Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Briljant

Een briljant die niet gevonden wil worden, kan beter in de schaduw blijven.

 

Maar waarom zou iemand die briljant is niet gevonden willen worden? Daarvoor zijn goede argumenten te bedenken. Briljante mensen zijn een magneet voor adoratie van aanbidders, en van zieke reacties van lieden die hem of haar dat succes niet gunnen. Nou schreef ik in mijn vorige bijdrage al iets over succes, dat het te koop is, maar iemand die briljant is, is niet noodzakelijk ook rijk, of in het bezit van rijke vrienden. En er zijn beslist talloze voorbeelden aan te halen van stinkend rijke types die zo stom zijn als het achtereind van een varken. 

 

Dit zijn ‘gestoorde’ tijden in tal van opzichten. Ik begrijp het als iemand met briljante ideeën en inzichten buiten het ‘kwebbelcircuit’ van de ‘praatprogramma’s’ en de ‘Gevestigde Media’ wil blijven, om niet ’24/7’ druk te zijn met het afweren van louche lieden zonder bagage die proberen je onderuit te schoffelen, in opdracht, omdat het hun broodwinning is, of omdat ze het niet begrijpen, en je wantrouwen als een ‘Vriend van Poetin’, ‘Vriend van Bill Gates’, of noem maar een favoriete kwade genius op. Anderzijds is iemand die écht briljant is juist nu meer dan ooit hard nodig, want het gaat niet écht lekker in de wereld. 

 

Tegelijk kan een briljante oplossing wel het ‘Ei van Columbus’ zijn voor u, maar is het misschien een nekschot voor iemand anders. Zo leven er her en der nog wel wat onfrisse ideeën over de noodzaak om de overbevolking tegen te gaan. En een briljante vinding, met oogstrelende mogelijkheden voor toekomstige generaties, kan ook verkeerd gebruikt worden, en leiden tot massamoord, slavernij, of zelfs het einde van de mensheid, en wellicht zelfs alle leven op aarde. Hier op mijn blog heb ik mijn zorgen niet onder stoelen of banken gestoken, en ze met u gedeeld. Steeds in de hoop dat het een bijdrage zou zijn aan de oplossing, en dat het een bestaand probleem niet nog groter zou maken. In alle openheid, en met verwijzing naar mijn bronnen, en zonder dubbele agenda. Steeds begeleid met de vermanende woorden om u niet te laten meeslepen door argwanende lieden die menen de contouren te zien van een ‘Groot Complot’. Maar tegelijk ook met verwijzingen naar tal van ‘complotten’ op ‘bescheiden schaal’, waar lieden die zichzelf briljant vinden menen dat u en ik zo dom zijn als het achtereind van een varken, en bij de hand genomen moeten worden voor het beste resultaat.

 

In die laatste groep vinden we overigens een weelde aan mensen die moeten grinniken als iemand zoals ik het bestaan van een ‘Groot Complot’ ontkent, omdat ze voor zichzelf het idee hebben dat ze behoren tot de ‘elite’ die vanuit de schaduw druk is met het implementeren van hun briljante oplossingen, die ze echter niet met ons delen, omdat ze weten dat er geen draagvlak voor is. Hoe ver dat reikt kan ik u niet vertellen, maar ik weet wel dat ze, vooralsnog, geen wereldomspannend ‘bereik’ hebben. En dat hun tegenstrevers in alle openheid hun eigen weg gaan, met soevereine staten die je ook niet zomaar even kunt dwingen. Mijn insteek hier is consequent geweest dat we die overmoedige, omhooggevallen lui met hun ‘Tycoon’-status scherp in de gaten moeten houden, evenals de politici die naar hun pijpen dansen, omdat het beslist gaat eindigen in tranen. Een briljant hoort te schitteren. En in het natuurlijke licht van de volle zon, en niet aangestraald door een ‘Public Relations Lampje’. 

 

De laatste trend, hier al breed uitgemeten, en ook elders niet onopgemerkt gebleven, is de ‘censuur’ op het internet. Zoekmachines en ‘platforms’ zijn private ondernemingen die de software beheren waarmee je toegang krijgt tot het internet, en ‘shadow-banning’ is, naast volledige verwijdering van een ‘profiel’, het middel dat zij inzetten om de wereld te verbeteren. Mijn standpunt hier is steeds geweest dat je een commercieel bedrijf niet kunt verplichten om dat niet te doen. In hun eigen ogen zijn ze briljant, en in mijn ogen zijn ze zo dom als het achtereind van een dood varken, maar die discussie ga ik niet winnen. Ook al omdat ik geen principieel tegenstander ben van censuur, waar ik heel goed begrijp dat ‘chatgroepjes’ van gewelddadige extremisten en criminelen een gevaar zijn voor de samenleving. Maar ik wil dat een overheid zich daarover ontfermt, en niet een stel overconfidente betweters met teveel geld, en 'plannen' voor de wereld. Daarmee stel ik mij kwetsbaar op, waar een deel van mijn lezers de ‘vrijheid van meningsuiting’ boven alles stelt. Ik realiseer mij terdege dat ook een overheid repressief kan zijn, en wellicht zal trachten bepaalde ‘tegenspraak’ te onderdrukken. Maar als dat in alle openheid gebeurt, is dat uiteindelijk beter dan wat bij ons nu de praktijk is. Wie, of wat, verantwoordelijk is voor het wegdrukken van dit blog, als dat niet mijn paranoia is, valt niet te achterhalen, en ik ga er ook geen tijd in steken. Het kan een dom ‘algoritme’ zijn, of het is het gevolg van ’NSB-ers’ die klagen, omdat zij zelf, of hun publicatie of uitzending hier in een ongunstig licht is geplaatst, of het betreft ‘overheidsdiensten’ die zich verschuilen achter privaatrechtelijke entiteiten, zodat ze geen verantwoording hoeven af te leggen. Briljant! Nee, dom rund, een afgrijselijk stupide manier om je gelijk te halen in gevallen waarin je de argumenten mist om te overtuigen in discussies van nationaal of mondiaal belang, en je feiten niet deugen. Niet briljant, maar crimineel, en een doodlopende weg. Maar het is ook niet slim om dat konijnenhol van de achtervolgingswaan in te duiken, zonder hard bewijs.

 

Het speuren naar briljanten die niet gevonden willen worden is inmiddels een tijdverdrijf geworden waar véél teveel energie in gaat zitten, en kostbare tijd mee verloren gaat. En dat komt dan bovenop het ‘gekwebbel’ in de praatprogramma’s en opzichtige oorlogspropaganda en blinde promotie van zekere vaccins als een  paspoort naar de ‘vrijheid’ in de ‘Gevestigde Media’, waarbij uw kinderen niet worden overgeslagen, en dat baart mij ernstig zorgen.

Go Back

Comment