Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Boston

De 'Amerikaanse Lente' is begonnen met een aanslag in Boston?

Ja, dat is een schokkende, buitengewoon cynische opening voor een stuk over een gruwelijke aanslag tijdens de marathon van Boston. Ik hoop dat u zich realiseert dat ik zo'n 'Lente' niet toejuich. Dat ik het leveren van wapens aan strijdlustige 'opstandelingen' ook hier niet zou waarderen. En dat ik geen beroep doe op de Veiligheidsraad van de VN om bombardementsvluchten uit te voeren op geselecteerde doelen, en zo de corrupte macht van een hechte 'Wallstreet-kliek' te breken. Dus voor ik verder ga, betuig ik hier mijn medeleven met de slachtoffers, en spreek ik de hoop uit dat de dader(s) snel in de kraag gevat kunnen worden!

Vervolgens ga ik mij niet bezondigen aan vergelijkingen tussen de praktijk van dictaturen in het Midden-Oosten en de vrijheden die de 'Wallstreet-kliek' zich meent te mogen veroorloven, waarbij de elementaire burgervrijheden, waar de VS terecht zo vreselijk trots op was, stukje bij beetje worden gesloopt. Of nog eens aanhalen dat de VS, als land, in het recente verleden volop gebruik maakte van de martelkamers in Syrië en Libië, en dus tonnen boter op hun hoofd hebben, waar het hun recent hervonden afkeer van Gaddafi en Assad betreft.

Waar ik heen wil, is de griezelige dreiging die uitgaat van polarisatie in een samenleving. In elke samenleving. Waardoor een ogenschijnlijk ordelijke maatschappij, waarin slechts enkele oververhitte elementen voor problemen zorgen, in een flits kan verpulveren. Al dan niet met hulp van buitenaf. Tegenwoordig met inbegrip van 'snipers' en bommenleggers, die zelfs bereid zijn de gematigde elementen in eigen kring te mobiliseren voor gewapende strijd, door hen dood te schieten, of een aanslag op hen te plegen. Om zo de indruk te wekken, dat de president, of de regering van het land, die ze geen warm hart toedragen, zelfs vreedzame burgers in eigen land niet kan beschermen. En met de reeks aanslagen, schietpartijen, steekpartijen, en de steeds verder opwarmende discussie in de VS over wat te doen om ze te voorkomen, brokkelt het draagvlak voor 'Washington' met de dag verder af.

Dergelijke volstrekt cynische, Machiavellistische opzetjes om de lont in het kruitvat te steken, komen we de laatste decennia steeds meer tegen in de wereld. Als het puntje bij het paaltje komt, is zo'n 'false-flag' operatie vreselijk lastig te bewijzen. En tegen de tijd dat het bewijs voorhanden is, is de vlam doorgaans al in de pan geslagen. Meer in het bijzonder als een buitenlandse mogendheid er achter zit, die helpt dit soort incidenten in scène te zetten, en de macht heeft om de toon in de MSM (Main Stream Media) middels haar 'commentaar' te kleuren. Terwijl de getroffen overheid nog geen idee heeft wat haar is overkomen.

Bewijzen voor 'false-flag' operaties zijn immer onwaarschijnlijk lastig te leveren. Ook al omdat de gemiddelde mens niet eens wil geloven dat iemand medestanders de dood in zou willen jagen, teneinde er een tactisch of strategisch voordeel uit te halen. Toch wemelt het van dat soort aanslagen in de moderne geschiedenis. En alleen al daarom is het bij elke terreurdaad zaak om vooral NIET te geloven wat je voorgeschoteld krijgt als scenario, maar rustig te wachten tot alle gegevens binnen zijn, en het bewijs over de toedracht onomstotelijk is geleverd. Terreur werkt, als we onze burgervrijheden vrijwillig opschorten, in ruil voor een belofte van meer veiligheid. En die veiligheid vervolgens een illusie blijkt.

Go Back

Comment