Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Bruggenbouwers

Onder de kop 'De vakidioot en het volk' breekt Beatrice de Graaf in NRC een lans voor 'bruggenbouwers'.

 

Mevrouw de Graaf is al vele jaren het 'zachte gezicht' van de veiligheidsdiensten in de media, met haar 'leerstoel' Geschiedenis en Internationale Betrekkingen als springplank. Ze gebruikt de opstand in academische kring tegen het overhevelen van belastinggeld van 'Alfa'- naar 'Beta'-studies als kapstok voor haar betoog. Om vervolgens de AIVD te presenteren als een organisatie waar ze het goed begrepen hebben. 

 

Nou was die organisatie juist afgelopen week nog in het nieuws door een geslaagde sabotageactie in Iran, waardoor ons land niet in beeld verscheen als 'bruggenbouwer', om het maar voorzichtig te zeggen. Ook haar bijdrage aan het 'weifelende' optreden van de Nederlandse regering toen groepen Jihadisten afreisden naar Syrië om daar te sterven als martelaar, staat mij nog helder op het netvlies. Bij Pauw & Witteman stelde ze 'het volk' gerust. Die jongens kwamen écht niet in aanmerking om bij ISIS hun kunsten te vertonen. Hallo, Pinocchio?!? En wie herinnert zich niet haar televisie-optreden ten tijde van die slachtpartij in een Utrechtse tram? 

 

Het blijkt, ook uit haar tekst in die column, dat haar bruggen niet zozeer bedoeld zijn om te 'verbinden', maar om te maskeren. Het is geen pleidooi voor meer van dat soort indrukwekkende prestaties als de bouw van een brug over de 'Kerch'-passage die onlangs in recordtijd werd voltooid. Of bruggen zoals de Chinezen wereldwijd bouwen voor hun hoge-snelheidstreinen. Of de combinatie van brug en tunnel die Siberië met Alaska moet verbinden. 

 

Het is haar ook niet te doen om diplomatie, waarmee landen met tegengestelde culturen en belangen bruggen bouwen die vrede, veiligheid en economische voorspoed brengen. Waar zij op doelt, zo blijkt uit haar bijdrage aan het publieke debat op dit punt, is dat een technisch-militaristische organisatie, met 'hoogwaardige' capaciteiten om op elk niveau verwoestend uit te halen, 'Alfa'-geschoolde medewerkers nodig heeft om het volk om de tuin te leiden. Verkopers. Mensen die hun 'Academische status' kunnen gebruiken om het volk in slaap te wiegen. Bewapend met de nieuwste inzichten op het gebied van de grootschalige manipulatie van de 'volkswil'. En dus mag er niet bezuinigd worden op belastinggeld dat wegvloeit naar 'disciplines' zoals die van haarzelf. 

 

Binnen dat concept is het ook logisch dat 'Beta'-vertegenwoordigers begrijpen dat extra geld voor hun eigen vakgebied niet iets is om de vlag bij uit te hangen. Althans, ze willen zéker wel meer geld voor al hun hobbies, en het extreem kostbare onderzoek naar alles wat 'BOEM!' zegt, maar ze begrijpen maar al te goed dat als 'het volk' na het handenschudden de vingers nog eens natelt, en bemerkt dat er een paar ontbreken, er onrust kan ontstaan. Onrust die weggenomen kan worden door die unieke groep 'wetenschappers' die van een Jihadist een 'vredesengel' kunnen boetseren. Die een wet zo kunnen uitleggen dat een sabotage-actie in een land dat jou niet bedreigt, legitiem is. En dat je bewijzen voor 'Weapons-of-Mass-Destruction', of 'mensenrechtenschendingen', of 'gifgasaanvallen' kunt fingeren om een excuus te hebben al die mooie dingen die 'BOEM!' zeggen uit te testen op échte mensen, en échte bruggen. 

 

Bruggenbouwers zijn mensen zoals ondergetekende. Mensen die in herinnering roepen wat iemand ons direct, of indirect, heeft aangedaan door ons een rad voor ogen te draaien. Mensen die wijzen op 'losse eindjes' in de bewijsvoering rond '9/11', of de sinistere wijze waarop het 'politieke bedrijf' wordt gemanipuleerd door zulke netwerken als dat van Epstein, dat nog niet is opgerold. Of die Britse firma's die zich intensief bezighielden met de Amerikaanse, en onze verkiezingen. Of de rol van de Israëlische lobby. Mensen die bruggen slaan tussen heden, en verleden. Mensen die ons oproepen volkeren elders hun eigen toekomst te laten bepalen, en ondertussen onze eigen leefomgeving te vrijwaren van destabiliserende invloeden, zoals de georganiseerde massa-immigratie. Hoeveel beter zou het niet zijn als we een brug bouwen die de landen waar het oorlog is, en gebrek epidemische vormen heeft aangenomen, met onze welvarende landen verbindt, inplaats van hen, na de 'bevrijding' van hun land middels bombardementen en het aan de macht brengen van ISIS en Al Qaida, met wrakke, lekkende rubberbootjes het open water op te duwen, waar voor de kust de 'processing plants' drijven in de vorm van 'hulpschepen', of eilanden afgeladen met vluchtelingen? 

 

Bruggenbouwers krijgen jeuk van de 'OUTRAGE!'-pers, en hun politieke en wetenschappelijke clientèle, waardoor we van incident naar incident worden gesleept zonder ooit iets af te ronden. Ze worden boos als ze lezen dat Nederland marineschepen en een vliegtuig vol hulpgoederen naar de Bahama's stuurt, terwijl de chaos op St. Maarten van een orkaan die daar twee jaar geleden overtrok nog niet eens is opgeruimd. Bruggenbouwers zijn bij uitstek mensen die weten dat 'half werk' kapitaalvernietiging is. Goed voor de werkgelegenheid, maar als de verbinding niet tot stand komt, of het onderhoud wordt verwaarloosd omdat de 'OUTRAGE!'-meute alweer voor de volgende etalage stoom staat af te blazen, is 'Brexit' of 'Trump' het eind van het liedje.

 

Voordat de bruggenbouwers in beeld verschijnen, heb je de 'visionairen' nodig. De mensen die een visie hebben van een 'verbonden' wereld. De tragiek van onze westerse maatschappij is dat al die 'specialisten' het overzicht missen. Niet alleen kun je dat niet leren in een academische wereld die vakkundig is opgeknipt in 'disciplines', maar het is in die vorm, met zijn competitie-gedreven, op competenties en diploma's gerichte structuur, de antithese van een verbonden wereld. En dat wreekt zich in deze tijd. Je kunt je opwinden over de verdeling van het belastinggeld, maar ik heb nieuws voor u: Als we zo doorgaan is dat probleem binnenkort voor langere tijd opgelost, omdat er geen belastinggeld meer is. Geen 'volk'. Geen 'Common Good'. Alleen nog 'vakidioten' en grote, multinationale corporaties die geen boodschap hebben aan wat u of ik graag zouden zien in de samenleving, opdat we in vrede en veiligheid, en een zekere welvaart bruggen kunnen bouwen die ons verbinden, inplaats van manieren te bedenken om ze op te blazen.

Go Back

Comment