Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Dat

In mei gedenken we de doden, en vieren we de bevrijding, en zeggen we tegen elkaar: 'Dat nooit weer!'

 

Maar wat is 'Dat'? Tientallen jaren leefde ik in de veronderstelling dat iedereen begreep wat 'Dat' was. Dat was in de decennia waarin die dagen in mei nog exclusief in het teken stonden van de Tweede Wereldoorlog. In andere landen, zoals in Frankrijk, dat ook zwaar heeft geleden onder de Eerste Wereldoorlog, terwijl de Tweede een enigszins lastig thema is waar het 'Vichy-Regime', geleid door generaal Pétain, een held was uit de Eerste Wereldoorlog, nauw met de Duitsers samenwerkte, ligt het veel gecompliceerder. 

 

In Nederland ligt het zwaartepunt, terecht, op de 'Jodenvervolging', omdat de meeste Nederlanders geen klauw uitstaken, en veel teveel landgenoten zelfs actief meehielpen. Het aantal Nederlanders dat actief was in 'Het Verzet' was, als percentage van de bevolking, verwaarloosbaar, en dat handjevol 'Engelandvaarders', of de 'eenheden' die de regering van ons land volgden naar Engeland, of die reeds buiten bereik in Indonesië verbleven, speelden amper een rol bij de bevrijding van ons land. 

 

In Rusland wordt de strijd tegen 'Hitler Duitsland' onverkort groots herdacht, waar er in dat land meer inwoners sneuvelden dan in enig ander land ter wereld. In landen als Polen, Litouwen en Estland zijn de lichtblauwe strepen van het aantal civiele doden in voorgaande link lang, eveneens als gevolg van de 'Jodenvervolging', waar in die landen het antisemitisme diep geworteld was, en nog steeds is. Daarnaast stierven in Polen veel burgers die door de fascistische 'OUM', van de hedendaagse held Bandera uit Oekraïne, in koelen bloedde werden geliquideerd, waar Bandera droomde van een 'Groot Oekraïne' als broederstaat van Hitler-Duitsland, iets waar Hitler later in de oorlog problemen mee had, omdat hij het hele gebied zag als 'Lebensraum' voor de Duitsers. Na de oorlog kreeg Bandera echter onderdak bij de Amerikaanse CIA, omdat ze in de 'OUM' een breekijzer zagen dat het de Sovjet-Unie nog knap lastig kon maken. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. 

 

In ons eigen land enigszins een 'Vergeten Groep' zijn de landgenoten die in Indonesië verbleven, en die door de Japanners over de kling werden gejaagd, om nog maar te zwijgen over de landgenoten die na de Tweede Wereldoorlog die kant op werden gestuurd om in dat land orde op zaken te stellen, waar we bij nader inzien niet trots zijn op die kolonialistische tijd. Dus wat is 'Dat'? 

 

'Dat' was voor mij oorlog, en repressie. Je bent volwassen, dus ga met elkaar praten. Los het op. Bereik een akkoord, en leef dat akkoord na. Maar daar kun je in onze tijd niet meer mee aankomen. Dus wat is 'Dat' dan voor onze toonaangevende politieke leiders, die de ene na de andere oorlog ontketenen, en op het punt staan om Rusland en China te 'nuken'? Geen idee. Een schaamlap? Een masker om hun lelijke kop achter te verbergen? Een excuus voor hun oncontroleerbare persoonlijkheidsstoornis

 

'Dat' is inmiddels alles, voor iedereen. 'Dat' wat je uit wilt bannen, en waar je een gewapend conflict niet over zal vermijden, kan 'Russische' of 'Chinese' inmenging zijn, terwijl je systematische westerse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen verdedigt. 'Dat' kan repressieve wetgeving zijn, behalve wanneer jij de lakens uit mag delen. In de Verenigde Staten kreeg een vrouw die lid is van het Oekraïense 'Azov-bataljon', waarvan de leden openlijk uitkomen voor hun fascistische idealen, met Josep Bandera als hun held, een hoge onderscheiding. Ze was van betekenis geweest in de anti-democratische staatsgreep van Victoria Nuland in 2014, had daarna milities getraind die de Donbas-Republieken beschoten, die in een periode van acht jaar 14.000 slachtoffers maakten, en ze ontsnapte in Marieopol door zich voor te doen als de moeder van twee meisjes die ze kort daarvoor had doodgeschoten, waarbij ze die doodsbange kinderen bedreigde met de dood als ze haar zouden verraden. 

