving had bereikt, maar dat het mis ging toen steeds meer mensen een ‘hogere opleiding’ konden volgen, en op grond daarvan ‘elite-status’ claimden. Het is een interessante gedachte, zeker nu we in ons eigen land, en elders in de ‘westerse’ wereld, die lees- en schrijfvaardigheid volledig door het ijs zien zakken, terwijl ‘hogere opleidingen’ in de greep zijn gekomen van ‘diploma deflatie’, en ‘fantasie studies’, omdat iedereen ‘een kans’ moet krijgen. Dat kan alleen in de ‘consensus wetenschap’, want in de exacte wetenschap kom je daar niet mee weg. Dat is mijnerzijds nadrukkelijk géén argument om bepaalde groepen buiten te sluiten, maar om terug te keren naar een wereld waarin vaardigheden en kennis concreet kunnen worden aangetoond. Weg van de ‘multiple choice’, en aan elkaar gelijmd jatwerk, en de promotie van onverifieerbare ‘kennis’ tot academische studie. 

 

Voor Todd zijn ‘Oekraïne’, en ‘Gaza’, de slagroom op de taart. Het bewijs dat we boven onze macht tillen, met als uitkomst onze eigen destructie. Ja, ik begrijp het, maar het is complexer dan dat. ‘Hubris’, akkoord. Maar wij zijn ‘gek’ omdat we blind en doof zijn voor de feiten. Omdat we de ‘narrative’ die ons wordt aangesmeerd voor zoete koek slikken. Zelfs nu meer en meer publicaties overstag gaan en afstand nemen van de propaganda. Nee, de Russische economie staat niet op instorten als gevolg van de sancties. Integendeel! Onze economie staat op instorten. En wij kunnen de wapensystemen en munitie niet leveren om die oorlog vol te houden, omdat we onze ‘industrial base’ hebben afgebroken, en ons door de sancties hebben afgesloten van de benodigde grondstoffen. Was dat boze opzet? Zeker in die kringen die geloven in een wereldomspannend complot om ons alles af te nemen, waarna we gelukkig zullen zijn met wat we krijgen, conform de visie van het ‘World Economic Forum’, zal men geneigd zijn dat aan te nemen. Ik denk niet dat het zo in elkaar steekt, al zal er vast wel ergens iemand zijn die door die lens naar de ontwikkelingen keek, en mooie mogelijkheden zag voor zichzelf om te profiteren van onze ‘dementat’ en door dementie aangetaste leiders. Maar zonder schrandere tegenspelers in Rusland en China was het ze gelukt om Rusland te overbelasten en te destabiliseren, zoals het plan was. En zoals de ‘Modellen’ als uitkomst gaven. 

 

Het zijn niet de ‘Goden’ die ons willen vernietigen, het is geen kwestie van ‘Noodlot’ dat ons treft. We zijn collectief ‘van het padje’. We zijn ‘gek’. We kiezen, zonder erbij na te denken, demente en onfatsoenlijke leiders. We promoveren mensen die ‘ook een kans moeten krijgen’ tot de topposities in de samenleving, zonder te letten op kwaliteit. We vallen als een blok voor ‘narratives’ die aantoonbaar feitelijk onjuist zijn. En als we vervolgens merken dat de wielen van de wagen lopen, dan trekken we niet de conclusie dat we ergens een fout hebben gemaakt, maar geven we gas! Dan ben je ‘gek’! Volkomen ‘van Lotje’. Voer voor de vissen. Dan breek je dammen af, introduceer je wolven, en blaas je ‘Northstream’ op, waarmee methaan in de atmosfeer komt, wat oneindig veel slechter is als broeikasgas dan CO2, en waardoor je tevens je eigen industrie om zeep helpt, op een moment dat het ontbreken van een ‘industrial base’ je al voor enorme problemen stelt. Dan ga je de mensen die je willen helpen, die je er op wijzen dat je ‘dementat’ bent, te lijf? En vraag je de ‘consensus wetenschap’ om je te helpen? Die kerk brengt geen verlossing. Die ‘Goden’ zijn uit op onze vernietiging, maar ze beseffen het zelf niet. Ze hebben ‘Goede Bedoelingen’. 

Go Back

Comment