Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Broederschap

Terwijl Tom-Jan Meeus in NRC nog van leer trekt tegen de 'ongevaccineerde medemens' die hij een ernstig tekort aan 'broederschap' verwijt, leest Stan Baggen hem vanaf de 'Opiniepagina' de les.

 

Een kentering hangt in de lucht. En dat werd tijd! Weliswaar ligt in het artikel van Baggen de nadruk op de juridische aspecten, en daar valt in het 'lenige' Nederland altijd wel een mouw aan te passen. Gedogen, 'positief' discrimineren, of anders vraag je een rechter om een 'verlossende jurisprudentie', of je verandert de wetten die je net hebt ingevoerd weer eens. Maar de onderliggende rationalisatie die Baggen laat zien sluit nauw aan bij mijn eigen kritiek hier op dit blog, en hij verwijst naar de situatie in Israël, en Brits onderzoek waar ik u ook al op gewezen heb. 

 

Op dit blog ga ik verder waar ik ook 'links' opneem van medici en wetenschappers die, met argumenten, waarschuwen voor 'bijwerkingen' die nog niet zichtbaar zijn in de statistieken. En vermoedelijk ook niet zichtbaar zullen worden, zelfs als die waarschuwingen accuraat blijken te zijn, maar dan omdat een directe relatie na verloop van tijd lastig aan te tonen is, als het geen spectaculaire cijfers zijn. Dat doe ik om mensen met een medische of biologische achtergrond in contact te brengen met dergelijke geluiden, waar het evident zo is dat de reguliere kanalen beheerst worden door 'bronnen' die daar niet op zitten te wachten. 

 

Het stuk van Tom Jan is fascinerend, waar het er alle schijn van heeft dat hij onder 'Broederschap' verstaat dat je de 'Consensus' die wordt uitgedragen door de 'autoriteiten' voor zoete koek slikt. Het deed mij sterk denken aan de opening van een ander kritisch artikel, van de hand van Jim Quinn: 'This work was strictly voluntary, but any animal who absented himself from it would have his rations reduced by half.'George Orwell, Animal Farm'.  

 

Dat de 'vaccins' niet beschermen tegen besmetting, en dat je eenmaal besmet, maar zonder symptomen, een gevaar bent voor je medemens, daar kan niemand nog omheen. En de geteste ongevaccineerde is in elk geval géén gevaar, maar ook de ongevaccineerde zonder symptomen is, statistisch gesproken, minder snel een gevaar, als tenminste nog wél waar is dat die 'vaccins' de symptomen onderdrukken. Voor mij is 'Broederschap' iets anders dan voor Tom-Jan. Voor mij is het dat je naar eer en geweten tracht je 'Broeders' en 'Zusters' te beschermen tegen gevaren die hen bedreigen, met inbegrip van de gevaren die ze zelf over zich afroepen, omdat ze goed van vertrouwen zijn, en zonder zelf na te denken zwichten voor autoriteiten.

 

In het artikel van Baggen stelt hij dat demissionair minister de Jonge het wel met de critici eens zijn die zeggen dat 'gevaccineerden' óók getest zouden moeten worden, nu die 'vaccins' niet immuniseren, maar dat hij de 'gevaccineerden' wil belonen. Als je daar je vertrouwen aan geeft, heb ik nog de Brooklyn-Bridge in de aanbieding voor je. Ik blijf zelf maar zo strak mogelijk op de wetenschap zitten, en dat bevalt prima. Al erken ik dat ik mij net zo goed zorgen maak, omdat het beleid er zo nadrukkelijk op gericht is om die experimentele 'vaccins' te slijten, waar ik zelf graag de hand zou leggen op ivermectin als profylaxe, inplaats van dat experimentele mRNA-spul. Wat kan daar nou op tegen zijn? Broeder? Zuster? 

 

Maar de kantoor-arts van het 'Broederschap' dat er op toeziet dat er in Nederland niet door échte artsen, met een heuse praktijk, geëxperimenteerd wordt met spotgoedkope medicijnen, waarvan mensen die er voor doorgeleerd hebben in 'Peer Reviewed' studies stellen dat dat het in India honderdduizenden heeft gered van een wisse dood, deelt ondertussen boetes van 3000 Euro aan die afvalligen uit, omdat ze de experimenten met zijn peperdure experimentele 'vaccins', die geen vaccins zijn, in de weg staan? Lezen die kantoor-artsen geen publicaties, anders dan die welke hen door hun 'sponsor' worden toegestuurd? Kom op, Broeders, Zusters! Tom-Jan, Stan Braggen en ik zijn geen artsen, en ik begrijp ook wel dat je niet op eigen houtje maar wat moet gaan experimenteren, maar eis dat ook een kantoor-arts recht doet aan zijn 'Eed van Hippocrates', en dat hij, of zij, niet voor God speelt. 

 

Go Back

Comment