Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Bejaardenvlucht

In de Verenigde Staten is het de normaalste zaak van de wereld als mensen na hun pensioen verkassen naar een andere staat. 

 

Er bestaan lijstjes met staten die gunstig afsteken bij andere staten. Naast het klimaat, de belastingdruk en de kwaliteit van de zorg, kun je tal van andere argumenten bedenken, mede afhankelijk van zeer persoonlijke overwegingen, zoals de vraag of je in de nabijheid wilt wonen van je familie, of blij bent verlost te zijn van de eisen die dat aan je stelt, en de nabijheid van uitvalsroutes om je snel over grotere afstanden te verplaatsen, het culturele aanbod, en taalkundige, of culturele barrières, en ga zo maar door.

 

Als Nederlanders toe zijn aan hun pensioen, zijn er wel die ergens ‘in de zon’, of ‘in de natuur’ een ‘vakantiewoning’ kopen, maar de hele boel oppakken en verkassen komt niet zo heel vaak voor. En als ze hun biezen pakken, dan eindigen ze veelal in een Nederlandse kolonie in het gastland, waar de prijzen niet zelden net zo hoog zijn, of zelfs hoger dan in Nederland. De taal is vaak het probleem in dergelijke gevallen, of men vertrouwt de lokale bevolking niet, of men heeft grote moeite om zich aan de lokale cultuur en gewoontes aan te passen. Inmiddels komt daar het ontmoedigingsbeleid van de overheid bij, waar ze het vliegen en het rijden zoveel mogelijk proberen te frustreren, door het zo duur en ontoegankelijk mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid er geen moeite mee als burgers van andere landen naar Nederland vluchten om aan de belastingen in het eigen land te ontsnappen, maar andersom wordt niet gewaardeerd. 

 

Voor alle duidelijkheid, ik betaal nog steeds keurig belasting in Nederland, mijn huis staat in Nederland, in de nabijheid van de directe familie, maar ik beschouw Europa als mijn ‘thuis’, en de ‘nomade’ in mij houdt mij weg van een plek achter de geraniums. Ik kan op vele plekken ‘aarden’, zolang ik maar kan blijven reizen. Deze bijdrage gaat echter niet over mij, en mijn keuzes en voorkeuren, maar over consequenties van keuzes die de overheid maakt. Waar mensen niet door hun werk gebonden zijn aan Nederland, terwijl Nederland met elke nieuwe dag duurder wordt, de criminaliteit bezit neemt van het land, met dagelijks nieuwe bomaanslagen, moorden en overlast, ligt het voor de hand dat die groep bedenkt dat het beter is om elders onderdak te zoeken. Waar dat mensen zijn die financieel onafhankelijk zijn, in ons land mede dankzij de AOW waarvoor men vele tientallen jaren premie betaalde, terwijl mensen die nog niets hebben bijgedragen met scheepsladingen vanuit Afrika, het Midden- en het Verre-Oosten worden aangevoerd, of door de oorlog in Oekraïne de kant van Nederland op worden gedreven, geeft dat problemen. 

 

Met racisme heeft het voorgaande hoegenaamd niets te maken. Velen die nauwe familiebanden hebben met Turkije of Marokko zullen eerder besluiten om Nederland te verlaten om bovengenoemde redenen, mét hun geld, dan ‘witneus’-mensen die aantrekkelijke landen als Spanje, Italië, Griekenland, Malta of Frankrijk alleen kennen als vakantiebestemming. En waar Suriname door de vondst van olie grote kans maakt op groeiende welvaart, kun je je voorstellen dat ook mensen die ooit uit dat land naar Nederland kwamen, nu met hun pensioengeld terugkeren, voordat de huizen er ‘onbetaalbaar’ worden, in vergelijking tot wat nu gangbaar is. Al is dat voor alle uitreizigers een risico, omdat de Dollar en de Euro wankelen.

