Jammerjoh

Website voor mensen die niet klagen

Ballenbak

Laat mij het je nog één keer uitleggen.

 

Op de middelbare school had ik, gedurende twee jaar, een wiskundeleraar die voor het vak geboren was. Niet de wiskunde persé, maar het lesgeven. Hij had engelengeduld met leerlingen die het niet begrepen, en deed er alles aan om iedereen in de klas aan een voldoende te helpen, door de lesstof voor trage leerlingen op een andere manier uit te leggen, waardoor de kans groter was dat ze het alsnog wél begrepen. Het verbaasde mij helemaal niets dat ik hem, decennia later, weer zag als directeur van de school, in onze huidige tijd. Hij was geknipt voor die baan. Helaas geldt dat niet voor de overgrote meerderheid van het educatieve gilde, en dat leidt tot 'oneigenlijke' oplossingen om tóch iedereen een diploma te geven, terwijl ze de stof niet beheersen. En daar komen de brokken van die de samenleving destabiliseren.  

 

Hier op mijn blog pleit ik er met de nodige passie voor om extreem terughoudend te zijn met subsidie voor individuen en organisaties die geen geld verdienen, of véél te weinig om hun eigen broek op te houden. Dat ik hier nog moet uitleggen dat 'belastingvoordeel' géén subsidie is, maar een beleidsinstrument, is eigenlijk te gek voor woorden, vind ik zelf. Maar ik spiegel mij nu even aan die markante wiskundeleraar, en doe toch een poging. Uiteraard kun je redetwisten over de vraag of het beleid juist is, maar een individu, bedrijf, of organisatie die zonder hulp van de overheid voldoende inkomsten genereert om de eigen broek op te houden, genereert daarnáást ook geld dat wordt afgedragen aan de gemeenschap via de meest uiteenlopende manieren die de 'Overheid' heeft bedacht om hen geld afhandig te maken voor hun oorlogen en andere hobbies. 

 

Je spreekt van subsidie als een individu, bedrijf, of organisatie niet levensvatbaar is, en dood of failliet zou gaan zonder een 'belangeloze' bijdrage van de 'Overheid', of 'Overheidsopdrachten'. Is die bijdrage 'belangeloos', dan is sprake van liefdadigheid, en als er sprake is van een erkend maatschappelijk belang, of als die subsidie de vorm aanneemt van concrete opdrachten, dan spreek je van (gericht) beleid om niet rendabele projecten te financieren, teneinde een zeker doel te bereiken. Bij 'belangeloos' is het zaak om ervoor te zorgen dat er geen onderscheid wordt gemaakt op subjectieve gronden, met tal van 'criteria' om zo corrupte praktijken en fraude te voorkomen. 

 

Als zwaar gesubsidieerde 'milieuorganisaties' naar buiten treden met 'onderzoek' waarin gesteld wordt dat productiebedrijven die 'fossiele brandstoffen' nodig hebben om te produceren voor 37,5 miljard aan 'subsidie' ontvangen, omdat ze niet zoveel belasting, heffingen, accijnzen, opslagen en kosten hoeven af te dragen als de meest belaste medemens, dan is dat ziek. Dat de 'Wereldhandelsorganisatie' (WTO), met haar zetel in 'bankiersland' Zwitserland, het land waar we, niet geheel toevallig, ook de plaats 'Davos' vinden, de geboorteplaats van het 'World Economic Forum' (WEF), alles ten behoeve van het 'Financial Capitalism', een geheel eigen definitie van subsidie hanteert, en dat 'milieuorganisaties' die dan overnemen, onderstreept andermaal hoe het 'Roofkapitalisme' er in is geslaagd de 'Geitenwollensokkenclubs' zand in de ogen te strooien. Met een pathologische hang naar automutilatie en suïcide, alsmede een voorliefde voor expansionistische oorlogen en 'Regime Change' operaties als uitkomst. 

 

Op zich valt er beslist iets te zeggen voor het afschaffen van ongelijke behandeling als een beleidsinstrument. Als dat consequent zou worden toegepast, zag onze wereld er volkomen anders uit. Geen 'positieve' discriminatie meer, geen opgedrongen trajecten die er op gericht zijn gelijke uitkomsten te genereren, en dezelfde zware belasting op alle genotsmiddelen, inclusief hash, marihuana, XTC, coke, heroïne, amfetamine, MDA en paddenstoeltjes waar ze in 'Geitenwollensokkenland' zo gek op zijn. Gelijke heffingen voor alle 'Evenementen', en geen cent subsidie voor organisaties die snelwegen blokkeren, en andere 'Evenementen' organiseren die tot doel hebben de maatschappij te ontregelen. En kun je een 'ingreep' die medisch gezien niet nodig is niet betalen, dan heb je pech. Misdraag je je, dan leidt dat tot vervolging en straf, en niet tot meer jeugdwerkers en een gesubsidieerd 'jeugdhonk'. En bovenal gelijke heffingen op alle vormen van 'energie' via een rekenmodel dat gebaseerd is op het verbruik in 'Joules'. Je zou die maatschappij vol gelijkheid niet meer herkennen. 

 

Op zich kan ik begrijpen dat de 'Overheid' meent in een aantal goed onderbouwde situaties te moeten kiezen voor 'Overheidsopdrachten', omdat het 'particulier initiatief' bepaalde nodige en nuttige projecten anders niet zou uitvoeren, en mijn pleidooi voor een algemene, gelijke subsidie voor elke 'paspoorthouder' in de vorm van een 'Basisloon', om te voorkomen dat mensen finaal door het ijs zakken en in de goot liggen te creperen als hun inkomen uit werk (in heden of verleden) wegvalt, komt voort uit elementair fatsoen dat dicteert dat welvaart in een land een collectieve prestatie is. Onderwijs in de vakken die nodig zijn om iemand productief te laten zijn als volwassene (actief in een sector die het zonder subsidie kan stellen, behoudens het geven van 'Onderwijs', de 'Zorg', 'Politietaken', de 'Brandweer', de 'Vuilnisdienst', en de verdediging van het land, om er maar enkele evidente 'Overheidstaken' uit te lichten), dient kosteloos te zijn zolang een bepaald prestatieniveau gehaald wordt. Maar het kan niet zo zijn dat productieve sectoren in de maatschappij worden 'wegbelast' om van Nederland één grote 'Ballenbak' te maken, waar niemand nog iets bezit, en niemand nog iets produceert waar objectief behoefte aan is, zoals zichtbaar zou zijn wanneer de 'Markt' volkomen 'Vrij' zou zijn. We moeten voorkomen dat we in een wereld belanden waarin het 'Stemvee' met roesmiddelen, koptelefoons, beeldschermen en 'Virtual Reality'-brillen gelukzalig in de weer is met sprookjes, lijm, en spuitbussen, op zoek naar een 'Charles Manson'-hoogtepunt om de door een teveel aan 'thrills' en 'Surveillance' afgestompte hersenen nog in extase te brengen. 

Go Back

Comment