Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Beslissingen

De kwaliteit van alle beslissingen die we nemen, staat of valt bij de kwaliteit van de informatie waar we die beslissing op baseren.

 

Nagenoeg iedereen in mijn omgeving laat zich vaccineren. Maar als je vraagt op grond van welke informatie ze tot die keuze zijn gekomen, dan krijg ik als antwoord: 'Omdat iedereen het doet', of: 'Omdat ik weer wil reizen/festivals bezoeken', of: 'Omdat ik dit 'gedoe' helemaal zat ben!', of: 'Omdat mijn werkgever het vereist', en woorden van gelijke strekking. Met andere woorden, men heeft niet eens enige moeite gedaan om zich te informeren. Men is gehoorzaam.

 

Niks mis met kuddegedrag als substituut voor eigen onderzoek, als de kudde de goede kant op gaat. Het geeft enorme tijdwinst, en bespaart op de kosten, in dat geval. Waarom zou je alles 'dubbel' doen? Daar zit ook de grote winst van 'klassikaal onderwijs' zoals dat voorheen de norm was. Goede informatie met zoveel mogelijk leerlingen delen, gevolgd door een 'toets' om te zien of ze zich de stof eigen hebben gemaakt. En dat is dan het vertrekpunt voor een leven gebaseerd op logische besluitvorming. Coherente keuzes en voorspelbare uitkomsten, cq gevolgen. 

 

Onderdeel van die structuur is een inspanning om 'eerlijk' te zijn, en geen informatie achter te houden, of 'hypes' te creëren en 'spin' toe te voegen om mensen een bepaalde kant op te duwen. Of om hen af te leiden terwijl jij de keuzes voor hen maakt. Daarin zijn we als mens kwetsbaar. Een veelgehoorde klacht is dat het allemaal zo complex is geworden. Tevéél informatie. Toch is dat niet zo. Onze snel toegenomen kennis van allerlei zaken die voorheen simpelweg onbekend waren, maakt kwalitatief betere beslissingen mogelijk, mits we ons niet af laten leiden door de rotzooi die 'experts', die geen experts zijn, over ons uitkieperen. 

 

Daarnaast is het zaak om je niet vast te bijten in details. Als iemand zegt dat 'Covid' een 'Griep' is, probeer dan te achterhalen wat hij of zij daarmee bedoelt. Is die persoon 'in denial'? Of heeft hij of zij er verstand van en informatie die waardevol kan zijn voor de kwaliteit van onze eigen besluitvorming? Veel fenomenen, waaronder 'ziektebeelden' en 'ziekteverloop' zijn niet in universele termen te vatten, omdat ze per individu anders zijn. De één merkt niet eens dat hij of zij geïnfecteerd is, en de ander gaat dood. Veel groter kan de onzekerheid niet zijn. Maar hoe voorkom je dat je dood gaat? Of zeer ernstig ziek wordt? En welke middelen om dat te voorkomen zijn ernstiger dan de kwaal?

 

Die zorgen zijn wel degelijk reëel, en verdienen het om er goed over na te denken. Blind vertrouwen op enige autoriteit of filantroop is niet raadzaam als die een 'standaardoplossing' bepleit die heel toevallig ook behoorlijk winstgevend is voor hem of haar. Winstgevend omdat die 'mensen met belangen' een product in de aanbieding hebben waar ze flinke winst mee maken. Of omdat het de kraan met subsidiegeld verder open zet, of geld voor 'onderzoek' vrijmaakt, en uitbreiding van de faculteit, de carrièremogelijkheden en de status van die autoriteit ten goede komt. Of waar een verborgen politieke agenda daardoor wordt bevorderd via een oneigenlijke weg. Dromen over een 'Groene' wereld, of 'Totalitaire Staatsmacht', of een combinatie. 