 

De uitstroom van mensen die níet werken, en ook niet meer hoeven te werken, maar wel geld hebben, bij gelijktijdige instroom van grote groepen mensen die geen werk, en geen geld hebben, beide als gevolg van het overheidsbeleid, roept vragen op. De kans is groot dat de overheid op enig moment een streep zet door de opgebouwde rechten van Nederlanders die aan hun pensioen toe zijn, om de nieuwkomers aan een ‘BullShit’-baan, of subsidie en een woning te helpen. Dat is pervers, en in veel opzichten schadelijk, zeker in die gevallen waarin die gepensioneerde Nederlander niet echt wíl vertrekken, maar door alle gewichtjes die de overheid in de ‘lastenschaal’ toevoegt, slaat de balans op enig moment door, en weg zijn ze. Als ik dat kan bedenken, dan kunnen ze het in ‘Den Haag’ ook bedenken. Dus waarom zou ‘Den Haag’ dan toch op die weg verder gaan? En ik heb het wel over de wat oudere medemens, maar wat te denken van een boer die, zeer tegen zijn zin in, uiteindelijk zijn bedrijf verkoopt aan de overheid, met als ‘beding’ in het contract dat hij geen nieuw boerenbedrijf meer mag beginnen, waar dan ook in Europa. Die roert in datzelfde potje als die gepensioneerde. 

 

Er is geen eenduidig antwoord op die vraag te geven waarom de overheid dit doet. Je kunt bedenken dat nieuwkomers die de taal niet spreken, en afhankelijk zijn van overheidsgeld, niet zo lastig zijn voor een overheid met plannen waar iedere normaal denkende Nederlander ‘Nee!’ tegen zegt. Met in die categorie de Nederlanders die voldoende vrije tijd hebben om te volgen wat er allemaal in ‘Den Haag’ wordt bekokstoofd voorop. Vervolgens zullen er wel ‘geniale’ economen zijn die betogen dat die mensen op leeftijd duur zijn in de ‘zorg’, maar ze worden nóg duurder als ze niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland verzekerd zijn, en de uitgaven geen werk in Nederland meer opleveren. Eerlijk gezegd vrees ik dat er niet écht over wordt nagedacht. Ik denk dat ‘Den Haag’ mensen ziet ‘waar nog wat te halen valt’, en die zich niet aan kunstwerken vastlijmen, of met het meubilair gaan gooien als het hen niet bevalt. Maar als je overvraagt, ga je ook failliet. En op het moment dat je niet meer vraagt, maar het ‘gewoon’ jat, door rekeningen te plunderen, opgebouwde rechten te slopen, de meest idiote ‘kosten’ in rekening te brengen, en pensioenfondsen uit te benen, omdat je geld tekort komt voor je oorlog tegen Rusland op het grondgebied van Oekraïne, dan moet je wel liegen om niet bij de eerstvolgende verkiezingen volledig weggevaagd te worden. Want de bejaarde medemens zijn opgespaarde bezit afpakken ten bate van subsidies en ‘BullShit’-banen, daar wordt helemaal niemand in Nederland beter van, als die oudere langs die weg gedwongen wordt het ‘huis’ op te eten, alsmede het spaargeld, en de ‘erfgenamen’ het laatste strohalmpje dat nog zicht bood op welvaart, doorgegeven door hun ouders, af zien breken. 

 

Het is al knap ongezond als een overheid niet bij machte is de voorwaarden te scheppen voor de werkende bevolking om het hoofd boven water te houden zonder hulp van de ouders, of subsidie van de overheid. Daar zijn de keuzes van de overheid in het verleden de belangrijkste oorzaak van, en terugdraaien van die ingrepen doet pijn. De gasvelden van Groningen zijn leeg. Het geld dat ermee werd verdiend is weg, en komt niet weer terug. Hetzelfde geldt voor de productieve banen die het zonder subsidie of overheidscontracten en ‘BullShit’-regelgeving konden stellen. Maar ga er dan in elk geval niet mee door! Geef het land terug aan de Nederlanders, reken je niet rijk met inschattingen van wat de criminaliteit, en meer in het bijzonder de productie van, en handel in drugs de schatkist oplevert via een fictieve verhoging van het GDP. Stop met het plunderen van de tegoeden van andere landen, en het aanbieden van ‘voordelige regelingen’ voor belasting ontduikende bedrijven, popsterren, corrupte politici en criminelen uit andere landen die zich uitgeven voor ‘ondernemer’, en andere ‘postbushouders’. Groei een ruggengraat. Koop een spiegel. En stop met grote vierkante blokken door kleine rondje gaatjes te rammen. 

 

De komende twee weken zult u het zonder mij moeten stellen, omdat deze bejaarde een 'frisse neus' gaat halen. Ik hoop u aan de andere kant van die reis weer hier te treffen. Dank voor uw interesse! 

Go Back

Comment