 

Zeker, in tijden van oorlog gelden er andere regels. Of liever, worden de wetten opgeschort, en maken mensen hun eigen regels. Die situatie is er één van 'Eten of Gegeten worden', van overleven. En 'Dat' moet je willen voorkomen. Maar als je dan iemand treft die er wel pap van lust, en die zelfs in vredestijd al alles doet om een oorlog te ontketenen, en je speldt die persoon midden in een oorlogssituatie een onderscheiding op, wat zegt dat dan over 'Dat' wat je zegt te willen voorkomen? 

 

Op een Amerikaans forum, waar de meeste auteurs gemesmeriseerd zijn door de advocaten van de Duivel die dromen van 'Regime Change' in Rusland, en waar men zeker is van de eindoverwinning in Oekraïne, gaf ik tegengas, zoals u van mij gewoon bent als u hier al langer leest wat ik te melden heb. Ik ben dankbaar voor de ruimte die in daarvoor kreeg, want waar vindt je dat nog in ons deel van de wereld? Degene die de discussie met mij aanging vroeg mij of ik wellicht de Verenigde Staten, of zelfs het westen haat? En of ik een grote liefde had voor 'Moedertje Rusland'? Weliswaar onderkende hij dat ik op mijn eigen 'In English' blog genuanceerd schreef, maar waar ik de consensus in het westen in twijfel trok op de website die hij mede beheert, pleegde ik in feite verraad aan de 'Goede Zaak'. 

 

Het was een mooie gelegenheid voor mij om te onderstrepen dat mijn brein niet zo werkt. Dat ik niemand haat, en geen liefde heb voor enige groep binnen zekere landsgrenzen. Ik blijf stug vasthouden aan zekere universeel geldende wetten, die voor iedereen in gelijke mate zouden moeten gelden, zonder 'gedogen' of 'positief discrimineren'. Ik ben tegen buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden, maar niet tegen een vrije, ongestructureerde dialoog, tegen staatsgrepen, tegen repressie, tegen schending van de privacy zonder grondige reden, en tegen oorlog anders dan een zuiver defensieve oorlog. Ik ben tegen het stelen van geld en goederen om landen of individuen onder druk te zetten, en tegen liegen en bedriegen, en het niet nakomen van contracten en akkoorden, martelen, wederrechtelijke vrijheidsberoving, 'drone-killings', of het opblazen van kritische infrastructuur om Europa tot een slaaf van de Amerikaanse PetroDollar te maken. 

 

Daarnaast ben ik vóór feitelijke verslaglegging, wat in de situatie rond Oekraïne betekent dat ik wil weten hoe de strijd zich ontwikkelt, en dan wil ik niet afgescheept worden met falsificaties door cynische profiteurs van die oorlog die willen voorkomen dat ik door krijg dat we kansloos zijn, en dat we geld dat beter besteed zou kunnen worden wegsmijten alsof er geen 'morgen' is, terwijl we wapens blijven sturen tot de laatste inwoner van Oekraïne gesneuveld is, om daarna 'wijs' te roepen dat het allemaal de schuld van Poetin is. Dat alles terwijl we al rondlopen met vergelijkbare plannen voor een oorlog tegen China, waarbij we de inwoners van Taiwan, Japan en Zuid-Korea door de gehaktmolen hopen te trekken. 'Dat' wil ik voorkomen. U mag het mij kwalijk nemen, omdat ik niet loyaal ben aan Wopke, Mark, Sigrid, Kajsa, Carola en de rest, of omdat ik blind ben voor het 'redelijke' argument dat we met teveel op aarde zijn, en het de hoogste tijd is om de kudde uit te dunnen om zo de planeet te redden, of omdat ik onze 'uitverkoren' of 'exceptionele' status niet erken die ons verplicht om wereldwijd orde op zaken te stellen, waarbij de 'Untermenschen' in landen als Rusland en China een lesje moet worden geleerd dat ze niet snel zullen vergeten, maar ik blijf erbij dat we 'Dat' moeten zien te voorkomen, en dat we op afzichtelijke wijze falen.

Go Back

Comment