 

Anderen voor jou laten beslissen kan je duur komen te staan! Tegelijk zijn er veel gebieden waar zoveel kennis in omgaat, dat het gewoon niet mogelijk is om in korte tijd voldoende expertise op te doen (informatie te vergaren) om op degelijke gronden tot een keuze te komen. Dus moet je op enig moment wel een schifting aanbrengen in welke leveranciers van informatie je kunt vertrouwen, en welke niet. Als iemand met het verstrekken van bepaalde informatie de eigen glazen lijkt in te gooien, is dat niet per definitie een argument om diegene dan maar te vertrouwen, maar als dat een groep 'klokkenluiders' wordt, allen met een lange staat van dienst op het terrein waar het in essentie over gaat, dan laat ik mijn oor daar liever naar hangen dan naar een 'kwispelende expert' die de ene keer 'dit' zegt, en de andere keer 'dat', en beweert dat het allemaal wetenschappelijk verantwoord is, terwijl het bij nader onderzoek allemaal 'consensus gedreven' verkooppraatjes zijn. 

 

In DIT artikel veegt de auteur de vloer aan met 'politieke aasgieren' die nu ineens Dr. Fauci onder de bus gooien op jacht naar de 'bevestiging' van hun 'conspiracy theory' over 'Wuhan'. Ik kan mij helemaal vinden in wat hij schrijft. Als je iets niet wéét, dan is het bereiken van een consensus niet voldoende om vragen van leven en dood stellig te beantwoorden, ten strijde te trekken tegen een ander land, of via 'social shaming' iemand uit zijn verschoning te helpen. 

 

Mijn eigen kennis over deze hele materie is bescheiden, dus ook ik moet kiezen tussen aanbieders van informatie. DEZE bron is volgens mij van onschatbare waarde, omdat hij gedragen wordt door een weelde aan zéér serieuze artsen en wetenschappers, die echter zijn buitengesloten door de 'Gevestigde Media' door hun politiek incorrecte standpunt over de experimentele vaccins. De bezwaren snijden echter hout. En ze onderbouwen hun kritiek met data, onderzoek en valide argumenten. Wat mij is opgevallen het afgelopen jaar, is hoe fanatiek er vanuit de 'Gevestigde Hoek' gestreden wordt tegen het gebruik van uiteenlopende medicijnen. Goedkope medicijnen, die al veel langer in omloop zijn, zich bewezen hebben, en waarvan de bijwerkingen, ook op de langere termijn, bekend zijn. En als die medicijnen dan worden ingezet, en leiden tot een spectaculaire reductie van het aantal 'Covid'-gevallen, hoe kan iemand dan volhouden dat het onverantwoord is omdat de FDA of de EMA er nog niet 'naar gekeken heeft'? Maar ondertussen wel een peperduur experimenteel vaccin opdringen, dat ook nog eens geen immuniteit biedt. Dat stinkt. Het stinkt naar belangen, naar geld, naar macht, en naar verborgen agenda's. 

 

De creatie van meer rookgordijnen, zoals die zoektocht naar de 'herkomst', dient geen doel. Waarmee ik niet zeg dat het geen valide vraag is, of 'Covid' een 'man-made' virus is, als uitkomst van 'Gain of Function' onderzoek, en of dit soort onderzoek niet aan banden gelegd moet worden dan, en waarom dat niet eerder wereldwijd is besloten, of waarom Amerikaanse instellingen dergelijk onderzoek in China en elders lieten uitvoeren, en ervoor betaalden. Dat zijn valide punten, maar ze hebben geen betrekking op de keuzes die u nu moet maken. Ze dragen bij aan de 'overload' op informatiegebied die functioneert als een rookgordijn, en die ervoor zorgt dat u braaf de kudde volgt, zoals Andrew Anglin beschrijft. Zijn taxatie over de ernst van een 'Covid'-besmetting doet daar niets aan toe, of af. Die twee onderwerpen hebben geen relatie. 

 

Sterker nog, als je achterom kijkt, ziet dat bepaalde beslissingen niet zo verstandig waren, omdat je slecht, of in het geheel niet was geïnformeerd, en je je hoofd liet hangen naar 'mensen met belangen', om vervolgens nu daarover te speculeren en al je tijd in te investeren, terwijl je nu opnieuw niet oplet en je hoofd laat hangen naar 'mensen met belangen', dan verdien je het ook niet om gratis onderwijs te krijgen, want dat is paarlen voor de zwijnen als je er toch niks mee doet.

Go Back

Comment